Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Pressmeddelanden och pressinbjudningar

79 träffar på NaN sidor visas för valt år: alla år

2023

Genom ett nytt samarbete ska biståndsmyndigheten Sida öka tillgången till smarta solcellslösningar för människor utanför det fasta elnätet i Afrika söder om Sahara och i Asien. Satsningen ska ge 2,3 miljoner människor tillgång till moderna energitjänster. Totalt möjliggörs investeringar på 4,4 miljarder kronor.

Ytterligare fyra av Sidas humanitära samarbetsorganisationer får 33 miljoner i akuthjälp till de drabbade av jordbävningen i Turkiet och i Syrien. Totalt planerar biståndsmyndigheten nu att bistå med 113 miljoner kronor i humanitärt bistånd till människor i jordbävningsområdena.

Tre personer från Islamic Relief delar ut madrasser och täcken till en kvinna och tre barn i Syrien efter jordbävningen

Sidas humanitära partners på plats i Syrien har gjort livräddande insatser sedan jordbävningen drabbade området. Människors behov är stora. Därför beslutar biståndsmyndigheten att skicka 80 miljoner i akutstöd. Stödet ska gå till bränsle, ambulanser och sjukvårdsstöd. Men också till matpaket, logi och skydd till de drabbade.

Flicka i Etiopien ler och tittar åt sidan

Fyra miljoner flickor könsstympas varje år och ytterligare två miljoner flickor riskerar att drabbas av ingreppet i samband med pandemin. Nu ökar biståndsmyndigheten Sida sitt stöd i kampen mot könsstympning och sexuellt våld i 16 afrikanska länder. 190 miljoner kronor ska förebygga ingrepp och bidra till god vård till de som redan har drabbats.

2022

Skolpojkar räcker upp händerna i ett klassrum

Hälften av världens barn bor i länder där utbildningen ibland håller så låg kvalitet att många skolelever inte kan läsa en hel mening. Biståndsmyndigheten Sida gör nu därför sin största satsning på utbildning hittills. Sida ger en lånegaranti på drygt 2,8 miljarder kronor där länderna kan få förmånliga lån för att stärka utbildningen för de mest utsatta barnen.

En av utmaningarna i fattigdomsbekämpning är kvinnors tillgång till kapital. Exempelvis har kvinnoägda företag i låg- och medelinkomstländer svårt att få tillgång till lånefinansiering. För att bidra till att möta utmaningen går en svensk garanti till världens första orange obligation som ger små och medelstora kvinnoägda företag möjlighet att låna totalt 600 miljoner kronor.

Somalia har drabbats av den värsta torkan på 40 år och 6,7 miljoner människor saknar tillräckligt med mat enligt FN:s kontor för humanitärt bistånd. De varnar för en svältkatastrof, mer allvarlig än under svältkatastrofen 2010–2011 på Afrikas Horn då mer än 250 000 somalier dog. Biståndsmyndigheten Sida har nu beslutat om humanitärt stöd på 40 miljoner kronor och har hittills i år bidragit med 226 miljoner till den svåra krisen.

En flod i en djup dalgång

Utökat stöd till Pakistan

Publicerad: 9/10/2022

Monsunregnet i Pakistan har gjort situationen allt svårare för de drabbade med översvämningar och jordskred, vilket också gör det mer utmanande för hjälporganisationer att komma fram till behövande. Biståndsmyndigheten Sida ger ytterligare stöd på 9,2 miljoner kronor till drabbade av de omfattande översvämningarna i Pakistan och sammanlagt har nu Sida bidragit med 17,7 miljoner till översvämningskatastrofen.

En flod i en djup dalgång

Sommarens kraftiga monsunregn i Pakistan har orsakat katastrofala översvämningar och jordskred. Sida ger nu stöd på sammanlagt 8,5 miljoner kronor till drabbade i form av kontantstöd, vatten och sanitet, tak över huvudet, hälsostöd och skydd för kvinnor och barn.

En man åker båt på översvämmad väg.

I mitten av juni drabbades nordöstra Bangladesh av den tredje stora översvämningen på kort tid och drygt tre miljoner människor bedöms vara i behov av humanitärt stöd, enligt FN. Översvämningarna beskrivs som de värsta på 20 år. Biståndsmyndigheten Sida ger akut humanitärt stöd till de värst drabbade, som mat och andra livräddande insatser.

79 träffar på NaN sidor visas för valt år: alla år