Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Peace and Conflict Toolbox

Sida strävar efter att förebygga konflikter och uppnå fred i utvecklingssamarbetet. Det kräver gedigen kunskap och metod. I Sidas Peace and Conflict toolbox hittar du verktyg och inspiration för att operationalisera konfliktkänslighet, fred och säkerhet i svenskt utvecklingssamarbete.

Verktygslådan innehåller tematiskt metodstöd och vägledning för olika delar av Sidas arbete – att utveckla strategiförslag, att hantera program och projekt samt att följa upp strategier. Materialet riktar sig till Sidas personal såväl som till Sidas partner och andra intresserade.

Här hittar du tre typer av material: Verktyg, briefs och tematiska översikter. Allt material är skrivet på engelska. Verktygslådan uppdateras kontinuerligt med nytt material baserat på identifierade behov och prioriteringar.

Verktyg

Verktygen ska underlätta integrering av konfliktkänslighet i Sidas arbete.

Briefs

Briefs ger riktat stöd och vägledning om hur man kan integrera konfliktkänslighet inom olika tematiska områden och sektorer.

Tematiska översikter

De tematiska översikterna går på djupet på olika områden kopplade till konfliktförebyggande, inklusive fredsbyggande och mänsklig säkerhet.

Läs mer

Uppdaterad: 31 maj 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning