Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Nyheter

2021

Två män lastar en lastbil med kartonger.

Efter att företrädare för Islamic Relief Worldwide förra året visat sig ha uttryckt antisemitiska och våldsbejakande åsikter beslutade Sida att utreda hur organisationen hanterat detta och hur de lever upp till Sidas krav på dem som humanitär samarbetspartner. Utredningen är nu klar, och visar att man följer etiska riktlinjer och internationella principer för humanitärt bistånd.

Tre barn sitter på golvet och läser.

Den 15 mars 2011 startade upproren mot regimen i Syrien. Inbördeskriget har nu pågått i tio år, och situationen är alarmerande. Över hälften av befolkningen befinner sig på flykt och fattigdomen ökar. Vad gör Sida för att hjälpa befolkningen igenom krisen?

2020

Sida har beslutat om ett nytt treårigt stöd på totalt 40 miljoner kronor till kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter OHCHR. OHCHR:s arbete har blivit än viktigare under covid-19-pandemin till följd av den negativa trenden för mänskliga rättigheter och demokrati. Sidas nya stöd ska stärka OHCHR:s arbete för mänskliga rättigheter med särskilt fokus på covid-19. Totalt uppgår det svenska stödet till cirka 267 miljoner under 2020.

En man sitter på en bänk och läser tidningen 'NewsDay'. Bakom honom syns byggnader och bilar.

Är du yrkesverksam journalist med intresse för utvecklingsfrågor? Nu kan du söka stipendium från Hiertanämnden för studier, rapportering och granskning av biståndet.

Sju unga kvinnor i skoluniform sitter på rad vid ett bord och fyller i papper.

Resolution 1325 har under sin 20-åriga livstid haft stor betydelse för det svenska biståndet. Sida har under de senaste åren ökat sitt stöd till kvinnorättsorganisationer och det civila samhällets arbete för fred. Sidas arbete bygger till stor del på resolutionen för kvinnor, fred och säkerhet som nu fyller 20 år – och som under åren rentav fått lite av en rockstjärnestatus.

Ingen ska lämnas utanför vid omställningen till ett klimat-neutralt samhälle. Detta åtar sig Sida tillsammans med ett 20-tal svenska företag och tre expertorganisationer som medlemmar i nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development.

Bilden visar när World Food Programme (WFP) levererar mat till människor som bor i ett område som drabbats av ebola i Demokratiska republiken Kongo 2019. En kvinna bär sitt barn på ryggen och håller i ett av WFP:s matpaket.

Sidas partner World Food Programme, FN:s livsmedelsprogram, är en välförtjänt mottagare av Nobels fredspris. FN-organet gör ett oumbärligt arbete med akut matbistånd till människor i krissituationer, samtidigt som de arbetar för att alla människor ska ha långsiktig tillgång till mat.

Nytt utseende, bättre sökfunktioner och uppdaterade data. Nu är en ny version av openaid.se här. Under hösten 2020 kommer sajten att fortsätta utvecklas. 

Ett landskap av nedbrunnen skog i Chiquitania, Bolivia.

Chiquitania i bolivianska Amazonas drabbades hårt av bränder under 2019. Nu brinner det igen. Sida lanserar därför ett nytt stöd för att förebygga skogsbränder i området. Projektet ska ge invånarna alternativ till svedjebruk, och samtidigt skapa bra system för att larma och förhindra spridning när bränder startar.

Nu har en ny svenskstödd plattform lanserats i Afghanistan, som ska låta befolkningens röster höras i de fredssamtal mellan regeringen och talibanrörelsen som inletts. Fredsplattformen AMIP har utvecklats av afghanska civilsamhället med stöd av biståndsmyndigheterna Sida och Folke Bernadotteakademin, på uppdrag av EU, för att det afghanska folkets åsikter och perspektiv ska nå förhandlingsbordet.

71 träffar