Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Tillsatta jobb

Om du vill överklaga ett beslut om anställning måste det ske skriftligt och ha inkommit till Sida inom tre veckor från och med det datum beslutet anslagits. I skrivelsen ska det framgå vilket beslut du överklagar och vilken ändring i beslutet som du begär. Överklagandet skickas till: Sida,105 25 Stockholm.

Sida söker medarbetare med erfarenhet av arbete med social trygghet, ref 180/20

Ref: 180/20 Anslag: 1/20/2021

Chef sökes över Sidas omfattande humanitära bistånd, ref 135/20

Ref: 135/20 Anslag: 1/18/2021

Sidas juridiska enhet söker 1-3 st verksjurister, ref 150/20

Ref: 150/20 Anslag: 1/18/2021

Erfaren handläggare och specialist på demokrati och MR med fokus på Östeuropa

Ref: 144/20 Anslag: 1/8/2021

Administratör till Enheten för Afghanistan

Ref: 149/20 Anslag: 1/8/2021

Sida söker programansvarig inom området miljö/klimat och innovation

Ref: 153/20 Anslag: 1/8/2021

Junior handläggare inom utvecklingssamarbete till Enheten för civila samhället

Ref: 158/20 Anslag: 1/5/2021

IT-Säkerhetsanalytiker

Ref: 137/20 Anslag: 1/4/2021

Lösningsarkitekt

Ref: 151/20 Anslag: 1/4/2021