Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Offentlig sektor

Sida stödjer samarbeten mellan svenska myndigheter och deras motsvarigheter i Sidas samarbetsländer. Svenska myndigheter är experter inom sina områden och arbetar utifrån en demokratisk värdegrund. Det gör dem till eftertraktade samarbetspartner i många länder.

Svenska myndigheter har en viktig roll i utvecklingssamarbetet

I många av Sidas samarbetsländer är den offentliga sektorn svag eller otillräcklig. Därför kan den behöva stöd i att ge medborgarna den service de har rätt till. Här spelar svenska myndigheter en viktig roll. De är experter på sina områden och arbetar utifrån en demokratisk värdegrund. Det gör att många av Sidas samarbetsländer efterfrågar deras kunskap och erfarenhet. 

Myndigheterna stödjer utvecklingen av den offentliga sektorn

Sida stödjer samarbeten mellan svenska myndigheter, regioner och kommuner och deras motsvarighet i samarbetsländerna. Genom samarbetet hjälps myndigheterna åt att bygga upp myndigheten i samarbetslandet, så att den kan ge befolkningen den service de har rätt till. 

Samarbetet sker oftast genom utbildning och utbyte av experter samt annan personal. De erfarenheter och kontakter som svenska myndigheter får genom utvecklingssamarbetet kan de sedan använda för att utveckla verksamheten i Sverige. 

Två andra former av myndighetssamarbete är EU:s Twinning och Taiex, där myndigheter i EU:s medlemsländer samarbetar med sina motsvarigheter i EU:s närområde. Därtill är många myndigheter med i stora insatser som drivs och betalas av EU. 

Sida samarbetar med flera svenska myndigheter

I dag är 22 svenska myndigheter engagerade i utvecklingssamarbetet. Till exempel bidrar Havs- och vattenmyndigheten (HaV) till att inrätta system som skyddar det småskaliga fisket vilket ger mot och försörjning åt en stor del av befolkningen i låginkomstländer. Statistiska Centralbyrån (SCB) stöttar länder i att ta fram den statistik som behövs för att planera åtgärder som bekämpar fattigdomen. Skatteverket bidrar till att utveckla effektiva skattemyndigheter, eftersom skatteintäkter behövs för att bygga och finansiera ett fungerande samhälle. 

Bredare samarbeten vanliga

Sida arbetar ofta i breda partnerskap med flera aktörer från exempelvis offentlig sektor, civilsamhället, universitet, högskolor och näringslivet. Ett exempel är samarbetet mellan det Sydafrika-baserade forskningsinstitutet Economic Policy Research Institute (EPRI) och svenska Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket. Samarbetets syfte är att förbättra de sociala trygghetssystemen i länder som Etiopien, Kenya, Tanzania, Uganda och Zambia.

Kommuner och regioner ger medborgare större inflytande

Mer än 60 svenska kommuner deltar i det svenska utvecklingssamarbetet genom Kommunala Partnerskap. Tillsammans med kommuner i samarbetsländerna arbetar de för att medborgarna ska få större inflytande, så att demokratin stärks på lokal nivå.

Både den svenska och den utländska kommunen gynnas av samarbetet, då de kan lära av varandra. Programmet förvaltas av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).

Uppdaterad: October 5, 2021