Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Praktik på Sida

Sida tar emot praktikanter vid myndigheten i Sverige när behov och möjlighet finns. Sida erbjuder inte praktikplatser vid utlandsmyndigheterna.

För studenter

Om du är inskriven som student vid svenskt universitet eller högskola kan du ansöka om praktikplats på Sida. Praktikperioden ska ingå i institutionens ordinarie utbildningsprogram. Praktiken bör genomföras på heltid, och kan inte genomföras under sommarmånaderna.

Praktikplatserna annonseras hos Föreningen för Utvecklingsfrågor, FUF, som tar emot ansökningar och sköter urvalet. FUF erbjuder ett praktikantprogram genom vilket du som är universitetsstuderande kan söka terminslånga praktiker på organisationer, myndigheter och företag som arbetar med globala utvecklingsfrågor i Sverige. Parallellt med din praktik erbjuds du kompetensutveckling, inspirationsträffar och nätverksmöjligheter.

För nyanlända eller dig med nedsatt arbetsförmåga

Om du är inskriven hos Arbetsförmedlingen och uppfyller kriterierna för Praktik i staten så kan du ansöka om praktikplats på Sida. Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Uppdaterad: November 18, 2022