Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Tillsatta jobb

Om du vill överklaga ett beslut om anställning måste det ske skriftligt och ha inkommit till Sida inom tre veckor från och med det datum beslutet anslagits. I skrivelsen ska det framgå vilket beslut du överklagar och vilken ändring i beslutet som du begär. Överklagandet skickas till: Sida,105 25 Stockholm.

Programansvarig (offentlig finansiell styrning) till Enheten för rättvisa och fred

Ref: 81/21 Anslag: 5/4/2021

Sida söker programansvarig inom område demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer

Ref: 24/21 Anslag: 5/4/2021

Enhetsadministratör – Garantier för mobilisering av kapital för utveckling

Ref: 1/21 Anslag: 5/4/2021

Handläggare - Mobilisering av additionellt kapital för utveckling (4st)

Ref: 200/20 Anslag: 5/4/2021

Handläggare – Garantier för mobilisering av kapital för utveckling

Ref: 193/20 Anslag: 5/4/2021

Metod- och ämnesföreträdare (miljö och klimat) till Enheten för hållbar utveckling

Ref: 181/20 Anslag: 5/4/2021

Metod- och ämnesföreträdare (verksamhetsstyrning)

Ref: 76/21 Anslag: 4/27/2021

Programansvarig (fredsbyggande) till Enheten för Afghanistan

Ref: 172/21 Anslag: 4/27/2021

Dokumentcontroller till Enheten för dokument, administration och resurs

Ref: 3/21 Anslag: 4/27/2021

Säkerhetssamordnare med inriktning på informationssäkerhet

Ref: 201/20 Anslag: 4/27/2021

Handläggare - Mobilisering av additionellt kapital för utveckling (4st)

Ref: 200/20 Anslag: 4/23/2021

Erfaren utvärderare till Sida

Ref: 196/20 Anslag: 4/20/2021

Programhandläggare/specialist till Sidas nya Myndighetsnav

Ref: 199/20 Anslag: 4/20/2021

Programansvarig specialist (fred, MR/Demo) till Ambassaden i Sudan

Ref: SDN-PO4 Anslag: 4/19/2021

Programhandläggare/specialist till Sidas nya Myndighetsnav

Ref: 199/20 Anslag: 4/14/2021

Klarspråks- och sociala-medierkommunikatör

Ref: 188/20 Anslag: 4/14/2021

Erfaren utvärderare till Sida

Ref: 196/20 Anslag: 4/13/2021