Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Upphandlingar

Sida upphandlar konsulttjänster, samarbeten med myndigheter och inköp av tjänster som vi behöver för att bedriva vår verksamhet.

Kommers Annons

Alla Sidas upphandlingar utannonseras på webbplatsen Kommers Annons. Där kan du anmäla intresse för en upphandling, ladda ner bilagor och ställa frågor. Du kan också läsa om planerade, pågående och avslutade upphandlingar.

Pågående upphandlingar

Så fungerar upphandlingar hos Sida

Svensk biståndspolitik förändras ständigt och därmed också Sidas sätt att arbeta. I dag sker få upphandlingar i Sidas regi. Det finns två huvudsakliga anledningar:

Samordning av insatser

I dag försöker biståndsorganisationerna runt om i världen att samordna sina insatser. Sida låter därför andra organisationer sköta mycket av det praktiska arbetet, inklusive upphandlingen av underleverantörer.

Vi villkorar inte

För att biståndet ska bli så effektivt som möjligt överlåter de flesta större aktörer upphandlingen av projekt till sina mottagarländer. Det innebär att Sida inte ställer som villkor att dessa länder ska samarbeta med svenska leverantörer.

Svenska företag kan självklart delta i upphandlingen. Och Sida stöder mottagarländernas arbete med upphandlingarna så att seriösa företag, som tar socialt ansvar och miljöansvar, kan konkurrera om kontrakten.

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för alla Sidas upphandlingar, med undantag för dem som sker enligt andra internationella regler (LOU 3 kap 7-9 §§). För Sidas del handlar det främst om fall då upphandlingsreglerna i ett partnerland inte lever upp till Sidas krav. De lyder under Sida Procurement Guidelines som bygger på internationella upphandlingsregler.

Frågor och svar om upphandlingar

Uppdaterad: 17 mars 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning