Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Development Economics Briefs

Sidas publikationsserie Development Economics Briefs tar upp aktuella trender och globala fenomen kopplade till Sidas arbete.

Analys av viktiga utvecklingsutmaningar

En eller två gånger per år tar Sidas chefsekonom team fram Development Economics Briefs kring viktiga utvecklingsutmaningar och hur dessa är sammankopplade med Sidas arbete. Syftet är att förklara och analysera viktiga ämnen och göra dem relevanta för Sidas arbete, för att på så sätt stimulera till vidare analys och diskussion.

Skräddarsydda sammanfattningar med Sidas behov i fokus

Publikationerna baseras på de viktigaste rapporterna och källorna inom ett område, men i ett sammanfattat format på cirka tio sidor, med ambitionen att skräddarsy kunskapen för Sidas behov. De innehåller data från Sidas olika samarbetsländer, vilket gör det möjligt att jämföra olika länders utveckling inom specifika områden.

Briefs

Några av de ämnen som behandlas är till exempel ojämlikhet, utvecklingsfinansiering och multidimensionell fattigdom.

Uppdaterad: September 1, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning