Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Jobba på Sida

På Sida jobbar du i en internationell miljö med möjlighet att göra skillnad och bidra till fattigdomsbekämpning i världen.

Sida är en myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Vår vision är varje människas rätt och möjlighet till ett värdigt liv. Med finansiella resurser, kunskap och ett stort förtroendekapital skapar vi förutsättningar för de mest sårbara människorna att forma sin tillvaro och framtid.

En förutsättning för att uppnå vår vision och våra mål är engagerade och kunniga medarbetare. Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.

Aktivt värderingsarbete

Vi har ett aktivt värderingsarbete som vägleder oss i vårt arbete. Vi kallar det ”Sida-filosofin”.
Som medarbetare är du med och bidrar till att förbättra vår verksamhet, våra arbetssätt och vår kultur.

Vi tar utgångspunkt i vår professionalism

Vi lever upp till vår statstjänstemannaroll och värnar demokratins principer

Vi eftersträvar helhetssyn var vi än verkar

Vi bygger vår verksamhet på kunskap om effektivt hållbart bistånd

Vi eftersträvar ständigt ökad enkelhet och effektivitet

Vi vägleds av vårt mod

Vi står upp för de värderingar som kommer ur vårt uppdrag, även om det är obekvämt

Vi är nyfikna, prövar nytt och uppmuntrar olikheter

Vi prioriterar, prioriterar bort, och vågar fatta svåra beslut

Vi är ärliga, utmanar och uttrycker våra åsikter

Vi leder genom tillit

Vi främjar mångfald och lyssnar för att förstå

Vi är tydliga med mandat och ansvar

Vi ger och tar emot feedback för att lära

Vi har tillit till vår profession och stärker varandra goda initiativ

Stora möjligheter att arbeta utomlands

På Sida finns många utvecklingsvägar. En naturlig del av att arbeta på Sida är att vara stationerad på en ambassad i något av våra samarbetsländer under några år och arbeta där vi gör som mest skillnad: nära våra samarbetsorganisationer och vår målgrupp. Ett annat alternativ med internationell anknytning är våra olika sekunderingsprogram med arbete inom EU, världsbanken och inom olika FN-organ.

Som medarbetare har du ofta möjlighet att visa intresse för spännande roller som blir lediga både i Sverige och utomlands innan vi rekryterar externt.

Möjligheten till omväxlande arbetsuppgifter är en nyckelfaktor som bidrar till att många av våra anställda väljer att stanna på Sida långa delar av sitt arbetsliv.

Kunniga medarbetare är nyckeln till ett effektivt bistånd

Vi är stolta över våra kunniga medarbetare som varje dag arbetar för att göra Sida till en biståndsmyndighet i världsklass. Hos oss arbetar du med engagerade kollegor som är motiverade att skapa värde för de människor vi finns till för.

Varje medarbetare är Sidas viktigaste tillgång i förverkligandet av vår vision om varje människas rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv.

Våra kunniga medarbetare gör oss till en biståndsmyndighet i världsklass.

En komplex värld kräver en mångfald av medarbetare

För att kunna ta oss an vår komplexa och snabbt föränderliga omvärld behöver vi ha olika bakgrund och perspektiv, vara kreativa, nyfikna och våga testa nytt. Därför behöver vi en kultur av mångfald, där var och ens unika kunskap och handlingskraft kommer till sin rätt.

Sida ska vara en inkluderande arbetsgivare, som tar till vara allas potential och som erbjuder ett tryggt och hållbart arbetsliv. Det är också viktigt att alla har samma rättigheter och möjligheter på Sida, oavsett vem du är.

Film

Varför är mångfaldsarbetet viktigt för Sida?

Sidas generaldirektör Carin Jämtin pratar om vikten av mångfald (på engelska)

Speltid: 1m 37s

Våra medarbetare arbetar både i Sverige och utomlands

Sidas medarbetare är fördelade mellan tre kontor i Sverige och fler än 30 svenska ambassader i våra samarbetsländer.

Förmåner för dig som Sida-medarbetare

Internationell kontext

Sida har verksamhet på svenska ambassader runt om i världen och det finns stora möjligheter att arbeta internationellt. Vi lånar också ut vår personal till olika FN-organ genom så kallad sekondering.

Kompetensutveckling

Sida är en arbetsplats som är starkt präglad av kunskap och lärande. Som medarbetare leder du din egen utveckling och vi hjälper till att ge dig de bästa förutsättningarna för detta.

Friskvård och hälsa

Som anställd får du en timmes friskvård per vecka på betald arbetstid samt friskvårdsbidrag.

Vi erbjuder även företagshälsovård för dig som anställd.

Semester

Som statligt anställd får du minst 28 semesterdagar per år. I vissa fall upp till 35 semesterdagar per år.

Föräldralön

Vid föräldraledighet får du en föräldralön utöver den vanliga föräldrapenning som betalas ut av Försäkringskassan. Detta innebär totalt en ersättning som motsvarar 90 procent av lönen.

Distansarbete

Om det fungerar med dina arbetsuppgifter har du möjlighet att arbeta på distans i upp till 49 procent av en heltid.

Uppdaterad: August 25, 2022