Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sysselsättning

Begränsade försörjningsmöjligheter, låga inkomster och dåliga arbetsvillkor gör att många människor i låginkomstländer fastnar i fattigdom. De har inte råd med utbildning och vård och får inte alltid tillgång till sociala skyddsnät. Sida arbetar för att ge tryggad sysselsättning och försörjning åt fler, särskilt kvinnor och ungdomar.

Så går utvecklingen framåt

Växande digital ekonomi skapar möjligheter

Den ökande användningen av digitala arbetsplattformar ger fler jobbmöjligheter för kvinnor, människor med funktionsnedsättning och unga.1

Stärkt fackföreningsrörelse

De senaste decennierna har ekonomin och arbetsmarknaden globaliserats allt mer, och den globala fackföreningsrörelsen har stärkts. Länder som lånar av Världsbanken måste ha fattigdomsstrategier som tas fram i förhandlingar med fackförbund och andra civila organisationer.

Rättvis omställning till grön ekonomi

Mer än 30 länder har skrivit under den nya FN-deklarationen “Just Transition” som ska säkerställa att arbetare, företag och samhällen får stöd att ställa om till grönare ekonomi utan att lämna någon i fattigdom eller utanförskap.2

Många utmaningar kvarstår

Covid-effekt påverkar människors försörjning

Jämfört med före pandemin lever nu ytterligare 108 miljoner arbetare i fattigdom. Fattigdomsminskningen hos världens arbetare har gått tillbaka till 2015 års nivåer.3

Minskad produktivitet håller nere levnadsstandard

Produktiviteten per anställd har sjunkit för alla länder utom höginkomstländer, som en effekt av pandemin. Det håller nere löner och levnadsstandard för människor i låg- och lägre medelinkomstländer.4

Ojämställd arbetsmarknad

Betydligt fler män än kvinnor arbetar utanför hemmet (74 respektive 47 procent). I låginkomstländer jobbar fler kvinnor än män i den sårbara informella ekonomin. Globalt sett gör kvinnor också tre gånger mer obetalt arbete i hemmet än vad män gör.5

Berättelser om biståndet

Många ungdomar står vid ett bord. De håller papper i händerna. Ungdomarna är klädda i skoluniformer.

Så fick svenska Arbetsförmedlingen snurr på Kambodjas jobbförmedling

Många lediga jobb – men svårt att hitta rätt personer. Så var situationen i Kambodja 2013. Efter ett lyckat myndighetssamarbete mellan svenska Arbetsförmedlingen och Kambodjas motsvarighet har läget förbättrats. Nu kan arbetssökande och arbetsgivare lättare hitta varandra.

Basil Arabi Fayez Atawneh

Basil och Ola i Palestina tjänar pengar online

Att hitta ett kvalificerat jobb som ung i Palestina är inte enkelt ens om du är välutbildad. Tack vare ett utbildnings- och karriärinitiativ i Gaza och på Västbanken har Basil och Ola börjat frilansa online – med kunder både i och utanför Palestina.

Sidas arbete för sysselsättning

I Sidas samarbetsländer arbetar de flesta som har jobb inom den informella ekonomin.6 Där är jobben ofta lågavlönade, osäkra och utan reglerade arbetsvillkor för exempelvis arbetstid och anställningsform. Det gör att människor får svårt att förbättra sina liv och ha råd med skolgång till barnen, vård och mediciner och med att få tillgång till social trygghet. Att människor har trygga anställningar med löner som det går att leva på är också viktigt för att förebygga konflikter och bevara fred. Sida arbetar för att ge tryggad sysselsättning och försörjning åt fler, särskilt kvinnor och unga.

Sysselsättning och försörjning

I låg- och medelinkomstländer har många otillräckliga inkomster, vilket håller dem kvar i fattigdom. Människor som inte kan försörja sig har sämre möjligheter att förbättra sitt eget och familjens liv och klarar sig inte lika bra i en kris eller konflikt. Sida stödjer projekt som bidrar till att fler får en försörjning.

Skapar unga jobb i Palestina

På Västbanken och i Gaza är arbetslösheten hög bland unga. Sida stödjer Mercy Corps program Gaza Sky Geeks som stöttar online-frilansare, uppstartsföretag inom teknik och gig-arbete (korta och tillfälliga jobb) i Gaza och på Västbanken. Trettio unga programmerare och nära 500 frilansare har tagit examen och börjat tjäna pengar de senaste två åren, tack vare Sidas stöd.

Artikel om projektet på Sidas webb

Gröna jobb för klimatomställning

Gröna jobb blir allt viktigare i den globala omställningen till en mer hållbar ekonomi. I Zimbabwe fokuserar Sidas stöd på en kombination av sysselsättning och miljö. Samarbetet med We Effect har bland annat lett till att 67 500 kvinnor och ungdomar har fått så kallade gröna jobb inom exempelvis jordbruk och trädgård.

Om arbetet i Zimbabwe på WE Effects webbplats

Nya jobb för kvinnor och unga i Etiopien

Kvinnor och unga i låginkomstländer har ofta svårare än andra grupper att hitta jobb. I Etiopien stödjer Sida det jobbskapande programmet Livelihoods Improvement for Women and Youth. Det har lett till både ökad kvalitet och produktivitet för tolv stora och medelstora tillverkningsföretag. Hittills har över 40 000 kvinnor och ungdomar i städer fått sysselsättning genom projektet .

Livelihoods Improvement for Women and Youths webbplats

Arbetsvillkor

En stor del av världens arbetare saknar avtal, trygghet och rättigheter på sina arbetsplatser. De har också löner som är för låga för att leva på. Detta gäller särskilt arbetare i låg- och medelinkomstländer.

Stärker villkoren i textilindustrin

I många långinkomständer har arbetare liten möjlighet att påverka sina arbetsvillkor. I Bangladesh stödjer Sida ett projekt där landets regering och International Labour Organisation (ILO) samarbetar för att stärka löntagare i textilindustrin. Det gör det möjligt för fler anställda att organisera sig fackligt och på så vis påverka och förbättra sina villkor.

Om arbetet i Bangladesh på ILO:s webbplats

Svenska företag och ILO samarbetar för bättre arbetsförhållanden

Samarbete med företag är viktigt för att komma tillrätta med problem på arbetsmarknaden. Ett exempel är Sidas stöd i Mellanöstern och Nordafrika där FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor ILO har ingått samarbete med Volvo och Ericsson. Syftet är att förbättra arbetsförhållanden och få stopp på exempelvis barnarbete, diskriminering och ojämställda löner. Att utvärdera säkerhet, hälsa och arbetsförhållanden hos företagens leverantörer är andra delar av arbetet.

Om projektet på Openaid.se

Sociala trygghetssystem

Människor som inte har ett formellt lönearbete står ofta utanför sociala trygghetssystem som sjukförsäkringar och pension. Många har också sämre tillgång till vård och utbildning, och har mindre resurser till sina barn – vilket i sin tur gör det svårare att ta sig ur fattigdom.

Förbättrar socialbidragssystem

Många människor i Zambia lever i fattigdom. Sida stödjer UN Joint Programme on Social Protection som arbetar med att förbättra socialbidragssystemet i landet. Särskilt stöd ges till personer med funktionsnedsättning och sårbara familjer som lever i fattigdom och drabbas hårt av torka.

Om programmet i Zambia på Social Protection Platform

Utvecklar sociala trygghetssystem

I många afrikanska länder arbetar över 80 procent av befolkningen inom den informella ekonomin.7 Det är osäkra, ofta farliga jobb utan tillgång till sociala trygghetssystem. Sida stödjer utvecklingen av de sociala trygghetssystemen i flera länder, exempelvis Etiopien, Uganda, Tanzania, Zimbabwe och Kenya. Genom programmen kan människor som lever i utsatthet bland annat söka kontantstöd, vilket bidrar till att fler kan äta näringsrik mat, hålla sig friska och att fler barn kan gå i skolan.

Om programmet Social protection och pengaöverföring på Unicefs webbplats

Omfattning och styrning av Sidas arbete med sysselsättning

Sidas stöd till insatser med sysselsättning som huvudmål uppgick till 1,2 miljarder 2020. Många andra av Sidas områden, exempelvis jordbruksutveckling, privatsektorutveckling, utbildning och energi, bidrar också till att öka sysselsättningen. Inriktningen på arbetet styrs av regeringens Strategi för en hållbar inkluderande ekonomisk utveckling,  men också av flera landstrategier. I sammanfattningen beskrivs hur Sida arbetar med sysselsättning.

Uppdaterad: February 23, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning