Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Opinion om biståndet

Svenskarnas inställning till biståndet 2020 ligger kvar på samma nivå som 2019. Det visar Sidas årliga mätning. En klar majoritet, 76 procent, anser att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i fattiga länder. Nu tror färre än tidigare att den extrema fattigdomen kan avskaffas innan 2030, vilket är ett av de Globala målen.

Bland svenskarna anser 55,8 procent att nivån är lagom eller bör öka, medan 35,8 procent anser att biståndet bör minska eller slopas. 8,4 procent svarar vet ej.

Biståndet är lagom eller bör öka

Biståndet bör minskas eller slopas

Vet ej

Kvinnornas stöd för biståndet har ökat jämfört med 2019. 63,5 procent av kvinnorna är positiva, medan männens stöd har minskat till 48,2 procent.

Argumentet är bland annat att ”Sverige har nog med egna problem som måste lösas först, sedan kan vi tänka på andra”. De flesta svenskar håller dock inte med om det påståendet, utan 54,1 procent svarar att detta ”stämmer ganska dåligt” eller ”inte alls”, vilket är en svag ökning från 53,6 procent 2019. Samtidigt är det fler än tidigare som svarar att det ”stämmer helt och hållet” – 19,5 procent.

Tilltron till att biståndet gör nytta ökar något. På frågan om ”svenskt bistånd bidrar till en bättre värld” svarar 61,5 procent att det stämmer helt och hållet eller ganska bra, som är en ökning från förra årets 59,9 procent. 22,7 procent menade att det stämde ganska dåligt eller inte alls.

I 2020 års undersökning får också biståndets aktörer – svenska frivilligorganisationer, FN, Sida och EU – något högre betyg än 2019, men inom felmarginalen.

Undersökningen visar att allt fler känner till de Globala målen för hållbar utveckling, de 17 mål som FN:s medlemsländer beslutat om som ska uppnås till 2030. 47,1 procent svarade att de hade hört talas om Globala målen jämfört med 43,5 procent förra året – däremot är fler pessimistiska om att målet om att avskaffa den extrema fattigdomen kommer att uppnås. Förra året trodde 13,5 procent att det var möjligt, men i årets undersökning sjönk siffran till 11,8 procent.

Sida har låtit genomföra mätningar av svenskarnas attityder till bistånd årligen sedan år 1974. 2020 års mätning är utförd vecka 41–42 av Kantar Sifo via en webbpanel där 1 500 personer har svarat.

Uppdaterad: 22 februari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning