Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Gender Toolbox

Det ökade fokuset på jämställdhet i utvecklingssamarbetet kräver gedigen kunskap och metod. I Sidas Gender Toolbox hittar du verktyg och inspiration för att operationalisera jämställdhet i svenskt utvecklingssamarbete.

Gender Toolbox lyfter områden där Sida ser behov av metodstöd och vägledning. Här hittar du tre typer av material: Verktyg, briefs och tematiska översikter. Allt material är skrivet på engelska.

Världen förändras ständigt och nya prioriteringar uppstår. Håll därför utkik efter våra regelbundna uppdateringar av Gender Toolbox.

Verktyg

Verktygens används för att göra det enklare att föra in jämställdhet i konkreta projekt.

Äldre verktyg

Dessa verktyg har uppdaterats och slagits samman till dokumentet "How Sida works with gender equality".

Briefs

Briefs lyfter områden kopplade till genderfrågan av särskilt intresse i utvecklingssamarbetet, till exempel korruption, landrättigheter och säker tillgång till mat.

Tematiska översikter

De tematiska översikterna går på djupet på särskilt prioriterade områden.

Normativ dialog om jämställdhet

Sidas normativa dialog lyfter svenska värderingar och prioriteringar och är en del av Sidas globala påverkansarbete för att nå bättre resultat i biståndet. Här hittar du exempel på hur normativ dialog har använts inom jämställdhetsområdet.

Evidens

De tematiska evidens-brieferna ger en översikt av den senaste evidensen.

Portföljöversikt för jämställdhet

I Sidas portföljöversikt kan du läsa mer om hur vårt stöd till jämställdhet fördelas.

E-utbildningar om jämställdhet

Ta del av Sidas e-utbildningar om jämställdhet, inklusive en frågesport, två grundkurser och en modul om jämställdhet i Sidas insatshantering. Du hittar också en kurs om sexuellt utnyttjande, övergrepp och trakasserier (SEAH).

Uppdaterad: May 4, 2023

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning