Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Tillsatta jobb

Om du vill överklaga ett beslut om anställning måste det ske skriftligt och ha inkommit till Sida inom tre veckor från och med det datum beslutet anslagits. I skrivelsen ska det framgå vilket beslut du överklagar och vilken ändring i beslutet som du begär. Överklagandet skickas till: Sida, Box 2025, 174 02 Sundbyberg

Senior tjänstedesigner i Sidas innovationslabb

Ref: 37/22 Anslag: 6/20/2022

Processutvecklare som vill förbättra hur vi arbetar med vår kärnverksamhet

Ref: 38/22 Anslag: 6/10/2022

Avdelnings- och enhetsadministratör på PARTNER

Ref: 130/22 Anslag: 7/22/2022

Sida söker ekonomiadministratör med fokus på betalningar

Ref: 116/22 Anslag: 7/29/2022

Sida söker handläggare inom området miljö och klimat,

Ref: 115/22 Anslag: 8/2/2022

Sida söker handläggare och specialist inom området energi

Ref: 127/22 Anslag: 8/2/2022

Sida söker kommunikativ enhetsadministratör till enheten för kapacitetsutveckling

Ref: 130/22 Anslag: 8/2/2022

Digitaliseringsstrateg med inriktning på vårt partnersamarbete,

Ref: 132/22 Anslag: 8/2/2022

Handläggare med fokus på årsredovisning inom myndighet,

Ref: 133/22 Anslag: 8/2/2022

Specialist inom löner och arbetsrätt inom staten,

Ref: 155/22 Anslag: 8/2/2022