Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Organisation

Sidas huvudkontor ligger på Valhallavägen i Stockholm, men personal finns också stationerad ute i samarbetsländerna. Dessutom har vi verksamhet lokaliserad till Härnösand och till Visby. Sida är organiserad i åtta avdelningar.

Huvudingången till Sidas huvudkontor på Valhallavägen i Stockholm. Himlen är blå.

Myndigheten består av åtta avdelningar, internrevision och generaldirektörens stab. Fem avdelningar arbetar med insatshantering och tre arbetar med stöd och styrning. En stor del av insatshanteringen är delegerad till utlandsmyndigheter.

Carin Jämtin är generaldirektör sedan 2017. 

Sidas personal motsvarar cirka 800 årsarbetskrafter (antal tjänster omräknat till heltidstjänster). Mellan 20 och 25 procent arbetar på ambassader i våra samarbetsländer. Övriga anställda arbetar på huvudkontoret i Stockholm samt på kontoren i Visby och Härnösand. Ungefär två tredjedelar av personalen är kvinnor.

Sida leds av en styrelse med fullt ansvar.

Sidas vetenskapliga råd

Sidas vetenskapliga råd är tillsatt av regeringen och har i uppdrag att granska Sidas förslag till insatser och samarbeten på forskningsområdet. 

Uppdaterad: 22 februari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning