Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Pressmeddelande och pressinbjudningar

2021

Tanzanias fattigaste får nytt svenskt direktstöd Publicerad: 1/4/2021

Sida ska bidra till att sju miljoner människor som lever i extrem fattigdom i Tanzania får ett lågt ”barnbidrag”. Direktstödet på en halv miljard kronor ska ska ge människor som lever i fattigdom bättre tillgång till mat, hälsa och utbildning samt ge möjlighet att hitta en egen försörjning. Stödet utbetalas till kvinnan i hushållet och med villkor att barnen går i skolan och besöker vården.

2020

Nya digitaliseringsstöd ska minska fattigdomen Publicerad: 12/21/2020

Att använda mobildata för att utveckla sjukvårdssystem och hjälpa låginkomstländer att bygga digitala samhällstjänster – det är exempel på nya digitaliseringsstöd som Sida har beslutat om. Tillsammans med teknikjättarna Google och Microsoft samt utvalda länder bidrar Sverige med 60 miljoner till Världsbankens digitala fond DDP och 125 miljoner till organisationen Dial som Sida var med och startade.

Fortsatt stöd för svenskt bistånd Publicerad: 12/16/2020

Svenskarnas inställning till biståndet ligger kvar på samma nivå som förra året, visar biståndsmyndigheten Sidas årliga mätning. En klar majoritet, 76 procent, anser precis som förra året att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i fattiga länder. I år tror färre än tidigare att den extrema fattigdomen kan avskaffas innan 2030, vilket är ett av de Globala målen.

Nya Sida-stöd till Nobels fredsprisvinnare WFP mot matbrist Publicerad: 12/11/2020

Pandemin, väpnade konflikter och klimatförändringar har under året drivit på matbristen rejält. Under året har antalet människor som inte har tillräckligt att äta fördubblats till 272 miljoner, och biståndsmyndigheten Sida ger nu flera stora stöd till bland andra World Food Program, som i dag tar emot Nobels Fredspris för sitt arbete med att säkra tillgången till mat, och till FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation och till IFAD som ger stöd till urfolk, för att stärka upp det långsiktiga arbetet med att öka livsmedelstryggheten och motståndskraften mot matbrist.

Huvudingången till Sidas huvudkontor på Valhallavägen i Stockholm

Hyresavtal tecknat om Sidaflytt till Rissne Publicerad: 11/30/2020

På måndagen den 30 november tecknade Sida hyresavtal om att flytta till fastigheten Ursviks Entré i Rissne i Sundbybergs kommun. Biståndsmyndighetens nya lägre årshyra blir 23 miljoner för 11 500 kvadratmeter. Överdirektör Marie Ottosson ser fram emot att Sida ska få moderna lokaler med större möjligheter till att arbeta flexibelt för ett bättre bistånd.

Sida ger stöd till flyktingar från Tigray Publicerad: 11/25/2020

Efter senaste tidens oroligheter i etiopiska delstaten Tigray är ett stort antal människor på flykt undan våldet. Biståndsmyndigheten Sida har nu beviljat stöd till flyktingar som tagit sig över gränsen till Sudan, där 30 000 ska få stöd med rent vatten och sanitet, och med att få skydd från våld och psykosocialt stöd.

Sverige stärker kampen mot könsstympning Publicerad: 11/25/2020

Tre miljoner flickor riskerar varje år att drabbas av könsrelaterat våld och könsstympning. Ofta är de också i riskzonen för barnäktenskap, avbruten skolgång och begränsade möjligheter till utveckling. Därför ökar nu Sida sitt stöd till världens hittills bredaste FN-insats för att stoppa könsstympning i 16 afrikanska länder till 2030.

Svenskt stöd till hårt drabbade av tyfonen i Filippinerna Publicerad: 11/17/2020

Årets kraftigaste tyfon i Asien, med kraftiga vindar och översvämningar som följd, har lett till att många människor förlorat sina hem och ägodelar. Nu får 44 000 barn och vuxna i Filippinerna svenskt stöd med pengar, tält, hälsopaket, vattenrening och psykosocialt stöd. Sida ger drygt 8 miljoner kronor i akut humanitärt bistånd, som går via Rädda Barnen och ACT Svenska Kyrkan. Även Plan International får stöd för att återuppbygga förstörda skolor i Vietnam.

Sida-stöd ska motverka matbrist och snabbt ökande hunger bland barn Publicerad: 11/3/2020

Hungersituationen i världen förvärras för varje dag och att inte få tillräckligt med näring under de första fem åren skadar barnen för livet. För att ge barn och deras familjer förbättrade möjligheter att överleva ger biståndsmyndigheten Sida ett stöd på 50 miljoner kronor till Unicefs arbete i Jemen, Burkina Faso och Venezuela. De mycket allvarliga hungerkriserna i Sydsudan och Kamerun får stöd på 21,3 miljoner kronor via organisationen IRC, International Rescue Committee.

Konstnärsnämnden och Sida: Nytt samarbete förenar kultur och bistånd Publicerad: 10/27/2020

Konstnärsnämnden och Sida inleder ett nytt samarbete för att länka ihop kultur- och biståndspolitiska insatser. Konstnärer i Sverige och internationellt ska stödjas för att bidra till biståndsmål inom exempelvis yttrandefrihet och demokratiskt samhällsbyggande. På sikt ska samarbetet bli en del av Sveriges internationella utvecklings- och kultursamarbete.

40 träffar