Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Om Sida

Sida – Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete – är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdomen i världen, på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Verksamheten finansieras av svenska skattepengar.

Tillsammans bidrar vi till en bättre värld

Målet med Sidas arbete är att bidra till bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. Sida arbetar i partnerskap med andra aktörer. Vår roll är att förmedla finansiella resurser och utveckla kunskap och kompetens, medan samarbetsparten driver och genomför projekten.

Så styrs Sida

Sida är en statlig myndighet som lyder under Utrikesdepartementet. Vårt uppdrag beskrivs och styrs av regeringens förordningar, regleringsbrev, strategier och budget.

Sidas organisation

Myndigheten består av åtta avdelningar samt internrevision och generaldirektörens stab.

Publikationer

Här kan du söka bland Sidas utvärderingar och årsredovisningar, samt andra officiellt publicerade dokument och faktablad.

Upphandlingar

Här hittar du aktuella upphandlingar gällande konsulttjänster, samarbeten och inköp av tjänster.

Nyheter

Här hittar du Sidas nyhetsarkiv över aktuella och äldre nyheter.

Opinion om biståndet

Varje år gör Sida en opinonsmätning, som visar vad personer i Sverige tycker om biståndet. Här hittar du alla genomförda undersökningar.