Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Nyheter

107 träffar på NaN sidor visas för valt år: alla år

2022

Vattenprover tas från båt

Fler än en miljon människor dör varje år på grund av bakterier som är resistenta mot antibiotika. Siffran ökar snabbt och människor i låginkomstländer drabbas värst. Den 18 – 24 november riktar Världshälsoorganisationen (WHO) uppmärksamheten mot antimikrobiell resistens. Sida stödjer forskning för att vända trenden.

Vy över Amazonas

Den 6-18 november äger FN:s klimatmöte COP27 rum i Sharm el-Sheikh, Egypten. Sida medverkar i mötet, både i och utanför förhandlingsrummet, för att stötta genomförandet av Parisavtalet.

Flyktingar i Sydsudan

I dag den 17 oktober är det Världsfattigdomsdagen. – När vi blickar framåt ser vi att de flesta globala målen inte är möjliga att nå till 2030, säger Susanna Gable, chefsekonom på Sida. Den globala ekonomiska krisen är särskilt allvarlig för de människor som lever i fattigdom.

Sida och Rissne logga

Varmt välkommen till invigningen av Sidas nya huvudkontor i Rissne, Sundbybergs kommun, den 17 oktober. Det blir bland annat panelsamtal och musikuppträdanden av Cherrie och El Sistema. Sista anmälningsdag är den 16 oktober.

En kvinna rör i en gryta som står på en liten rund spis.

Journalistresa till Zambia

Publicerad: 10/3/2022

(Ansökningstiden är nu över.) Är du yrkesverksam journalist med intresse för utvecklingsfrågor? Och vill du lära dig mer om situationen i Zambia? Biståndsmyndigheten Sida anordnar en studieresa för fyra journalister till Zambia i början av december 2022 där deltagarna får lära sig mer om landet och se hur Sverige arbetar för att skapa bättre förutsättningar för människor att ta sig ur fattigdom.

Kvinna håller i pengar

Sida har hanterat och avslutat fler ärenden under 2021 än något tidigare år. Sidas långsiktiga och målmedvetna antikorruptionsarbete ger resultat när samarbetsorganisationer blir bättre och bättre på att både hitta och anmäla misstankar om korruption. Det visar myndighetens årliga rapport om arbetet mot korruption, som nu publicerats.

Här svarar Sida på ledaren i Mariestads-Tidningen ”Biståndet används fel” som publicerades den 1 september 2022.

En stor publik sitter i rader och lyssnar

Sida på plats på Bokmässan

Publicerad: 9/14/2022

Välkommen till Globala Torget på Bokmässan, den myllrande mötesplatsen för globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Den 22-25 september är Sida på plats med monter, seminarier och ett program för gymnasieelever.

Neddragningen av Sidas budget för 2022 för att betala kostnader för mottagandet av flyktingar från Ukraina blir mindre än tidigare beräknat. 

Nu drar ett nytt skolår igång för svenska elever. Att få gå i skolan är en självklarhet i Sverige, men är inte möjligt för alla barn och ungdomar i låginkomstländer. Att inte få gå i skolan hindrar människor från att ta sig ur fattigdom.

107 träffar på NaN sidor visas för valt år: alla år