Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Pressmeddelande och pressinbjudningar

58 träffar på NaN sidor visas för valt år: alla år

2021

En kvinna rör i en gryta som står på en liten rund spis.

Sida och Nefco lanserar en ny fond som ska stödja utveckling och uppskalningen av lösningar för ren och hållbar matlagning i Afrika. Fonden Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) ska stimulera tillgången till rena och prisvärda energilösningar och utveckla nya marknader för ren matlagning i Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Moçambique, Tanzania och Zambia genom resultatbaserad finansiering för den privata sektorn.

Unicef tar emot leverans av vaccin till Demokratiska Republiken Kongo.

En ny garanti till Unicef ger låg- och medelinkomstländer möjlighet att kunna köpa livsnödvändig hälso- och sjukvårdsutrustning snabbare och till mer förmånliga villkor. På så sätt kan länderna agera snabbt vid sjukdomsutbrott och upprätthålla hälso- och sjukvårdssystem. Samtidigt får Unicef möjlighet att agera vid oförutsägbara globala hälsoutmaningar.

Svenska Afghanistankommittén får ytterligare 56 miljoner kronor som ska gå till organisationens hälsoprogram och covidprojekt, vars finansiering via afghanska hälsoministeriet och Världsbanken har upphört. Utöver hälsokliniker på landsbygden ska det utökade stödet från biståndsmyndigheten Sida gå till skolor, dricksvatten, landsbygdsutveckling och lokal infrastruktur.

Sex ungdomar sitter på gräset runt en radio

När coronapandemin svepte över världen 2020 tvingades många skolor stänga. Det blev ett kännbart avbräck i utbildningen för över 1,5 miljarder studenter från grundskola till universitetsnivå. Utmaningarna var många när lärare snabbt skulle ställa om till distansundervisning för att säkerställa fortsatt lärande. Biståndsmyndigheten Sidas samlade stöd till utbildning uppgick till närmare 1,1 miljarder kronor under 2020.

Sjukvårdspersonal mäter barnens överarmar

Den svåra matbristen i norra Etiopien har lett till att drygt 16 miljoner människor inte har mat för dagen och 350 000–400 000 av dem är på gränsen till svält. Barn samt gravida och ammande kvinnor har drabbats särskilt hårt av svår undernäring och behöver akuta insatser. Biståndsmyndigheten Sida har beslutat om ett extra stöd på 50 miljoner kronor till organisationerna Unicef och Action Against Hunger för akuta insatser.

Sveriges biståndsmyndighet Sida ger ytterligare totalt 70 miljoner kronor i humanitärt stöd i Afghanistan. Det innebär att Sidas humanitära stöd i landet i år uppgår till 258 miljoner. Talibanernas maktövertagande har skapat stor politisk och ekonomisk osäkerhet och de humanitära behoven befaras öka dramatiskt.

Mer svenskt stöd i Afghanistan via FN och ökade resurser till humanitärt bistånd under 2021. Det skriver biståndsmyndigheten Sida i sin analys som lämnades till regeringen i måndags, en vecka efter talibanernas maktövertagande. De flesta av Sidas samarbetsorganisationer har goda möjligheter att fortsätta arbeta med hälsa, utbildning och säkerhet för civilbefolkningen. Allt stöd via staten, och till det nya styret, har avbrutits.

Skolpojkar i Tanzania på en mur

Lagom till skolstarten får 16 miljoner skolbarn i Tanzania möjlighet till bättre utbildning genom ett Sida-stöd på 760 miljoner kronor. Satsningen innebär att lärare anställs där lärarbristen är som störst och att skolor får bättre tillgång till läromedel. Projektet är världens första "betalning för resultat"-program inom utbildning.

Genom en garanti från biståndsmyndigheten Sida kan 1,5 miljarder i privata medel investeras i en obligation med fokus på hälsa och social utveckling. Pengarna lånas ut till företag i låg- och medelinkomstländer av tjänstepensionsbolaget Alecta och försäkringsbolaget Afa försäkring. Danske Bank, fondförvaltaren responsAbility och Sida har samarbetat för att göra detta möjligt.

Sida blir allt bättre på att upptäcka korruption i de projekt myndigheten stöder. De organisationer Sida samarbetar med blir också bättre på att anmäla misstankar om korruption. Under 2020 anmäldes totalt 451 misstankar i 326 ärenden, jämfört med 261 ärenden 2019. Det visar Sidas årliga korruptionsrapport.

58 träffar på NaN sidor visas för valt år: alla år