Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Logotyper

Här kan du ladda ner olika versioner av Sidas logotyp och logotyper och ikoner för Globala målen för hållbar utveckling. Sidas logotyper finns på flera språk.

Sidas logotyp

Sidas logotyp får endast användas när Sida är avsändare, utgivare, producent eller arrangör –antingen ensam eller i samverkan med andra. Att något är finansierat med pengar från Sida ger inte rätt att använda logotypen. Om inte Sidas roll framgår tydligt används logotypen med disclaimer-text.  

Sverigelogotypen för främjande

När Sverige finansierar ett utvecklingsprojekt som vänder sig mot en utländsk publik ska Sverigelogotypen för främjande användas.

Logotyper för nedladdning samt instruktion för hur Sverigelogotypen ska användas finns på identity.sweden.se.

Sida svart
Använd den svarta logotypen när det finns möjlighet att uttrycka andra delar i Sidas visuella identitet, som färgbilder eller diagram i färg.
Sida vit
Använd den vita logotypen när det finns möjlighet att uttrycka andra delar i Sidas visuella identitet, som färgbilder eller diagram i färg.
Sida färg
Använd färglogotypen när den ska vara en solitär varumärkesbärare och inte kompletteras av andra visuella element. Använd också när den ska visas tillsammans med andra logotyper.
Asdi black
Namnet Asdi används på portugisiska, spanska och franska.
Asdi färg
Namnet Asdi används på portugisiska, spanska och franska.
Sida med uttydning på svenska
Sida med uttydning på engelska
Sida med disclaimer på svenska
Om inte Sidas roll framgår tydligt används logotypen med disclaimer-text.
Sida med disclaimer på engelska
Om inte Sidas roll framgår tydligt används logotypen med disclaimer-text.

Logotyper för Globala målen för hållbar utveckling

Här finner du svenska logotyper och ikoner för Globala målen för hållbar utveckling, fria att använda. De engelskspråkiga versionerna av samma grafik finner du på den internationella webbplatsen för Globala målen.

Globala målen logotyp primär
Globala målen logotyp horisontell
Globala målen logotyp och ikoner
Mål 1: Ingen fattigdom
Mål 2: Ingen hunger
Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Mål 4: God utbildning för alla
Mål 5: Jämställdhet
Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla
Mål 7: Hållbar energi för alla
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Mål 14: Hav och marina resurser
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Profilmaterial för Globala målen för hållbar utveckling

Sida erbjuder de som önskar tryckoriginal av de Globala målen för hållbar utveckling. Dels för tryck men även för färgutskrifter. Var vänlig se översikt nedan för det utbud som finns.

Profilmaterial för tryck

Filer nedan lämpar sig väl för tryck.

Profilmaterial för utskrift

Filer nedan lämpar sig väl för utskrift.

Profilmaterial – Sida

Sidas profilmaterial (med inledningstext) om de Globala målen.

Globala målen-kuber

Globala målen-kuberna kan användas som scendekor eller inramning vid events. Material: 2 mm tjock Miniwell. Färger: 4-färg (CMYK).

Uppdaterad: 9 juni 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning