Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Nyheter

78 träffar på NaN sidor visas för valt år: alla år

2021

Ett av de journalistnätverk som granskat dokumenten i den så kallade Pandoraläckan om skatteparadis är det Sidastödda journalistnätverket Organized Crime and Corruption Reporting Project.

Elkraftverk off-grid

Sidastöd till solel i Afrika

Publicerad: 9/2/2021

Sida går in med en garanti för att ett hundratal små och medelstora energiföretag i offgrid-sektorn i Afrika söder om Sahara ska kunna låna pengar för att klara sig under covidkrisen.

I Dagens Nyheters artikel den 2 september 2021 framförs tre konkreta korruptionsanklagelser. Biståndsmyndigheten Sida har följande kommentarer till detta.

Expertgruppen för Biståndsanalys, EBA, har publicerat en rapport om det samlade svenska engagemanget i Afghanistan. Sida välkomnar genomgången som innehåller både kritik och intressanta observationer av den internationella insatsen i Afghanistan.

Talibanrörelsen tog under sommaren 2021 kontroll över Afghanistan och utländsk biståndspersonal evakuerades. Så här anpassas det svenska biståndet i Afghanistan.

En mamma med sitt barn och en sjuksköterska.

Över 780 000 mammor och barn har fått livräddande hälso- och sjukvård i Somalia genom biståndsmyndigheten Sidas stöd till Rädda Barnens arbete i landet. Nu satsar Sida ytterligare 195 miljoner kronor på primärvård och att motverka undernäring fram till 2024.

Efter militärkuppen i Mali i slutet av maj frös Sida alla samarbeten med statliga aktörer i Mali. Stödet till civilsamhällesorganisationer och multilaterala organisationer fortsatte som tidigare.

Efter ytterligare en militärkupp i Mali fryser Sida i samråd med ambassaden fyra biståndssamarbeten där statliga aktörer är inblandade. Frysningen berör ett skogsprogram, klimatsmarta jordbruksmetoder, hållbar utveckling i våtmarker och förbättrad statistik tillsammans med svenska SCB. Det rör sig om totalt 93 miljoner kronor. Civilsamhället, som är extra utsatt i denna situation, berörs inte av frysningen utan får fortsatt stöd.

Kvinna som håller i en spruta med covid-19-vaccin i Kambodja.

Pandemin har i många fattiga länder fått ödesdigra konsekvenser för människor med vårdbehov. Utvecklingen måste vändas, och vi behöver göra en strategisk satsning på hälso- och sjukvård för alla, skriver Carin Jämtin, generaldirektör på Sida och Stefan Swartling Peterson, professor vid Karolinska Institutet och hälsospecialist vid UNICEF Sverige.

Kvinnor och män med namnskyltar från olika länder i en stor sal

Kvinnor blir ofta utestängda från förhandlings- och fredsprocesser. För att bidra till att skynda på en förändring har Sida beslutat avsätta 20 miljoner kronor till det nyinrättade ”Rapid Response Window” – en FN-fond som ska ge flexibla och snabba bidrag för kvinnors direkta medverkan.

78 träffar på NaN sidor visas för valt år: alla år