Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Tillsammans bidrar vi till en bättre värld

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Detta bidrog du till genom utvecklingssamarbetet 2021

6,3 miljoner människor fick tillgång till vatten genom soldrivna vattenpumpar

12 000 etiopiska flickor som utsatts för kvinnlig könsstympning fick vård

300 000 personer fick rättslig rådgivning och vägledning i Mali

Så fungerar biståndet

Du som bor eller är verksam i Sverige är med och bidrar till det statliga biståndet. Syftet är att vi tillsammans ska minska världens fattigdom.

En kvinna står böjd över en planta på ett fält i Östtimor. Hon planterar mangrove.

Aktuellt

Somalia har drabbats av den värsta torkan på 40 år och 6,7 miljoner människor saknar tillräckligt med mat enligt FN:s kontor för humanitärt bistånd. De varnar för en svältkatastrof, mer allvarlig än under svältkatastrofen 2010–2011 på Afrikas Horn då mer än 250 000 somalier dog. Biståndsmyndigheten Sida har nu beslutat om humanitärt stöd på 40 miljoner kronor och har hittills i år bidragit med 226 miljoner till den svåra krisen.

Publicerad 10/6/2022

Nyhet

Invigning av Sidas kontor i Rissne

Varmt välkommen till invigningen av Sidas nya huvudkontor i Rissne, Sundbybergs kommun, den 17 oktober. Det blir bland annat panelsamtal och musikuppträdanden av Cherrie och El Sistema. Sista anmälningsdag är den 16 oktober.

Publicerad 10/6/2022

Nyhet

Journalistresa till Zambia

Är du yrkesverksam journalist med intresse för utvecklingsfrågor? Och vill du lära dig mer om situationen i Zambia? Biståndsmyndigheten Sida anordnar en studieresa för fyra journalister till Zambia i början av december 2022 där deltagarna får lära sig mer om landet och se hur Sverige arbetar för att skapa bättre förutsättningar för människor att ta sig ur fattigdom.

Publicerad 10/3/2022

Nyhet

Arbetet mot korruption ger resultat

Sida har hanterat och avslutat fler ärenden under 2021 än något tidigare år. Sidas långsiktiga och målmedvetna antikorruptionsarbete ger resultat när samarbetsorganisationer blir bättre och bättre på att både hitta och anmäla misstankar om korruption. Det visar myndighetens årliga rapport om arbetet mot korruption, som nu publicerats.

Publicerad 9/20/2022

Viktiga frågor för utvecklingssamarbetet

Sida arbetar inom många olika tematiska områden världen över. Detta är några av de viktigaste.

Demokrati

Fattigdom handlar inte bara om brist på mat, vatten och tak över huvudet – utan också om brist på inflytande över politiska beslut och makt över sitt eget liv. Därför är mänskliga rättigheter och demokrati det område som Sida satsar mest på.

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om alla människors lika rätt, men är också en förutsättning för att kunna utrota fattigdomen i världen. För Sida är jämställdhet en prioriterad fråga som finns med i nästan alla insatser.

Miljö och klimat

Människor som lever i fattigdom är för sin försörjning ofta direkt beroende av naturresurser. Därför ska ett miljö- och klimatperspektiv genomsyra alla Sidas insatser, inom alla sektorer.

Berättelser om biståndet

René och Maria i byn Corma i Bolivia

Jämställdhet och stärkt produktion går hand i hand

När jordbrukarfamiljer och småföretagare blir mer jämställda blir de också mer produktiva. Men den största vinsten är att familjen blivit mer sammansvetsad av det delade ansvaret, säger persikoproducenterna Maria och René Sandoval i Bolivia.

Kvinna i palestina

Goda vattengrannar bidrar till fred

Vatten och naturtillgångar är omstridda resurser i Mellanöstern. Här arbetar organisationen EcoPeace med samarbeten över landgränserna för att förbättra miljön och samtidigt bidra till fredsbyggandet. Med stora drömmar, engagemang och uthållighet påverkar de både politiken och människors tankegångar.

Samarbeten inom utvecklingssamarbetet

Är du verksam inom civilsamhället, offentlig sektor, näringslivet eller universitet finns möjlighet att samarbeta med Sida. Vi har ett stort antal samarbetspartner – både i Sverige och i våra samarbetsländer.

Civilsamhället och organisationer

En stor del av svenskt bistånd går till det civila samhället och organisationer som bedriver utvecklingssamarbete med lokala samarbetspartner i samarbetsländer.

Multilaterala organisationer

Genom det multilaterala samarbetet bidrar Sida till en positiv utveckling för människor som lever i fattigdom inom Sveriges prioriterade tematiska områden, även i länder där Sverige inte har ett bilateralt samarbete.

Forskare och universitet

Sida samarbetar med universitet, ministerier och forskningsråd i låginkomstländer. Syftet är att öka ländernas möjligheter att själva bedriva forskning som bekämpar fattigdom.

Offentlig sektor

Som svensk myndighet finns stora möjligheter att bidra till utveckling i Sidas samarbetsländer. Syftet är att stärka och bygga upp myndighetens motpart i ett samarbetsland.

Näringsliv

Sida ingår partnerskap med företag och näringslivsorganisationer som bidrar till ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.