Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Upphandlingar

Sida upphandlar konsulttjänster, samarbeten med myndigheter och inköp av tjänster som vi behöver för att bedriva vår verksamhet.

Aktuella upphandlingar finns hos Kommers Annons

Alla Sidas upphandlingar utannonseras på webbplatsen Kommers Annons. Där kan du anmäla intresse för en upphandling, ladda ner bilagor och ställa frågor. Du kan också läsa om planerade, pågående och avslutade upphandlingar.

Pågående upphandlingar

Biståndsorganisationer sköter upphandlingar

Svensk biståndspolitik förändras ständigt och därmed förändras också Sidas sätt att arbeta. Alla biståndsorganisationer runtom i världen samordnar sina projekt och program och sköter mycket av det praktiska arbetet som att upphandla de underleverantörer som är nödvändiga för att genomföra biståndet på ett effektivt sätt.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Huvudregeln är att Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för alla Sidas upphandlingar. Det finns undantag då lagen inte gäller (se LOU 3 kap 7-9 §§). För Sidas del handlar undantagen främst om när reglerna för upphandling i ett samarbetsland inte motsvarar Sidas krav. Dessa upphandlingar lyder istället under Sida Procurement Guidelines som bygger på internationella upphandlingsregler.

Frågor och svar om upphandlingar

Uppdaterad: August 31, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning