Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Tillsammans bidrar vi till en bättre värld

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Detta bidrog du till genom utvecklingssamarbetet 2020

6,6 miljoner människor har fått information om covid-19

55 länder har fått stöd för att bedriva distansutbildning

58 000 personer har fått tillgång till avloppsrening i Georgien

Så fungerar biståndet

Du som bor eller är verksam i Sverige är med och bidrar till det statliga biståndet. Syftet är att vi tillsammans ska minska världens fattigdom.

En kvinna står böjd över en planta på ett fält i Östtimor. Hon planterar mangrove.

Aktuellt

Antibiotikaresistens är ett stort problem i världen i dag. Det uppstår när antibiotika skrivs ut alltför lättvindigt och bakterier lyckas utveckla motståndskraft. Biståndsmyndigheten Sida satsar nu ytterligare 70 miljoner kronor på att bromsa spridningen och utvecklingen av resistens hos både människor och djur.

Publicerad 1/21/2022

Pressmeddelande

Stöd till drabbade av tyfonen i Filippinerna

Behovet av hjälp är enormt efter att den kraftiga tyfonen Rai slog in över Filippinerna för två veckor sedan. Sida går in med humanitärt stöd, genom organisationen Islamic Relief, på 4,5 miljoner kronor till 11 750 personer. Stödet går till förnödenheter som kärl för matlagning, rent dricksvatten, reparationskit, skyddsutrustning mot covid-19 samt skydd mot våld och övergrepp.

Publicerad 1/5/2022

Nyhet

Svenskt demokratistöd viktigt för att minska fattigdomen

Det senaste årtiondet har demokratin varit på tillbakagång i allt fler länder. Auktoritära ledare tar makten och steg för steg hotas yttrandefrihet och fria medier. Sveriges globala arbete för demokrati och de mänskliga rättigheterna är därför viktigare än på länge, skriver biståndsmyndigheten Sidas generaldirektör Carin Jämtin i en debattartikel.

Publicerad 12/23/2021

Pressmeddelande

Utökad akuthjälp till drabbade av torkan i Somalia

Sverige skjuter till akuthjälp för den svåra situationen i Somalia som har förvärrats på grund av torka. Biståndsmyndigheten Sida har beslutat om ytterligare 20 miljoner kronor till FN:s humanitära landfond samt 10 miljoner till tre partnerorganisationer för att bistå de mest drabbade människorna med mat, rent vatten, kontantstöd och skydd mot könsrelaterat våld.

Publicerad 12/23/2021

Dags att söka internationella tjänster

Nu kan du som är ung akademiker söka internationella tjänster inom ramen för programmen JPO, UNYV och SDP. Tjänsterna utlyses under andra halvan av januari.

Tre personer står eller går i en bred trappa, framför Sidas logga.

Viktiga teman för utvecklingssamarbetet

Sida arbetar inom många olika tematiska områden världen över. Detta är några av de viktigaste.

Demokrati

Fattigdom handlar inte bara om brist på mat, vatten och tak över huvudet – utan också om brist på inflytande över politiska beslut och makt över sitt eget liv. Därför är mänskliga rättigheter och demokrati det område som Sida satsar mest på.

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om alla människors lika rätt, men är också en förutsättning för att kunna utrota fattigdomen i världen. För Sida är jämställdhet en prioriterad fråga som finns med i nästan alla insatser.

Miljö och klimat

Människor som lever i fattigdom är för sin försörjning ofta direkt beroende av naturresurser. Därför ska ett miljö- och klimatperspektiv genomsyra alla Sidas insatser, inom alla sektorer.

Berättelser om biståndet

En flicka och hennes mamma

Allt fler får tillgång till säkra aborter tack vare Sidastöd

Moçambique har en av Afrikas mest liberala abortlagstiftningar. Men i praktiken finns många hinder. Därför stödjer Sida organisationen Ipas arbete med att göra säkra aborter och preventivmedel tillgängliga för alla – och med att förändra negativa attityder.

Ingenjören George visar hur en solcellspump fungerar för lantbrukare Josephine

Vattnar med ren solenergi tack vare Sidas garantier

I Afrika söder om Sahara saknar drygt hälften tillgång till elektricitet. Många använder fotogenlampor eller dieselgeneratorer som skadar både hälsan och miljön. Lantbrukaren Josephine Waweru i Kenya är en av hundratusentals som drar nytta av ren solenergi tack vare garantier från Sida.

Samarbeten inom utvecklingssamarbetet

Är du verksam inom civilsamhället, offentlig sektor, näringslivet eller universitet finns möjlighet att samarbeta med Sida. Vi har ett stort antal samarbetspartner – både i Sverige och i våra samarbetsländer.

Civilsamhället och organisationer

En stor del av svenskt bistånd går till det civila samhället och organisationer som bedriver utvecklingssamarbete med lokala samarbetspartner i samarbetsländer.

Multilaterala organisationer

Genom det multilaterala samarbetet bidrar Sida till en positiv utveckling för människor som lever i fattigdom inom Sveriges prioriterade tematiska områden, även i länder där Sverige inte har ett bilateralt samarbete.

Forskare och universitet

Sida samarbetar med universitet, ministerier och forskningsråd i låginkomstländer. Syftet är att öka ländernas möjligheter att själva bedriva forskning som bekämpar fattigdom.

Offentlig sektor

Som svensk myndighet finns stora möjligheter att bidra till utveckling i Sidas samarbetsländer. Syftet är att stärka och bygga upp myndighetens motpart i ett samarbetsland.

Näringsliv

Sida ingår partnerskap med företag och näringslivsorganisationer som bidrar till ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.