Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Tillsatta jobb

Om du vill överklaga ett beslut om anställning måste det ske skriftligt och ha inkommit till Sida inom tre veckor från och med det datum beslutet anslagits. I skrivelsen ska det framgå vilket beslut du överklagar och vilken ändring i beslutet som du begär. Överklagandet skickas till: Sida,105 25 Stockholm.

Sida söker medarbetare inom demokrati och mänskliga rättigheter till ambassaden i Guatemala City

Ref: GTM-PO1 Anslag: 6/9/2021

Sida söker handläggare och specialister (1-4 st) inom miljö/klimat, bland annat med fokus på marina frågor eller hållbar stadsutveckling

Ref: 84/21 Anslag: 6/7/2021

Sida söker medarbetare till enheten för Västra Balkan, Turkiet och Latin Amerika på avdelningen EUROLATIN

Ref: 86/21 Anslag: 6/7/2021

Programansvarig specialist (ekonomisk hållbar utveckling) till Enheten för kapacitetsutveckling

Ref: 59/20 Anslag: 5/31/2021

Sida söker medarbetare inom demokrati och mänskliga rättigheter till ambassaden i Dhaka

Ref: BGD-PO2 Anslag: 5/31/2021

Sida söker flertal handläggare till Enheten för humanitärt bistånd

Ref: 77/21 Anslag: 5/31/2021

Vill du leda Sidas utvecklingssamarbete i Mocambique

Ref: MOZ-HDC Anslag: 5/31/2021

HR-strateg inom rekrytering, bemanning & kompetensförsörjning,

Ref: 79/21 Anslag: 5/31/2021

Programansvarig specialist (WASH) till Enheten för global social hälsa

Ref: 8/21 Anslag: 5/25/2021

Metod- och ämnesföreträdare (jämställdhet) till Enheten för tematiskt stöd

Ref: 184/20 Anslag: 5/25/2021

Sida söker handläggare inom inkluderande ekonomisk utveckling med fokus på sysselsättning, privatsektorutveckling och sociala trygghetssystem

Ref: 20/21 Anslag: 5/25/2021