Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Tillsatta jobb

Om du vill överklaga ett beslut om anställning måste det ske skriftligt och ha inkommit till Sida inom tre veckor från och med det datum beslutet anslagits. I skrivelsen ska det framgå vilket beslut du överklagar och vilken ändring i beslutet som du begär. Överklagandet skickas till: Sida, Box 2025, 174 02 Sundbyberg

Handläggare utvecklingssamarbete

Ref: 199/22 Anslag: 3/10/2023

Chef för utvecklingssamarbetet med Liberia

Ref: LBR-HDC Anslag: 3/21/2023

Sida söker ekonomiadministratör till enheten för redovisning och finans

Ref: 216/22 Anslag: 3/22/2023

Handläggare inom fredsbyggande

Ref: 215/22 Anslag: 3/23/2023

1-2 Handläggare för utlysningsfonder

Ref: 3/23 Anslag: 3/24/2023