Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Tillgänglighet för sida.se

Sida står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här sidan beskriver hur sida.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem samt hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika situationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från sida.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla det till Myndigheten för digital förvaltning.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Vår ambition är att åtgärda kända tillgänglighetsproblem under 2021.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Det finns bilder som har en alternativtext som inte är korrekt.
  • Det finns video som saknar syntolkning.
  • Det finns ett tomt section element i början av alla sidor.
  • Det finns fel och varningar vid validering med avseende på HTML. Ingen sida validerar med avseende på CSS.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Det finns bilder som har en alternativtext som inte är korrekt.
  • Det finns länkar som enbart markeras med en annorlunda färg.
  • Det finns texter/länktexter som inte har tillräcklig kontrast mot sin bakgrund.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

  • Länkar markeras enbart med en annorlunda färg.
  • Det finns texter/länktexter som inte har tillräcklig kontrast mot sin bakgrund.

Hur vi testat webbplatsen

ETU AB har gjort en oberoende granskning av sida.se.

Senaste bedömningen gjordes den 27 juni 2021. Redogörelsen uppdaterades senast den 7 oktober 2021.

Webbplatsen publicerades den 17 december 2020.

Uppdaterad: 7 oktober 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning