Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Tillsammans bidrar vi till en bättre värld

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Aktuellt

Bistånds- och utrikeshandelsministern, ärkebiskopen och Sidas generaldirektör hör till deltagarna på årets globala mötesplats Sverige i Världen under Almedalsveckan. Under tre dagar kommer ett trettiotal seminarier att diskutera internationell hållbar utveckling i Almedalen från scenen, där allt direktsänds för allmänheten.

Publicerad 6/1/2023

Pressmeddelande

Svenskt stöd till drabbade av cyklonen i Myanmar

Biståndsmyndigheten Sida har beslutat om 19 miljoner kronor för humanitärt stöd till människor som är drabbade av en av de värsta cyklonerna någonsin i Myanmar och Bangladesh. Drygt sex miljoner människor är drabbade av skadorna som följt i cyklonens spår.

Publicerad 5/30/2023

Nyhet

Journalistresa till Colombia

Är du yrkesverksam journalist med intresse för utvecklingsfrågor? Och vill du lära dig mer om situationen i Colombia? Biståndsmyndigheten Sida anordnar en studieresa för fyra journalister till Colombia mellan 23 september och 1 oktober 2023 där deltagarna får lära sig mer om landet och se hur Sverige arbetar för att skapa bättre förutsättningar för fredsprocessen, för ökad jämställdhet och hållbart klimatarbete.

Publicerad 5/7/2023

Exempel på vad du bidrog till genom biståndet 2022

15 länder antog lagar och policyer som ökade kvinnors politiska deltagande och inflytande.

10 150 hushåll i Somalia kunde övergå till hållbara energikällor.

16 700 människorättsförsvarare har fått skydd och stöd.

Berättelser om biståndet

Från tygblöjor till systerskap - entreprenören Marías resa från Venezuela till Peru

Det senaste decenniet har Venezuela befunnit sig i en djup kris som tvingat över sju miljoner människor på flykt i grannländerna. En av dem är entreprenören María Dorta, som tillsammans med sina två små barn och ett hundra ekologiska tygblöjor, migrerade till Peru för att skapa ett bättre liv. Med stöd från det Sidastöttade projektet Somos Parte, utvecklade hon sin verksamhet. Nu hjälper hon andra kvinnor att komma igång med sina företag.

Bangladesh satsning på barnmorskor minskar mödradödligheten

Sida stödjer ett samarbete mellan Bangladeshs regering och FN:s befolkningsfond (UNFPA) för att utveckla landets mödra- och förlossningsvård. Totalt har 150 barnmorskelärare tagit en masterexamen på Högskolan Dalarna i Sverige. En av dem är Yamin Ara Khatun, som nu doktorerar för att kunna börja utbilda landets egna akademisk ledare och forskare.

Barnmorskan Dhola Akter med mor och barn

Viktiga frågor för utvecklingssamarbetet

Sida arbetar inom många olika tematiska områden världen över. Detta är några av de viktigaste.

Demokrati

Fattigdom handlar inte bara om brist på mat, vatten och tak över huvudet – utan också om brist på inflytande över politiska beslut och makt över sitt eget liv. Därför är mänskliga rättigheter och demokrati det område som Sida satsar mest på.

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om alla människors lika rätt, men är också en förutsättning för att kunna utrota fattigdomen i världen. För Sida är jämställdhet en prioriterad fråga som finns med i nästan alla insatser.

Klimat och miljö

Människor som lever i fattigdom är för sin försörjning ofta direkt beroende av naturresurser. Därför ska ett klimat- och miljöperspektiv genomsyra alla Sidas insatser, inom alla sektorer.

Så fungerar biståndet

Du som bor eller är verksam i Sverige är med och bidrar till det statliga biståndet. Syftet är att vi tillsammans ska minska världens fattigdom.

En kvinna står böjd över en planta på ett fält i Östtimor. Hon planterar mangrove.

Samarbeten inom utvecklingssamarbetet

Är du verksam inom civilsamhället, offentlig sektor, näringslivet eller universitet finns möjlighet att samarbeta med Sida. Vi har ett stort antal samarbetspartner – både i Sverige och i våra samarbetsländer.

Civilsamhället och organisationer

En stor del av svenskt bistånd går till det civila samhället och organisationer som bedriver utvecklingssamarbete med lokala samarbetspartner i samarbetsländer.

Multilaterala organisationer

Genom det multilaterala samarbetet bidrar Sida till en positiv utveckling för människor som lever i fattigdom inom Sveriges prioriterade tematiska områden, även i länder där Sverige inte har ett bilateralt samarbete.

Forskare och universitet

Sida samarbetar med universitet, ministerier och forskningsråd i låginkomstländer. Syftet är att öka ländernas möjligheter att själva bedriva forskning som bekämpar fattigdom.

Offentlig sektor

Som svensk myndighet finns stora möjligheter att bidra till utveckling i Sidas samarbetsländer. Syftet är att stärka och bygga upp myndighetens motpart i ett samarbetsland.

Näringsliv

Sida ingår partnerskap med företag och näringslivsorganisationer som bidrar till ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.