Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Internrevision

Internrevisionen är organisatoriskt självständig och utför oberoende och objektiv gransknings- och rådgivningsverksamhet.

Internrevisionen bedriver en oberoende och objektiv granskning och rådgivningsverksamhet.

Internrevisionen granskar Sidas interna styrning och kontroll och lämnar förslag till förbättringar för att myndigheten med en rimlig säkerhet ska fullgöra sina uppgifter, uppnå verksamhetens mål och uppfylla kraven enligt myndighetsförordningen.

Chef för internrevisionen
Angelica Davidsson-Nirving

Kontakt

Medarbetare nås via

  • Sidas växel, 08-698 50 00
  • fornamn.efternamn@sida.se
  • Namn som skrivs med bindestreck skrivs även med bindestreck i mejladressen. Annars separeras dubbla för- och efternamn med punkt.

Uppdaterad: March 30, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning