Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

E-utbildningar

Vill du öka dina kunskaper om frågor som rör svenskt utvecklingssamarbete? Kolla in Sidas e-utbildningar!

Sidas e-utbildningar är framtagna för våra medarbetare, men kan också vara användbara för våra samarbetsorganisationer.

Gå en kurs

Du hittar kurserna på Sidas lärplattform, tillsammans med mer information om deras innehåll. Majoriteten av kurserna kräver ingen inloggning. De kan genomföras i din egen takt. Alla kurserna är på engelska.

Miljöintegration

Den här kursen förklarar kopplingarna mellan fattigdomsbekämpning och miljö, definierar Sidas roll i skärningspunkten däremellan och ger dig möjlighet att öva på att integrera miljö, klimatförändringar och biologisk mångfald i utvecklingssamarbetet.

Efter att ha avslutat kursen bör du:

 • förstå kopplingarna mellan fattigdomsbekämpning och miljö,
 • förstå varför Sida integrerar miljö- och klimatperspektivet i allt svenskt utvecklingssamarbete,
 • kunna analysera och integrera miljö, klimatförändringar och biologisk mångfald i verksamheten

Sidas miljöledningssystem

Lär dig mer om Sidas miljöledningssystem, som är grunden för Sidas arbete med miljö och klimatförändringar.

Efter att ha slutfört kursen bör du:

 • förstå varför Sida arbetar med miljö- och klimatfrågor.
 • förstå varför Sida har ett miljöledningssystem och vad det innehåller.
 • ha kunskap om Sidas största miljöpåverkan, både positiv och negativ.

Jämställdhet

Dessa moduler ger dig en bättre förståelse för vad jämställdhet är, varför det är viktigt och hur du integrerar det i insatshanteringen. Du får också lära dig hur Sida arbetar tillsammans med våra samarbetsorganisationer för att främja jämställdhet.

De två sista modulerna, som handlar om jämställdhet i insatshanteringen samt om sexuellt utnyttjande, övergrepp och sexuella trakasserier (SEAH), är utvecklade för Sidas personal men samarbetsorganisationer får gärna använda dem för kapacitetsuppbyggnad.

Human Rights Based Approach

Genom att använda Human Rights Based Approach (HRBA) kan du säkerställa att mänskliga rättigheter och människor som lever i fattigdom och förtryck hamnar i centrum för utvecklingssamarbetet.

Efter att ha avslutat kursen bör du:

 • kunna förklara vad HRBA är
 • veta varför det bör tillämpas inom alla tematiska områden i utvecklingssamarbetet
 • förstå de grundläggande komponenterna av HRBA.
 • vara bekant med förkortningen PLANET och veta hur den kan vägleda dig när du tillämpar HRBA.

Samverkan mellan humanitärt bistånd, utvecklingssamarbete och fredsinsatser (nexus)

Denna e-utbildning ger dig en bättre förståelse för olika metoder som ökar samspelet mellan det humanitära biståndet, utvecklingssamarbete och fredsinsatser.

Kursen finns tillgänglig på Nexus Academys plattform, där du behöver skapa ett konto.

Efter den här kursen ska du kunna:

 • beskriva vad nexus är
 • förklara varför vi bör investera i nexus
 • identifiera olika typer av aktörer inom nexus
 • lista huvudprinciper för att operationalisera nexus-metoden
 • utforska olika åtgärder som du kan använda för att snabba på nexus-arbetet.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är prioriterat i svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Den här utbildningen ger dig grundläggande information om SRHR, med utgångspunkt i det som Sidas medarbetare behöver veta. Den kan också vara användbar för dig som representerar en samarbetsorganisation till Sida, även om du inte tillhör den primära målgruppen.

Efter den här kursen ska du kunna:

 • definiera viktiga SRHR-begrepp.
 • förklara varför SRHR är viktigt
 • beskriva hur SRHR förhåller sig till de fyra utvecklingsperspektiven
 • känna igen relevanta globala och regionala SRHR-överenskommelser
 • förstå de utmaningar och möjligheter som är kopplade till SRHR.
 • känna till viktiga aktörer och deras roll i främjandet av SRHR.

Uppdaterad: May 12, 2023