Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Pressmeddelande och pressinbjudningar

2021

Den hårdnande situationen i Myanmar har tvingat tusentals människor att fly undan militärregimens attacker. Sida beviljar ett akut stöd på tre miljoner kronor som ska användas för att förse internflyktingar med kontanter för inköp av basvaror, köksutrustning och hygienkit. En del av stödet går till att utbilda föräldrar och skolpersonal i hur man ger barn psykosocialt stöd samt till skolmaterial.

Göran Holmqvist chef för Sidas avdelning HUMASIEN

Biståndsmyndigheten Sida avbryter delar av det svenska stödet till Myanmar. Detta efter att militären återtog makten i landet för två veckor sedan. "Det svenska biståndet ska varken ge resurser till eller legitimera det bakslag för demokratin som militärens maktövertagande har inneburit", säger Göran Holmqvist, avdelningschef på Sida. Däremot fortsätter Sida att stödja de krafter i landet som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Händer som pekar på en karta på en dataskärm

Svenskt och kanadensiskt forskningsbistånd satsar tillsammans 232 miljoner för att stärka långsiktig kapacitet för hantering av covid-19 och andra hinder för utveckling i låginkomstländer med hjälp av artificiell intelligens.

Sida ska bidra till att sju miljoner människor som lever i extrem fattigdom i Tanzania får ett lågt ”barnbidrag”. Direktstödet på en halv miljard kronor ska ska ge människor som lever i fattigdom bättre tillgång till mat, hälsa och utbildning samt ge möjlighet att hitta en egen försörjning. Stödet utbetalas till kvinnan i hushållet och med villkor att barnen går i skolan och besöker vården.

2020

Två kvinnor sitter bredvid varandra på en låg mur och tittar i samma laptop.

Att använda mobildata för att utveckla sjukvårdssystem och hjälpa låginkomstländer att bygga digitala samhällstjänster – det är exempel på nya digitaliseringsstöd som Sida har beslutat om. Tillsammans med teknikjättarna Google och Microsoft samt utvalda länder bidrar Sverige med 60 miljoner till Världsbankens digitala fond DDP och 125 miljoner till organisationen Dial som Sida var med och startade.

Svenskarnas stöd för biståndet ligger kvar på samma nivå som förra året, visar biståndsmyndigheten Sidas årliga mätning. En klar majoritet, 76 procent, anser precis som förra året att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i fattiga länder. I år tror färre än tidigare att den extrema fattigdomen kan avskaffas innan 2030, vilket är ett av de Globala målen.

Pandemin, väpnade konflikter och klimatförändringar har under året drivit på matbristen rejält. Under året har antalet människor som inte har tillräckligt att äta fördubblats till 272 miljoner, och biståndsmyndigheten Sida ger nu flera stora stöd till bland andra World Food Program, som i dag tar emot Nobels Fredspris för sitt arbete med att säkra tillgången till mat, och till FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och till IFAD som ger stöd till urfolk, för att stärka upp det långsiktiga arbetet med att öka livsmedelstryggheten och motståndskraften mot matbrist.

Huvudingången till Sidas huvudkontor på Valhallavägen i Stockholm

På måndagen den 30 november tecknade Sida hyresavtal om att flytta till fastigheten Ursviks Entré i Rissne i Sundbybergs kommun. Biståndsmyndighetens nya lägre årshyra blir 23 miljoner för 11 500 kvadratmeter. Överdirektör Marie Ottosson ser fram emot att Sida ska få moderna lokaler med större möjligheter till att arbeta flexibelt för ett bättre bistånd.

Efter senaste tidens oroligheter i etiopiska delstaten Tigray är ett stort antal människor på flykt undan våldet. Biståndsmyndigheten Sida har nu beviljat stöd till flyktingar som tagit sig över gränsen till Sudan, där 30 000 ska få stöd med rent vatten och sanitet, och med att få skydd från våld och psykosocialt stöd.

Tre miljoner flickor riskerar varje år att drabbas av könsrelaterat våld och könsstympning. Ofta är de också i riskzonen för barnäktenskap, avbruten skolgång och begränsade möjligheter till utveckling. Därför ökar nu Sida sitt stöd till världens hittills bredaste FN-insats för att stoppa könsstympning i 16 afrikanska länder till 2030.

43 träffar