Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Metoder och material

Sida arbetar löpande för att ta fram stöd och material för dig som arbetar med svenskt utvecklingssamarbete. Här finns materialet tillgängligt för nedladdning på engelska.

Poverty Toolbox

I Sidas Poverty Toolbox finns verktyg och information för att analysera och integrera ett multidimensionellt fattigdomsperspektiv i svenskt utvecklingssamarbete.

Gender Toolbox

Sidas Gender Toolbox ger kunskap, verktyg och inspiration för att integrera jämställdhetsperspektivet i svenskt utvecklingssamarbete. Materialet är på engelska.

Green Toolbox

Sidas Green Toolbox innehåller ett urval av viktiga dokument som stödjer integrationen av miljö- och klimatperspektivet i svenskt utvecklingssamarbete. Materialet är på engelska.

Peace and Conflict Toolbox

Sidas Peace and Conflict Toolbox erbjuder kunskap, verktyg och inspiration för att integrera konfliktkänslighet samt fred och säkerhet inom svenskt utvecklingssamarbete. Materialet är på engelska.

Human Rights Based Approach

Här hittar du information, verktyg och dokument för att stödja bedömningen och integrationen av ett människorättsperspektiv Human Rights Based Approach (HRBA) i svenskt utvecklingssamarbete.

Market Systems Development Toolbox

I Sidas Market Systems Development Toolbox hittar du verktyg och vägledning för att öka möjligheten för människor som lever i fattigdom att delta i, bidra till och dra nytta av ekonomisk utveckling.

Uppdaterad: September 1, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning