Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Power Africa

Mer än hälften av befolkningen i Afrika söder om Sahara saknar tillgång till el. Tillgång till energi för alla är ett av de globala målen för hållbar utveckling. Det krävs dock en kraftigt ökad finansiering av nya energilösningar för att uppnå målet. Sida deltar i satsningen Power Africa som vill fördubbla tillgången till el i Afrika.

Power Africa är ett partnerskap mellan offentlig och privat sektor som sedan 2013 arbetar för att öka tillgången till el och på så vis lösa Afrikas energikris.

Universell tillgång till överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi är ett av de Globala målen för hållbar utveckling. Det är också avgörande för att uppnå flera av de andra Globala målen.

En miljard människor världen över lever utan tillgång till el. För att lösa detta måste investeringarna i energilösningar öka kraftigt. Bara i Afrika söder om Sahara saknar mer än hälften av människorna tillgång till el, enligt Världsbankens data.

Det stora gapet i finansieringen kan inte överbryggas med endast offentliga energisatsningar. De måste kompletteras med privat finansiering.

Sida har länge gett bidrag till investeringar för att elektrifiera landsbygden, till kapacitetsuppbyggnad och till stöd för att reformera energisektorn. Sedan 2015 satsar Sida dessutom på nya innovativa metoder för att mobilisera kapital till privata investeringar i förnybar energi och energieffektivitet i Afrika söder om Sahara.

Power Africa

Läs mer om Power Africa på Sidas engelskspråkiga webbplats.

En man står i en butik och håller i solceller.

Uppdaterad: September 14, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning