Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Rekryteringsprocessen på Sida

Vi använder oss av en kompetensbaserad rekryteringsprocess som säkerställer att vi behandlar alla sökanden lika och att kompetenserna i annonsen är i fokus genom hela rekryteringsprocessen.

Från annons till anställningsbeslut

Lagen om offentlig anställning

Som statlig myndighet bygger våra beslut om anställning på saklig grund där förtjänst och skicklighet avgör vem som ska få jobbet. Detta regleras genom ”Lagen om Offentlig Anställning” (LOA).

Skicklighet

I begreppet skicklighet ingår de faktorer som är av betydelse för att bedöma din lämplighet för jobbet. All relevant erfarenhet värderas i en helhetsbedömning.

Tjänstens kravprofil visar vilka kompetenser som Sida tar hänsyn till och hur tungt dessa väger. Vi bedömer:

  • teoretisk och praktisk utbildning
  • personliga egenskaper (till exempel prestationsförmåga, ledaregenskaper, samarbetsförmåga)
  • yrkeserfarenhet (kunskaper och erfarenheter som har förvärvats i andra offentliga eller privata anställningar eller i egen verksamhet).

Förtjänst

Förtjänst är din anställningstid i tidigare statliga anställningar. Förtjänst har en mycket begränsad betydelse vid meritvärderingen. Det är enbart om de sökande bedöms ha samma skicklighet som förtjänst kan vara utslagsgivande.

Källa: Arbetsgivarverket

Uppdaterad: March 1, 2023