Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Kurser

Behöver din organisation bli starkare inom områden som rör det svenska utvecklingssamarbetet? På Sida Partnership Forum kan ni stärka er kapacitet, utbyta erfarenheter och utveckla idéer tillsammans med andra aktörer inom samma område.

Sidas kurser och dialogmöten riktar sig till dig som arbetar med svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd, inom

 • civilsamhällets organisationer
 • myndigheter
 • universitet, högskola och forskningsinstitutioner
 • privata näringslivet.

Sidas utbildningscenter Sida Partnership Forum (SPF) i Härnösand utvecklar och faciliterar kurserna. Med anledning av covid-19 har SPF i dagsläget ställt om från fysiska till digitala kurser.

Sidas kurskatalog

Läs om kommande kurser och deras innehåll i Sidas kurskatalog.

Tre kvinnor sitter runt ett bord

Metod- och ämneskurser

Kurserna fokuserar på metoder och teman som är viktiga i biståndet, så som resultatstyrning, anti-korruption och miljö/klimat. I några av kurserna integreras olika teman, till exempel miljö/klimat och jämställdhet.

Eftersom hållbart förändringsarbete kräver en viss tidsinvestering är det viktigt att du är motiverad och har din chefs tillstånd att avsätta tid till utvecklingsarbetet även efter kursen. Du har en viktig roll i att driva förändring och på så sätt bidra till att det svenska biståndet får större utväxling i Sidas samarbetsländer.

Det finns även möjlighet att delta i kurser tillsammans med internationella partner.

Förberedelsekurs för internationella tjänster

Du som blivit rekryterad till något av Sidas program för tjänstgöring inom bland annat FN-organisationer, EU och i Sidas samarbetsländer bjuds in till förberedelsekurs på SPF. Det handlar om följande internationella tjänster:

 • Junior Professional Officer (JPO)
 • Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC)
 • Bilaterala Biträdande Experter (BBE)
 • UN Youth Volunteer (UNYV)
 • Junior Professionals in Delegation (JPD)

Våra kurser är gröna

SPF erbjuder gröna kurser med låga koldioxidutsläpp. Det innebär bland annat att vi

 • endast serverar vegansk kost (vegetarisk frukost och fika)
 • erbjuder kranvatten istället för förpackat vatten
 • rekommenderar hållbart resande för kursdeltagare
 • har anlagt blomsterängar med bihotell vid utbildningscentret för att öka den biologiska mångfalden
 • faciliterar globala, digitala möten för att nå ut till internationella partner.

Personifierat lärande

Vår pedagogiska grundsyn bygger på tre förutsättningar:

 • Personifierat lärande
 • Lärande som en process
 • Organisatorisk förankring

Genom att du personifierar ditt lärande ökar sannolikheten att nå bestående resultat. Som deltagare uppmanas du att identifiera vad som är mest relevant för dig, anpassa teorier och koncept så att de fungerar i din kontext samt prioritera vad du vill tillämpa utifrån vad som är mest sannolikt att lyckas.

Eftersom lärande är en process genomför du vissa uppgifter på distans redan innan kursstart. Efter kursen erbjuds du ibland coachning, feedback eller andra lärmoment med koppling till din unika kontext.

För att nya lärdomar ska kunna förankras inom en organisation, räcker det inte att du som ensam medarbetare ökar din egen kompetens inom ett specifikt ämnesområde. Vi rekommenderar att flera deltagare från samma organisation deltar samtidigt på kursen för att öka chansen att lärdomarna tas vidare inom organisationen.

Kostnad

Sida står i de flesta fall för kurskostnaden, mat och boende. Vid fysiska kurser betalar deltagarna resan till och från Härnösand.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skicka ett meddelande till spf@sida.se med ditt namn, e-post och vilken organisation du tillhör så får du nästa nyhetsbrev direkt i din e-post.

Följ oss på Facebook

På Facebook får du information om kommande kurser och aktiviteter.
Sida Partnership Forum på Facebook

Uppdaterad: 16 april 2021