Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Tillsatta jobb

Om du vill överklaga ett beslut om anställning måste det ske skriftligt och ha inkommit till Sida inom tre veckor från och med det datum beslutet anslagits. I skrivelsen ska det framgå vilket beslut du överklagar och vilken ändring i beslutet som du begär. Överklagandet skickas till: Sida,105 25 Stockholm.

Sida söker en initiativrik och driven metod-och ämnesföreträdare med fokus på metoder i insatshanteringen

Ref: 114/21 Anslag: 10/8/2021

Sida söker löneadministratör med placering i Visby

Ref: 117/21 Anslag: 9/22/2021

Metod- och ämnesföreträdare inom energi till Power Africa-teamet

Ref: 92/21 Anslag: 9/22/2021

Programadministratör till Sidas utbildningscenter i Härnösand

Ref: 100/21 Anslag: 9/14/2021

Programansvarig till Sidas utbildningscenter i Härnösand

Ref: 125/21 Anslag: 9/14/2021

Sida söker programansvarig inom området hälsa och hållbar utveckling

Ref: 119/21 Anslag: 9/7/2021

Sida söker Metod- och ämnesföreträdare inom miljö och klimat

Ref: 22/21 Anslag: 9/1/2021

Programansvarig specialist (resiliens, nexus, hum) till Ambassaden i Kenya

Ref: KEN-SOM-PO4 Anslag: 8/27/2021

Sida söker medarbetare till ambassaden i La Paz

Ref: BOL-PO2 Anslag: 8/27/2021