Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Gender Toolbox

Det ökade fokuset på jämställdhet i utvecklingssamarbetet kräver gedigen kunskap och metod. I Sidas Gender Toolbox hittar du verktyg och inspiration för att operationalisera jämställdhet i svenskt utvecklingssamarbete.

Gender Toolbox lyfter områden där Sida ser behov av metodstöd och vägledning. Här hittar du tre olika typer av material: Verktyg, briefs och tematiska översikter. Allt material är skrivet på engelska.

Världen förändras ständigt och nya prioriteringar uppstår. Håll utkik efter våra regelbundna uppdateringar av Gender Toolbox.

Verktyg

Verktygen ska underlätta implementering av jämställdhet i konkreta insatser.

Briefs

Briefs lyfter områden kopplade till genderfrågan av särskilt intresse i utvecklingssamarbetet, till exempel korruption, landrättigheter och säker tillgång till mat.

Tematiska översikter

De tematiska översikterna går på djupet på särskilt prioriterade områden.

Sidas portföljöversikt för jämställdhet

Uppdaterad: 7 maj 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning