Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Tillsatta jobb

Om du vill överklaga ett beslut om anställning måste det ske skriftligt och ha inkommit till Sida inom tre veckor från och med det datum beslutet anslagits. I skrivelsen ska det framgå vilket beslut du överklagar och vilken ändring i beslutet som du begär. Överklagandet skickas till: Sida,105 25 Stockholm.

Sida söker en programansvarig specialist med fokus på näringslivssamverkan, SLSD och SISD

Ref: 165/20 Anslag: 2/25/2021

Sida söker förändringsledare som vill bidra till en bättre värld

Ref: 191/20 Anslag: 2/18/2021

Forskningssekreterare (samhällsvetenskap) till Enheten för forskningssamarbete

Ref: 192/20 Anslag: 2/17/2021

Verksamhetscontroller till Sidas utbildningscenter i Härnösand

Ref: 164/20 Anslag: 2/17/2021

Sida söker en verksamhetsutvecklare (digitalisering) till Sidas utbildningscenter i Härnösand (SPF)

Ref: 155/20 Anslag: 2/17/2021

Chef till Sida Partnership Forum i Härnösand, ref 145/20

Ref: 145/20 Anslag: 2/12/2021

Sida söker medarbetare till staben på avdelningen EUROLATIN, ref 177/20

Ref: 177/20 Anslag: 2/12/2021

Sida söker medarbetare till enheten för Västra Balkan, Turkiet och Latinamerika, ref 176/20

Ref: 176/20 Anslag: 2/12/2021

Programansvarig specialist (växeltjänstgöring inom fred, demo/MR) till Enheten för Sudan

Ref: 166/20 Anslag: 2/2/2021