Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Nyheter

118 träffar på NaN sidor visas för valt år: alla år

2023

Giba Michou i Kananga, Kasai Central, DR Kongo står med verktyg i händerna inne i garaget tillsammans med sina kurskamrater. Hon läser till lastbilsmekaniker. Utbildningen riktar sig till kvinnor som riskerar att utsättas för sexuellt våld.

En ny studie från Sida slår fast att förändrade attityder, normer och lagar är nyckeln till att stärka kvinnors ekonomiska makt. Genom att angripa grundproblemen kan fattigdom bekämpas.

Tält i förgrunden, och siluetten av en moské i solnedgång

Sida har hittills bidragit med 193 miljoner kronor i humanitärt stöd till de människor i Turkiet och Syrien som drabbades av en kraftig jordbävning i början av februari.

Prideflaggan i regnbågens alla färger hålls av en hand mot en blå himmel med solsken.

Det finns inga belägg för att det förekommer så kallad omvändelseterapi i verksamheter som får stöd från biståndsmyndigheten Sida. Detta visar en undersökning som Sida har gjort, efter att Dagens Nyheter publicerat en granskning.

Sönderbombat hus i Charkiv, Ukraina

Under 2022 bidrog Sida med ett rekordstort humanitärt stöd på 545 miljoner kronor till Ukraina som har hjälpt miljontals krigsdrabbade människor. Samtidigt har Sidas bidrag till samhällsreformer ökat motståndskraften, återställt krigsskador och gett befolkningen tillgång till samhällsservice under krigstid. 

Lärare håller i undervisning utomhus och står framför elever som sitter på mattor.

Sida har utvärderat de senaste 20 årens bistånd till utbildning. Fallstudier från fem länder visar att Sidas arbete har lett till ökade möjligheter för flickor att utbilda sig och starkare utbildningssystem. Att utbildning som inkluderar alla skapar förutsättningar för människor att ta sig ur fattigdom.

En person håller i regeringens budget med ett blågult band.

Sidas stöd till civilsamhällets informations- och kommunikationsverksamhet kommer att avvecklas. Syftet är att följa de prioriteringar som regeringen beskriver i regleringsbrevet. Sida kommer att ge ett mindre stöd under 2023 för att säkerställa ett så bra avslut som möjligt. 

När nyårsklockorna ringde in det nya året övertog Sverige ordförandeskapet i Europeiska Unionens Råd för de kommande sex månaderna. Sida deltar i arbetet med att stärka EU:s roll som världens största biståndsgivare med utgångspunkt i våra erfarenheter och kunskaper om effektivt utvecklingssamarbete.

2022

Prideflaggan i regnbågens alla färger hålls av en hand mot en blå himmel med solsken.

Den 28 december, 2022 publicerade DN en granskning av några av Sidas samarbetspartners i Östafrika som arbetar med hälsovård. Med anledning av granskningen har Sida fått frågor om arbetet för hbtqi-personers rättigheter i regionen, som vi svarar på här.

Grafer

Det gångna året har präglats av många ekonomiska utmaningar som inflation, höga matpriser och elräkningar som rusat i höjden. Ändå är svenskarnas vilja att dela med sig och ge bistånd fortsatt hög visar Sidas årliga opinionsmätning. Liksom förra året tycker tre av fyra tillfrågade att det är viktigt att Sverige bidrar till fattiga länders utveckling.

Oleksandra Romantsova föreläser inför publik

Oleksandra Romantsova från den ukrainska männniskorättsorganisationen center for Civil Liberties är på Nordenbesök för att ta emot Nobels fredspris och föreläsa. Kampen för rättvisa är det som driver henne att jobba, nästan dygnet runt och under svåra förhållanden. Svenskt bistånd bidrar till det viktiga arbetet.

118 träffar på NaN sidor visas för valt år: alla år