Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Pressmeddelande och pressinbjudningar

2021

Ett barn i trasiga kläder sitter på huk bland lavastenar. I bakgrunden finns flera barn.

Fler än 400 000 kongoleser har flytt undan eller evakuerats i samband med vulkanutbrott och jordbävning från staden Goma i östra Demokratiska republiken Kongo. Biståndsmyndigheten Sida har beviljat stöd på tre miljoner kronor till biståndsorganisationen Action Against Hunger för att leverera vatten och ge psykosocialt stöd till de svårast drabbade.

Några människor sitter under en presenning i resterna av ett bombat hus

Biståndsmyndigheten Sida har beslutat om 53 miljoner kronor i akut humanitärt stöd till drabbade av den senaste tidens strider i Gaza och på Västbanken. Civilbefolkningen har drabbats hårt med många döda och skadade och behoven är stora av sjukvård och mediciner men också av vatten, mat, sanitet, tak över huvudet, bränsle och psykosocialt stöd för traumatiserade barn och ungdomar.

Etiopien är hårt drabbat av konflikt, etniskt baserat våld och naturkatastrofer och var femte etiopier är i behov av humanitärt stöd. Biståndsmyndigheten Sida har beslutat om ytterligare stöd på 40 miljoner kronor till Internationella Röda Korskommittén, ICRC, och FN:s barnfond Unicef för humanitära insatser i landet. 

Årets tema är "Mobilisering för digital motståndskraft – ett fritt, öppet och säkert internet i kölvattnet av pandemin".

Kvinnor och barn hämtar vatten

Antalet människor i behov av humanitärt stöd har nått nya rekordnivåer. På bara ett år har behoven av humanitärt stöd och skydd ökat med 40 procent, från 168 miljoner människor under 2020 till 235 miljoner människor i år.

Den hårdnande situationen i Myanmar har tvingat tusentals människor att fly undan militärregimens attacker. Sida beviljar ett akut stöd på tre miljoner kronor som ska användas för att förse internflyktingar med kontanter för inköp av basvaror, köksutrustning och hygienkit. En del av stödet går till att utbilda föräldrar och skolpersonal i hur man ger barn psykosocialt stöd samt till skolmaterial.

Göran Holmqvist chef för Sidas avdelning HUMASIEN

Biståndsmyndigheten Sida avbryter delar av det svenska stödet till Myanmar. Detta efter att militären återtog makten i landet för två veckor sedan. "Det svenska biståndet ska varken ge resurser till eller legitimera det bakslag för demokratin som militärens maktövertagande har inneburit", säger Göran Holmqvist, avdelningschef på Sida. Däremot fortsätter Sida att stödja de krafter i landet som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Händer som pekar på en karta på en dataskärm

Svenskt och kanadensiskt forskningsbistånd satsar tillsammans 232 miljoner för att stärka långsiktig kapacitet för hantering av covid-19 och andra hinder för utveckling i låginkomstländer med hjälp av artificiell intelligens.

En kvinna får pengar från en person som sitter bakom ett bord.

Sida ska bidra till att sju miljoner människor som lever i extrem fattigdom i Tanzania får ett lågt ”barnbidrag”. Direktstödet på en halv miljard kronor ska ska ge människor som lever i fattigdom bättre tillgång till mat, hälsa och utbildning samt ge möjlighet att hitta en egen försörjning. Stödet utbetalas till kvinnan i hushållet och med villkor att barnen går i skolan och besöker vården.

2020

Två kvinnor sitter bredvid varandra på en låg mur och tittar i samma laptop.

Att använda mobildata för att utveckla sjukvårdssystem och hjälpa låginkomstländer att bygga digitala samhällstjänster – det är exempel på nya digitaliseringsstöd som Sida har beslutat om. Tillsammans med teknikjättarna Google och Microsoft samt utvalda länder bidrar Sverige med 60 miljoner till Världsbankens digitala fond DDP och 125 miljoner till organisationen Dial som Sida var med och startade.

48 träffar