Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Peace and Conflict Toolbox

Hur kan utvecklingssamarbetet hjälpa till att lösa konflikter och bygga fred? Hur undviker man att skapa onödiga konflikter? I Sidas Peace and Conflict toolbox hittar du verktyg som stödjer arbetet för en fredlig utveckling. Allt material är på engelska.

Verktyg för alla som arbetar med internationell utveckling

Sidas verktygslåda Peace and Conflict Toolbox  (Verktygslåda Fred och Konflikt) riktar sig både till dig som arbetar specifikt med fred och mänsklig säkerhet, och till dig som arbetar med internationellt utvecklingssamarbete eller humanitärt bistånd i stort.

Här finns dels verktyg som handlar om konfliktkänslighet i allt utvecklingssamarbete, dels verktyg som fokuserar specifikt på fredsbyggande. Verktygslådan innehåller metodstöd och vägledning för olika delar av Sidas arbete. Lär dig mer om:

  • att utveckla strategiförslag
  • att hantera program och projekt
  • att följa upp strategier

Verktygslådan innehåller tre typer av material:

  • verktyg
  • briefs
  • tematiska översikter

Materialet uppdateras kontinuerligt efter behov och prioriteringar.

Konfliktperspektivet och konfliktkänslighet

Våld och väpnad konflikt medför mänskligt lidande och materiell förstörelse, skadar människors och länders utveckling och gör det svårare att ta sig ur fattigdom. Fred är en förutsättning för hållbar utveckling. När vi utformar biståndsinsatser måste vi därför alltid ta hänsyn till hur de kan påverka de spänningar och konflikter som finns i samhället. Allt utvecklingssamarbete ska stödja en fredlig utveckling, och får aldrig motverka sina egna syften genom att oavsiktligt förvärra våld och konflikt. 

Ett systematiskt arbete

Konfliktkänslighet eller konfliktperspektivet innebär att systematiskt planera och genomföra verksamhet på ett sätt som förebygger eller minimerar negativa och maximerar positiva effekter. Negativa effekter är allt som förvärrar en konflikt, positiva effekter är allt som ökar utsikterna till fred.

Konfliktkänslighet och konfliktperspektivet är alltid viktigt och relevant, inte bara i områden med väpnad konflikt eller risk för väpnad konflikt utan även där det råder fred. På Sida används ”konfliktkänslighet” och ”konfliktperspektivet” mer eller mindre synonymt.

Verktygen

Verktygen ska göra det lättare att integrera konfliktkänslighet i Sidas arbete.

Briefs

Briefs ger riktat stöd och vägledning om hur man kan integrera konfliktkänslighet inom olika tematiska områden och sektorer.

Tematiska översikter

De tematiska översikterna går på djupet på olika områden kopplade till konfliktförebyggande, inklusive fredsbyggande och mänsklig säkerhet.

Portföljöversikt för fred och säkerhet

I Sidas portföljöversikt kan du läsa mer om hur vårt stöd till fred och säkerhet fördelas.

Uppdaterad: November 17, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning