Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Tillsatta jobb

Om du vill överklaga ett beslut om anställning måste det ske skriftligt och ha inkommit till Sida inom tre veckor från och med det datum beslutet anslagits. I skrivelsen ska det framgå vilket beslut du överklagar och vilken ändring i beslutet som du begär. Överklagandet skickas till: Sida,105 25 Stockholm.

Sida söker metod- och ämnesföreträdare inom digitalisering i biståndet

Ref: 18/22 Anslag: 5/16/2022

Sida söker handläggare med inriktning utlysningsfonder/privata sektorn/innovation

Ref: 30/22 Anslag: 5/16/2022

Sida söker programadministratör

Ref: 21/22 Anslag: 5/12/2022

Forskningssekreterare på enheten för forskningssamarbete inriktning artificiell intelligens (a.i.), digitalisering och hälsa

Ref: 14/22 Anslag: 5/11/2022

Programadministratör till Sidas utbildningscenter i Härnösand

Ref: 46/22 Anslag: 5/10/2022

Sida söker verksamhetscontroller

Ref: 10/22 Anslag: 5/3/2022

Sidas enhet för juridik söker verksjurister

Ref: 168/21 Anslag: 5/2/2022

Administratör till Kommunikationsenheten

Ref: 31/22 Anslag: 5/2/2022

Handläggare inom fredsbyggande till enheten för Afghanistan,

Ref: 47/22 Anslag: 4/27/2022

Metod- och ämnesföreträdare till Enheten för verksamhetsstyrning

Ref: 9/22 Anslag: 4/21/2022

Forskningshandläggare till ambassaden i Etiopien

Ref: ETH-2 Anslag: 4/21/2022

Handläggare – Projektmedlem med ansvar för framdrift av projektet Utvecklingssamarbete för investeringar i hållbar utveckling

Ref: 29/22 Anslag: 4/7/2022

Digitaliseringsstrateg med inriktning bistånd

Ref: 184/21 Anslag: 4/6/2022

Sida söker programansvarig inom område Hälsa och SRHR

Ref: 8/22 Anslag: 3/31/2022