Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Tillgänglighet för sida.se

Sida står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här sidan beskriver hur sida.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem samt hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Vår ambition är att löpande åtgärda kända tillgänglighetsproblem.

  • Det finns bilder som har en alternativtext som inte är korrekt.
  • Det finns video som saknar syntolkning.
  • Det finns sidor som inte validerar på CSS.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från sida.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla det till Myndigheten för digital förvaltning.

Hur vi testat webbplatsen

ETU AB har gjort en oberoende granskning av sida.se.

Senaste bedömningen gjordes den 27 juni 2021. Redogörelsen uppdaterades senast den 2 oktober 2022.

Webbplatsen publicerades den 17 december 2020.

Uppdaterad: October 2, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning