Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Seminarier och kurser

Sida anordnar kurser och seminarier för att öka kunskapen om svenskt bistånd. Kurserna vänder sig främst till dig som arbetar med bistånd, medan seminarierna oftast är öppna för alla.

Kurser

På Sida Partnership Forum kan du utbyta erfarenheter och utveckla idéer kring utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Kurserna är öppna för myndigheter, organisationer, universitet och näringsliv.

Development Talks och seminarier

Kommande seminarier, webbinarier och konferenser som Sida arrangerar – ensamma eller tillsammans med andra aktörer.

Sida Alumni-föreläsning

Sida Alumni erbjuder spännande föreläsningar till din skola, förening, företag, organisation eller myndighet.

International Training Programmes (ITP)

Sidas internationella kapacitetsutvecklingsprogram (ITP) erbjuder nyckelpersoner från institutioner i låg- och medelinkomstländer kunskap och vägledning i att genomföra reformer.

Uppdaterad: 3 mars 2021