UNHCR aid worker Demokratiska republiken Kongo

En biståndsarbetare från UNHCR pratar med en grupp interflyktingar i Kalemie i provinsen Tanganyika, DR Kongo.

Foto: UNHCR/Colin Delfosse

engagera dig

Att arbeta med bistånd

Uppdaterad: 24 mars 2015

Drömmer du om att arbeta med utvecklingssamarbete i Sverige eller internationellt? Konkurrensen om jobben inom bistånd blir allt större, samtidigt som antalet utbildningar på området växer. Här följer några tips som kan vara bra att tänka på.

Utbilda dig

En akademisk utbildning inom ett relevant ämne är grunden för att kunna arbeta inom bistånd. Om du vill arbeta internationellt är ofta masternivå ett krav.

I dag finns många utbildningar med inriktning på globala studier, utvecklingssamarbete och internationella utvecklingsfrågor. Den typen av utbildning är förstås relevant, men andra utbildningar kan vara minst lika relevanta. Många som arbetar med utvecklingsfrågor har examen från något av de bredare utbildningsprogrammen som till exempel civilekonom, jurist eller civilingenjör och har på ett eller annat sätt riktat in sina studier mot internationella frågor.

Sida samarbetar med universitet och högskolor genom stipendieprogrammet Minor Field Studies. Programmet ger studenter möjlighet att under sin utbildning genomföra en fältstudie i ett utvecklingsland som grund för ett examensarbete eller en uppsats på C- eller D-nivå.

Läs även om Sidas övriga stipendier och praktikprogram.

Sida rekryterar sökande till program som vänder sig till unga akademiker som vill få yrkeserfarenhet:

BBE – för akademiker under utbildning, placering i ett av Sidas samarbetsländer
JPO – för tjänstgöring inom FN och andra internationella organisationer
SARC – för tjänstgöring inom UNDP
JPD – för praktik inom EU

Skaffa dig utlandserfarenhet

Globala perspektiv och kulturell förståelse är en förutsättning för dig som vill arbeta internationellt. När du söker en tjänst inom utvecklingssamarbete har du en stor fördel om du har personlig erfarenhet av till exempel arbete, praktik, volontärarbete eller studier i ett utvecklingsland.

Både svenska och utländska organisationer erbjuder volontärarbete och praktik. Internationella Arbetslag (IAL), Individuell Människohjälp (IM) och Interkulturell Utbildning (AFS) är några av dem. På Globalportalen finns information och tips för de som vill resa ut i världen. Där utannonseras också lediga praktikplatser och volontärmöjligheter. Läs mer under volontärarbete.

Det finns också folkhögskolor som erbjuder kurser som är helt eller delvis är förlagda till länder i utveckling. Hitta dem hos Folkhögskolornas Informationstjänst.

Lär dig flera språk

En viktig merit när du söker jobb inom bistånd är goda språkkunskaper, helst i något mer språk än svenska och engelska. Att ha läst språket i något av de länder där det talas visar dessutom att du har erfarenhet av att leva och agera i en annan kultur än din egen. Franska och arabiska är exempel på språk som efterfrågas just nu.

Många arbetsplatser att välja på

För dig som vill arbeta med utvecklingssamarbete finns det ett antal olika arbetsgivare att söka sig till, som till exempel Sida, UD, svenskt näringsliv, konsultföretag och enskilda föreningar eller organisationer.

För att arbeta inom UD och Sida krävs i regel avslutade akademiska studier, några års yrkeserfarenhet och erfarenhet från fält. Läs mer om specifika kvalifikationskrav under lediga tjänster. Sida och UD rekryterar även personal till tjänster inom multilaterala organisationer som FN, Världsbanken och EU. Läs mer under internationella tjänster.

Många svenska enskilda organisationer rekryterar och anställer personal inom olika yrkesområden, till exempel kommunikatörer, projektledare, lärare och sjukvårdspersonal.


Sidansvarig: Sidas kommunikationsenhet

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />