Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Traineeprogram

Sidas traineeprogram är en unik chans att kickstarta din karriär och få in en fot i utvecklingssamarbetet. Ett jobb som gör skillnad för många!

Sidas traineeprogram lanserades 2020, och väckte ett stort intresse med många sökanden. Ett tjugotal trainees anställdes i september 2020.

Sida planerar en andra omgång av traineeprogrammet. Mer information kommer att publiceras på den här sidan inom kort.

Varför ett traineeprogram?

För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver, kommer vi att behöva människor med olika bakgrund, färdigheter och intressen.

Sida söker dig som är i början av din karriär och som vill göra skillnad på riktigt. Vi tror att du är intresserad av Sveriges roll i världen och av hur olika delar av samhället kan bidra till en hållbar global utveckling.

Som trainee på Sida gör du dig redo för att arbeta med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare.

Sök till traineeprogrammet för att:

 • Få insikt och förståelse – traineeprogrammet ger inblick i flera av Sidas verksamhetsområden.
 • Bygga på ditt nätverk och din kompetens – som trainee kommer du att få arbeta, utveckla och utvecklas tillsammans med andra traineer och erfarna kollegor.
 • Prova på att jobba internationellt, genom att arbeta på någon av Sveriges ambassader där Sida bedriver utvecklingssamarbete.
 • Ge din karriär en boost: Få ett års betald traineeutbildning på Sida och fast tjänst efter 6 månaders provanställning.

Vad vi förväntar oss av dig

 • Lär oss! Du delar med dig av dina tidigare erfarenheter, tankar och idéer under programmets gång.
 • Var en ambassadör! Sprid dina lärdomar från programmet.

Vem kan söka till traineeprogrammet?

Alla som uppfyller kvalifikationskraven nedan kan söka:

 • Kandidatexamen
 • Svensk medborgare
 • Goda kunskaper i svenska, engelska och gärna även fler språk som talas i Sidas samarbetsländer, till exempel arabiska, franska, ryska och spanska.
 • Minst ett års arbetslivserfarenhet inom områden som kan tillföra värde för genomförandet av Agenda 2030
 • Max tre års arbetslivserfarenhet inom internationella utvecklingsfrågor.
 • Du vill och är beredd att på sikt arbeta på en svensk ambassad, särskilt i länder där det pågår eller har pågått en konflikt.

Detta ingår i programmet

Du får:

 • Arbeta som handläggare på en eller flera operativa avdelningar.
 • Kontinuerliga lärotillfällen.
 • Stöd av en handledare i ditt lärande och ditt dagliga arbete.
 • Jobba några månader på en svensk ambassad i ett av de länder där Sida arbetar.

Uppdaterad: April 12, 2023