Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Nyheter

2021

Över 780 000 mammor och barn har fått livräddande hälso- och sjukvård i Somalia genom biståndsmyndigheten Sidas stöd till Rädda Barnens arbete i landet. Nu satsar Sida ytterligare 195 miljoner kronor på primärvård och att motverka undernäring fram till 2024.

Efter militärkuppen i Mali i slutet av maj frös Sida alla samarbeten med statliga aktörer i Mali. Stödet till civilsamhällesorganisationer och multilaterala organisationer fortsatte som tidigare.

Efter ytterligare en militärkupp i Mali fryser Sida i samråd med ambassaden fyra biståndssamarbeten där statliga aktörer är inblandade. Frysningen berör ett skogsprogram, klimatsmarta jordbruksmetoder, hållbar utveckling i våtmarker och förbättrad statistik tillsammans med svenska SCB. Det rör sig om totalt 93 miljoner kronor. Civilsamhället, som är extra utsatt i denna situation, berörs inte av frysningen utan får fortsatt stöd.

Kvinna som håller i en spruta med covid-19-vaccin i Kambodja.

Pandemin har i många fattiga länder fått ödesdigra konsekvenser för människor med vårdbehov. Utvecklingen måste vändas, och vi behöver göra en strategisk satsning på hälso- och sjukvård för alla, skriver Carin Jämtin, generaldirektör på Sida och Stefan Swartling Peterson, professor vid Karolinska Institutet och hälsospecialist vid UNICEF Sverige.

Kvinnor och män med namnskyltar från olika länder i en stor sal

Kvinnor blir ofta utestängda från förhandlings- och fredsprocesser. För att bidra till att skynda på en förändring har Sida beslutat avsätta 20 miljoner kronor till det nyinrättade ”Rapid Response Window” – en FN-fond som ska ge flexibla och snabba bidrag för kvinnors direkta medverkan.

Två män lastar en lastbil med kartonger.

Efter att företrädare för Islamic Relief Worldwide förra året visat sig ha uttryckt antisemitiska och våldsbejakande åsikter beslutade Sida att utreda hur organisationen hanterat detta och hur de lever upp till Sidas krav på dem som humanitär samarbetspartner. Utredningen är nu klar, och visar att man följer etiska riktlinjer och internationella principer för humanitärt bistånd.

Tre barn sitter på golvet och läser.

Den 15 mars 2011 startade upproren mot regimen i Syrien. Inbördeskriget har nu pågått i tio år, och situationen är alarmerande. Över hälften av befolkningen befinner sig på flykt och fattigdomen ökar. Vad gör Sida för att hjälpa befolkningen igenom krisen?

2020

Sida har beslutat om ett nytt treårigt stöd på totalt 40 miljoner kronor till kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter OHCHR. OHCHR:s arbete har blivit än viktigare under covid-19-pandemin till följd av den negativa trenden för mänskliga rättigheter och demokrati. Sidas nya stöd ska stärka OHCHR:s arbete för mänskliga rättigheter med särskilt fokus på covid-19. Totalt uppgår det svenska stödet till cirka 267 miljoner under 2020.

En man sitter på en bänk och läser tidningen 'NewsDay'. Bakom honom syns byggnader och bilar.

Är du yrkesverksam journalist med intresse för utvecklingsfrågor? Nu kan du söka stipendium från Hiertanämnden för studier, rapportering och granskning av biståndet.

Sju unga kvinnor i skoluniform sitter på rad vid ett bord och fyller i papper.

Resolution 1325 har under sin 20-åriga livstid haft stor betydelse för det svenska biståndet. Sida har under de senaste åren ökat sitt stöd till kvinnorättsorganisationer och det civila samhällets arbete för fred. Sidas arbete bygger till stor del på resolutionen för kvinnor, fred och säkerhet som nu fyller 20 år – och som under åren rentav fått lite av en rockstjärnestatus.

76 träffar