Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Skicka e-faktura till Sida

Använd e-faktura när du ska fakturera Sida. Här hittar du de uppgifter du behöver.

Använd e-faktura

Sedan den 1 april 2019 är det lag på att leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor. Det innebär att du som är leverantör till Sida ska fakturera oss med e-faktura. Observera att offentliga upphandlingar som påbörjats innan detta datum inte omfattas av lagen.

Sida accepterar inte fakturor i pfd-format som skickas via e-post.

E-faktura via Peppol

Sida tar emot fakturor via Peppol-nätverket. Vår elektroniska adress i Peppol är 0007:2021004789.

Ange Sidas ordernummer eller beställarreferens (ZZ-referens) samt namn på Sidas beställare på fakturan.

E-faktura via leverantörsportal

Om du inte har möjlighet att skicka e-faktura via Peppol från ert affärssystem så kan du registrera en e-faktura i leverantörsportalen. Kontakta ekonomiservice@sida.se så skickar Sida en inbjudan till leverantörsportalen.

GLN

Sidas Global Location Number (GLN) är 7362021004782. Vissa fakturaoperatörer behöver veta det för att kunna styra e-fakturan mot rätt mottagare.

Fakturaadress

Sidas fakturadress ska framgå på fakturan:

  • Sida/DAR/Invoice
  • ZZ-referens (beställarreferens)
  • Box 1271
  • 621 23 Visby

Betalningspåminnelser

Påminnelser skickas till:

  • Sida/DAR/Invoice
  • Box 1271
  • 621 23 Visby

eller mejlas till ekonomiservice@sida.se

Organisations- och momsregistreringsnummer

Sidas organisationsnummer: 202100–4789
Sidas momsregistreringsnummer: SE202100478901

Frågor om fakturor

Skicka frågor till ekonomiservice@sida.se

Uppdaterad: April 28, 2023

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning