Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Tillsammans bidrar vi till en bättre värld

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Detta bidrog du till genom utvecklingssamarbetet 2021

6,3 miljoner människor fick tillgång till vatten genom soldrivna vattenpumpar

12 000 etiopiska flickor som utsatts för kvinnlig könsstympning fick vård

300 000 personer fick rättslig rådgivning och vägledning i Mali

Så fungerar biståndet

Du som bor eller är verksam i Sverige är med och bidrar till det statliga biståndet. Syftet är att vi tillsammans ska minska världens fattigdom.

En kvinna står böjd över en planta på ett fält i Östtimor. Hon planterar mangrove.

Aktuellt

Hur kan vi få mer hållbara och gröna samhällen i världen – med biståndets hjälp? Det är en av de frågor som tas upp på FN:s högnivåmöte Stockholm+50, som äger rum den 2-3 juni i Stockholm.

Publicerad 5/25/2022

Pressmeddelande

Sverige ger mångmiljonstöd för att förhindra miljökatastrof i Röda havet

En förfallen oljetanker som ligger förankrad utanför Jemens kust i Röda havet riskerar att orsaka en miljökatastrof med enorm påverkan på marint liv, jordbruk, fiske och människors hälsa. Analytiker bedömer att en läcka är nära förestående och den skulle kunna bli fyra gånger värre än den från oljetankern Exxon-Valdez i slutet av 1980-talet. Arbetet med att förhindra en katastrof brådskar, och biståndsmyndigheten Sida bidrar med 30 miljoner kronor till FN:s arbete för att förebygga katastrofen.

Publicerad 5/10/2022

Nyhet

Miraklet i Bangladesh

Samarbetet med Bangladesh - 50 år: De senaste 15 åren har barnadödligheten i Bangladesh sjunkit med 55 procent. För 50 år sedan inleddes det svenska utvecklingssamarbetet. När vi nu tittar i backspegeln ser vi vi hur ett halvt sekel av långsiktiga insatser lett till positiv utveckling i det till ytan begränsade och folktäta landet vid Bengaliska viken.

Publicerad 5/4/2022

Nyhet

Via skattsedeln bidrar vi alla till viktiga insatser i världen

Att deklarera har tillsammans med påsk och Valborg blivit en av vårens många traditioner. Nuförtiden är deklarationen en förenklad och snabb process på Skatteverkets hemsida och via sms, och bland inkomst- och kontouppgifter, avdrag och annat redovisas hur mycket vi betalar i skatt. Det kan bli ett tillfälle att tänka på vad vi genom skattsedeln bidragit till vad gäller det allmänna som vård, skola och omsorg men också annat, som biståndet.

Publicerad 4/29/2022

Viktiga teman för utvecklingssamarbetet

Sida arbetar inom många olika tematiska områden världen över. Detta är några av de viktigaste.

Demokrati

Fattigdom handlar inte bara om brist på mat, vatten och tak över huvudet – utan också om brist på inflytande över politiska beslut och makt över sitt eget liv. Därför är mänskliga rättigheter och demokrati det område som Sida satsar mest på.

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om alla människors lika rätt, men är också en förutsättning för att kunna utrota fattigdomen i världen. För Sida är jämställdhet en prioriterad fråga som finns med i nästan alla insatser.

Miljö och klimat

Människor som lever i fattigdom är för sin försörjning ofta direkt beroende av naturresurser. Därför ska ett miljö- och klimatperspektiv genomsyra alla Sidas insatser, inom alla sektorer.

Berättelser om biståndet

René och Maria i byn Corma i Bolivia

Jämställdhet och stärkt produktion går hand i hand

När jordbrukarfamiljer och småföretagare blir mer jämställda blir de också mer produktiva. Men den största vinsten är att familjen blivit mer sammansvetsad av det delade ansvaret, säger persikoproducenterna Maria och René Sandoval i Bolivia.

Medlemmar i kvinnokollektivet sitter ned i fabriken.

Fredskommittéer minskar konflikter

En bomullsfabrik, en gemensam marknad och inkännande samtal. Det är en del av receptet för ökad trygghet i delstaten Lakes State i världens yngsta land. Sida stödjer det FN-ledda Peace and Community Cohesion Project som tar hjälp av fredskommittéer för att lösa konflikter i Sydsudan.

Samarbeten inom utvecklingssamarbetet

Är du verksam inom civilsamhället, offentlig sektor, näringslivet eller universitet finns möjlighet att samarbeta med Sida. Vi har ett stort antal samarbetspartner – både i Sverige och i våra samarbetsländer.

Civilsamhället och organisationer

En stor del av svenskt bistånd går till det civila samhället och organisationer som bedriver utvecklingssamarbete med lokala samarbetspartner i samarbetsländer.

Multilaterala organisationer

Genom det multilaterala samarbetet bidrar Sida till en positiv utveckling för människor som lever i fattigdom inom Sveriges prioriterade tematiska områden, även i länder där Sverige inte har ett bilateralt samarbete.

Forskare och universitet

Sida samarbetar med universitet, ministerier och forskningsråd i låginkomstländer. Syftet är att öka ländernas möjligheter att själva bedriva forskning som bekämpar fattigdom.

Offentlig sektor

Som svensk myndighet finns stora möjligheter att bidra till utveckling i Sidas samarbetsländer. Syftet är att stärka och bygga upp myndighetens motpart i ett samarbetsland.

Näringsliv

Sida ingår partnerskap med företag och näringslivsorganisationer som bidrar till ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.