Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Välkommen till Partnerportalen

Partnerportalen är ett digitalt verktyg för dig som är partner till Sida. I den första versionen av portalen kan du hitta information om dina pågående insatser samt verktyg och mallar som du behöver i samarbetet med Sida.

Digitalt verktyg för enklare samarbete med Sida

Partnerportalen är ett digitalt verktyg som förenklar och förbättrar samarbetet mellan Sida och Sidas partners. Portalen bidrar till ökad enkelhet, transparens och effektivitet och gör det därmed möjligt för partners att uppnå ännu bättre biståndsresultat.

Partnerportalen utvecklas i nära samarbete med Sidas partners och medarbetare på Sida, och den utgår från deras behov. Vi har gjort stora ansträngningar för att portalen ska uppfylla höga krav på IT-säkerhet.

Första versionen lanserades i november 2022 till en begränsad användargrupp. Nya funktioner kommer att utvecklas kontinuerligt i nära samarbete med användarna.

Inloggning till Partnerportalen

Ett fåtal utvalda partners och insatser har tillgång till Partnerportalen i nuläget. Fler partners får tillgång till portalen under 2023 och 2024, och kontaktas då av Sida.

Anställda på en skola i Tanzania går igenom pappersdokument.

Innehåller sammanställning av insatser

Partnerportalen används av Sidas partners och av Sida-medarbetare för att se sammanställd information om biståndsinsatser och hitta informationsmaterial, kurser och nyheter från Sida.

I Partnerportalen hittar du som partner följande information:

  • Basinformation, ekonomiska sammanställningar, utbetalningar, avtalsöversikt och en beskrivning av dina pågående insatser.
  • Kontaktinformation till de personer som har en roll i dina pågående insatser, både hos Sida och partner.
  • Information, verktyg och mallar som tydliggör Sidas minimikrav och ger generell vägledning.
  • Anslagstavla med nyheter från sida.se, kurser för partners och pågående utlysningar.

I framtiden kommer Sidas partners att få tillgång till ytterligare tjänster i portalen, som till exempel rapportering och digital signering av avtal.

Portalen visar pågående insatser

Portalen visar pågående insatser som har ett aktivt avtal. Det betyder att insatser plockas bort från portalen så snart de är avslutade.

Endast insatser som inte innehåller känslig information visas i portalen.

Fler får tillgång under 2023 och 2024

Partnerportalen kommer att rullas ut till nya användare under 2023 och 2024.

Från november 2022 har ett fåtal utvalda partners och insatser tillgång till Partnerportalen. Samarbetspartners från civilsamhället vars avtal hanteras av Sidas enhet för humanitärt bistånd är den första gruppen som får tillgång till Partnerportalen.

Flera partners får tillgång till portalen under 2023 och 2024. Partners som får tillgång till Partnerportalen kommer att kontaktas av Sida direkt.

Varför har inte jag tillgång?

Om du som partner till Sida inte har tillgång till Partnerportalen så har din insats inte inkluderats i utrullningen än. När det är dags kommer Sida att kontakta din organisation direkt.

Har du fått mejl från Sida om att du ska ha tillgång till Partnerportalen men har problem med att logga in? Kontakta partnerportal.support@sida.se.

Uppdaterad: November 21, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning