Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Tillsatta jobb

Om du vill överklaga ett beslut om anställning måste det ske skriftligt och ha inkommit till Sida inom tre veckor från och med det datum beslutet anslagits. I skrivelsen ska det framgå vilket beslut du överklagar och vilken ändring i beslutet som du begär. Överklagandet skickas till: Sida, Box 2025, 174 02 Sundbyberg

Handläggare med fokus på styrning och ledning inom myndighet

Ref: 156/22 Anslag: 11/11/2022

Samordnare till regionalt samarbete Östeuropa

Ref: 168/22 Anslag: 11/14/2022

Rådgivare/handläggare med fokus på jämställdhet

Ref: 167/22 Anslag: 11/14/2022

Handläggare med inriktning på återuppbyggnad till ambassaden i Ukraina

Ref: UKR-2-22 Anslag: 11/18/2022

Handläggare av utvecklingssamarbete inom vatten och sanitet

Ref: 160/22 Anslag: 11/18/2022

Sida söker erfarna förvaltningsledare (1-2 st) till IT-enheten

Ref: 139/22 Anslag: 11/22/2022

Sida söker erfaren handläggare för att arbeta med forskning och utbildningsfrågor

Ref: 157/22 Anslag: 11/25/2022

Samordnare för sekretariatet för GPEDC-ordförandeskapet

Ref: 184/22 Anslag: 11/25/2022

Handläggare inom MR demokrati och konflikt

Ref: 165/22 Anslag: 11/29/2022

Sida söker ämnesföreträdare inom antikorruption

Ref: 161/22 Anslag: 11/29/2022

Fastighetsförvaltare och post- och skanningadministratör till Sida i Visby

Ref: 183/22 Anslag: 11/30/2022