Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas stipendier

Sida finansierar två stipendier - Minor Field Studies (MFS) och Linnaeus-Palme - som handläggs av Universitets- och högskolerådet. Dessutom finns ett journaliststipendium som söks genom Hiertanämnden.

Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) ett Sida-finansierat program som riktar sig till studenter på högskolans grundutbildningsnivå. Programmets syfte är att ge svenska studenter möjligheter att skaffa sig kunskap om låg- och medelinkomstländer och utvecklingsfrågor. Instrumentet för detta är ett resestipendium för en mindre fältstudie under minst 8 sammanhängande veckor som underlag för en C- alt. D-uppsats eller examensarbete på motsvarande nivå.

Några av de studenter som genomfört sitt MFS-uppdrag återfinns sedan i Sidas Alumni-program, där de har i uppdrag att berätta om sina erfarenheter när de är åter i Sverige.

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett Sida-finansierat utbytesprogram för lärare och studenter inom högskolan. Den första delen, Linnaeus, gör det möjligt för svenska lärare och studenter att arbeta respektive studera i länder där utbytet och antalet stipendier annars inte är så stort. Den andra, Palme, erbjuder lärare och studenter i låg- och medelinkomstländer att komma till Sverige. Syftet är att stärka svenska lärosätens samarbete med universitet i låg- och medelinkomstländer för att öka de globala kontakterna inom högskolevärlden.

Journaliststipendier

Sida erbjudet även journalister att söka stipendium för studier i områden som berör svenskt utvecklingsarbete. Syftet är att erbjuda en möjlighet att besöka låg- och medelinkomstländer och öka sin kunskap om utvecklingsfrågor och biståndsverksamhet. Varje stipendium uppgår till högst 45 000 kronor och det söks genom Hiertanämnden.

Uppdaterad: 15 december 2020