Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Seminarier och kurser

Sida anordnar kurser och seminarier för att öka kunskapen om svenskt bistånd. Kurserna vänder sig främst till dig som arbetar med bistånd, medan seminarierna oftast är öppna för alla.

Kurser

På Sida Partnership Forum kan du utbyta erfarenheter och utveckla idéer kring utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Kurserna är öppna för myndigheter, organisationer, universitet och näringsliv.

Sida Alumni-föreläsning

Sida Alumni erbjuder spännande föreläsningar till din skola, förening, företag, organisation eller myndighet.

International Training Programmes (ITP)

Sidas internationella kapacitetsutvecklingsprogram (ITP) erbjuder nyckelpersoner från institutioner i låg- och medelinkomstländer kunskap och vägledning i att genomföra reformer.

Den globala skolan

Den globala skolan erbjuder fortbildning inom lärande för hållbar utveckling för personal inom förskola, grundskola och gymnasium, för lärarstudenter, politiker, skolledare och chefer. Den globala skolan har funnits i 20 år och finansieras av Sida.

Uppdaterad: November 3, 2022