Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Internationella tjänster

Är du en yngre akademiker och vill arbeta inom FN, EU eller i något av Sidas samarbetsländer? Sök då en av de internationella tjänster som finansieras av Sida för att få in fler svenskar i framtidens bistånd. Nya uppdrag annonseras regelbundet bland Sidas lediga jobb.

Junior Professional Officer (JPO)

Programmet erbjuder dig som ung akademiker möjligheten att få erfarenhet av multilateralt utvecklingssamarbete med placering främst inom FN och Världsbanken, men även andra internationella organisationer.

Du arbetar med en rad olika ämnesområden som till exempel fattigdomsreducering, demokrati och mänskliga rättigheter, ekonomiskt utveckling, jämställdhet, miljö och klimat, freds- och konflikthantering, humanitärt stöd, utbildning, hälsa. Det finns även tjänster inom operativa områden som till exempel utvärdering, kommunikation, upphandling och Human Resources.

Som JPO arbetar du i en multikulturell miljö, antingen på högkvarter eller på regionala eller landskontor. Du arbetar under en senior handledare.

Kvalifikationer

 • Svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd i Sverige samt goda kunskaper i svenska.
 • Magister/master i relevant ämne. Examen måste vara uttagen vid ansökningstillfället.
 • Max 32 år vid ansökningstillfället (för läkartjänster gäller max 35 år).
 • 2–4 års betald relevant yrkeserfarenhet. Fälterfarenhet är meriterande.
 • Mycket goda kunskaper i engelska. Kunskaper i ytterligare ett FN-språk är meriterande.

Mer information

Nya JPO-uppdrag publiceras två gånger per år på sidan för lediga tjänster på Sida. En första utlysning sker i januari med ungefärligt startdatum i juni och en andra utlysning sker i juni med startdatum i oktober. Urvalet görs i samarbete med mottagande organisation.

Junior Professionals in Delegation (JPD) – traineeprogram inom EU

Är du nyfiken på EU:s roll i det internationella utvecklingssamarbetet och vill få en djupare förståelse för unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik? Då kan du söka till JPD-programmet, som ger unga kvalificerade akademiker möjlighet att arbeta inom EU:s utrikestjänst (EEAS) och EU:s delegationer över hela världen.

Urvalsprocessen börjar direkt efter sista ansökningsdatum. Tillsammans med vår rekryteringskonsult väljer Sida ut intressanta kandidater som sedan skickas vidare till EEAS för granskning och beslutsfattande tillsammans med EU-kommissionen och delegationerna. De kandidater som får erbjudande om praktikplats kallas till en förberedande utbildning. Utvalda kandidater deltar också i en förberedelseutbildning i Bryssel. Båda dessa utbildningar är obligatoriska.

Kvalifikationer

 • Svensk medborgare.
 • Magister/master uttagen vid ansökningstillfället som är relevant för delegationernas verksamhet.
 • Mycket goda kunskaper i engelska och ytterligare ett språk. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
 • Erfarenhet från volontärarbete eller liknande är meriterande.

Mer information

Nya JPD-uppdrag utannonseras på sidan för lediga tjänster på Sida. Nästa utlysning är planerad till början av 2023.

UN Youth Volunteer

Är du mellan 18 och 28 år, intresserad av freds- och utvecklingsfrågor och söker en upplevelse som du kan bära med dig resten av livet? Genom UN Youth Volunteers får du möjlighet att på något av FN:s olika organ arbeta med utvecklingsfrågor och humanitära insatser. Det här är en separat kategori av FN-volontärer som är framtaget för att skapa större volontärengagemang bland personer under 30.

Sida finansierar UN Youth Volunteers under 1 + 1 år. Värt att notera är att om du är över 25 år och har flera års arbetslivserfarenhet inom ett visst område kan du registrera dig i Global Talent Pool.  De tjänsterna finansieras inte av Sida.

Kvalifikationer

 • 18–28 år. Obs! Enligt UNV:s regler måste du vara yngre än 29 år under hela ditt första tjänstgöringsår.
 • Kandidatexamen i relevant ämne ska vara uttagen vid ansökan.
 • Erfarenhet som krävs varierar beroende på uppdrag, men i allmänhet bör du ha upp till två års erfarenhet.

Mer information

Nya UNYV-uppdrag publiceras två gånger per år på sidan för lediga tjänster på Sida. En första utlysning sker i januari med ungefärligt startdatum i juni och en andra utlysning sker i juni med startdatum i oktober. Urvalet görs i samarbete med mottagande organisation.

Kontakt

Har du frågor? Hör av dig till resursbasprogram@sida.se.

OBS! Det är endast möjligt att medverka i ett av programmen BBE, JPO och JPD.

Öka antalet svenskar i internationella organisationer

För att nå de svenska utvecklingsmålen arbetar Sida aktivt med att öka antalet svenskar i internationella organisationer – över hela världen. Sida samordnar flera program för att bygga kompetens och bredda kunskapen om global utveckling hos nya generationer.

Sverige är en stor bidragsgivare till flera FN-organ. Men antalet anställda FN-svenskar matchar inte Sverige som bidragsgivare. Sida och UD samarbetar därför för att öka antalet svenskar i internationella organisationer, institutioner och banker. Det kan innebära tjänstgöring inom FN-organisationer, EU eller i något av Sidas samarbetsländer. Sida stöder också kortare praktikprogram och utbytesprogram.

Exempel på tjänster som förmedlar internationella uppdrag

Impactpool.org
Samlar tjänster från alla FN-organ, internationella finansieringsbanker, EU och större icke-statliga organisationer.

UN Career portal
Samlar tjänster från alla FN-organ som hör till FN-sekretariatet och är öppna för alla nationaliteter att söka.

Sekretariatet för internationell rekrytering (SIR)
Samarbetar med Sida och fokuserar på strategiska tjänster vid organisationer som är särskilt viktiga för Sverige såsom Unicef, UNHCR, WFP, UNDP, FN-sekretariatet, OECD, WTO och de internationella utvecklingsbankerna.

Uppdaterad: 15 september 2021