Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

International Training Programmes (ITP)

Sidas internationella kapacitetsutvecklingsprogram (ITP) erbjuder nyckelpersoner från institutioner i låg- och medelinkomstländer kunskap och vägledning i att genomföra reformer. Målet är en rättssäker, transparant, effektiv och demokratisk statsförvaltning.

Syftet är långsiktig förändring

För att bekämpa fattigdom på lång sikt är det viktigt att stödja myndigheter, civilsamhällesorganisationer och företag i låg- och medelinkomstländer i deras arbete med att genomföra reformer som bidrar till landets utveckling.

Syftet med ITP är att skapa möjligheter till långsiktig och uthållig förändring. Programmen stödjer länders egna reformplaner inom viktiga områden. De täcker allt från hälsa, utbildning, sociala trygghetssystem och mänskliga rättigheter till patent, informations- och kommunikationsteknologi, handel, energi, miljö och klimatanpassning.

Programkatalog för ITP

Läs om pågående program och deras innehåll. Programmen vänder sig till deltagare från låg- och medelinkomstländer.

En kvinna med namnskylten Nancy sitter vid ett bord och pratar med två män.

Deltagarna leder förändringsprocesser

Programmen kompetensutvecklar personer som har nyckelpositioner i olika organisationer och mandat att leda förändringsprocesser. De deltagande organisationerna får därmed möjlighet att ta del av ny kunskap och utbyta erfarenheter om effektiva metoder, samt stärka sin kapacitet.

Deltagarna kommer från offentlig förvaltning, civilsamhälle, akademi och näringsliv. Fokus ligger på att skapa mötesplatser för samarbeten och erfarenhetsutbyte mellan organisationer från olika länder.

Svenska och internationella arrangörer i partnerskap

ITP-programmen arrangeras av svenska och internationella myndigheter, universitet, privata företag och frivilligorganisationer på uppdrag av Sida. Stort fokus ligger på att skapa långsiktiga samarbeten mellan arrangörer och deltagare.

Programmen kan se väldigt olika ut. De kan innehålla mentorskap och aktiviteter i de deltagande institutionernas hemländer i kombination med programverksamhet i Sverige eller i regioner med ett kluster av deltagande länder.

Deltagande institutioner har ofta stöd av lokala mentorer, online-lärande, studiebesök och gemensamma workshops. I många program bildar deltagande institutioner professionella nätverk efter att programmet har avslutats. På så sätt kan de fortsätta att utbyta erfarenheter och stödja varandra.

Så styrs Sidas internationella kapacitetutvecklingsprogram

Film

Beslutsfattare på klimatutbildning hos SMHI

Under tre veckor har 30 tjänstemän från östra Afrika gästat SMHI i Norrköping. De deltar i en utbildning om hur samhällen kan anpassa sig till ett förändrat klimat och förebygga kriser.

Speltid: 2m 57s

Uppdaterad: March 4, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning