Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Nyheter

84 träffar på NaN sidor visas för valt år: alla år

2022

Litet barn bredvid sin mamma

Antibiotikaresistens är ett stort problem i världen i dag. Det uppstår när antibiotika skrivs ut alltför lättvindigt och bakterier lyckas utveckla motståndskraft. Biståndsmyndigheten Sida satsar nu ytterligare 70 miljoner kronor på att bromsa spridningen och utvecklingen av resistens hos både människor och djur.

2021

Proscardness Mwiinga

Det senaste årtiondet har demokratin varit på tillbakagång i allt fler länder. Auktoritära ledare tar makten och steg för steg hotas yttrandefrihet och fria medier. Sveriges globala arbete för demokrati och de mänskliga rättigheterna är därför viktigare än på länge, skriver biståndsmyndigheten Sidas generaldirektör Carin Jämtin i en debattartikel.

Utsikt över en trafikerad väg i Kabul med berg i bakgrunden.

Snabbt stöd behövs för att förhindra en socioekonomisk kollaps i Afghanistan. Sida har beslutat att stödja en ny FN-fond som kanaliserar internationellt stöd direkt till befolkningen utan att stärka talibanernas styre.

En grupp pojkar får undervisning utomhus, bakom dem ses en grupp flickor som får undervisning.

Nöden i världen har förvärrats och allt fler människor behöver humanitärt stöd. Utvecklingen drivs på av konflikter, politisk instabilitet, pandemin och klimatkrisen. Men samtidigt som behoven ökat, släpar finansieringen efter.

Pojken Alphonse sitter vid en bänk i sitt klassrum. Han tittar in i kameran och bakom honom syns sex kamrater.

I en debattartikel i Dala-Demokraten den 18 november får Sida kritik bland annat för att vårt arbete inte omfattar personer med funktionsnedsättning i tillräckligt hög grad. Birgitta Weibar är ansvarig för demokrati och mänskliga rättigheter på Sida. Här svarar hon funktionsrättsorganisationen MyRight.

Biståndsmyndigheten Sida är på plats när världens beslutsfattare samlas för att följa upp Parisavtalet om hur vi ska minska utsläppen och öka motståndskraften mot klimatförändringarna. Sida satsar varje år fyra miljarder kronor på klimatanpassning, utsläppsminskning och andra klimatprojekt i låg- och medelinkomstländer.

Ett av de journalistnätverk som granskat dokumenten i den så kallade Pandoraläckan om skatteparadis är det Sidastödda journalistnätverket Organized Crime and Corruption Reporting Project.

Elkraftverk off-grid

Sidastöd till solel i Afrika

Publicerad: 9/2/2021

Sida går in med en garanti för att ett hundratal små och medelstora energiföretag i offgrid-sektorn i Afrika söder om Sahara ska kunna låna pengar för att klara sig under covidkrisen.

I Dagens Nyheters artikel den 2 september 2021 framförs tre konkreta korruptionsanklagelser. Biståndsmyndigheten Sida har följande kommentarer till detta.

Expertgruppen för Biståndsanalys, EBA, har publicerat en rapport om det samlade svenska engagemanget i Afghanistan. Sida välkomnar genomgången som innehåller både kritik och intressanta observationer av den internationella insatsen i Afghanistan.

84 träffar på NaN sidor visas för valt år: alla år