Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Tillsatta jobb

Om du vill överklaga ett beslut om anställning måste det ske skriftligt och ha inkommit till Sida inom tre veckor från och med det datum beslutet anslagits. I skrivelsen ska det framgå vilket beslut du överklagar och vilken ändring i beslutet som du begär. Överklagandet skickas till: Sida,105 25 Stockholm.

Digital utbildningsproducent

Ref: 156/21 Anslag: 1/11/2022

Administratör till Enheten för humanitärt bistånd

Ref: 158/21 Anslag: 1/11/2022

Internrevisor till Sida

Ref: 146/21 Anslag: 1/11/2022

Sida söker Personalhandläggare

Ref: 162/21 Anslag: 1/11/2022

Dokumentcontroller med placering i Visby

Ref: 161/21 Anslag: 1/11/2022

Administratör till Sidas avdelning för verksamhetsstöd

Ref: 151/21 Anslag: 12/23/2021