Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights
Buskvegetation med en damm i bakgrunden

Berättelser om biståndet

De vill öka makten för unga i Zambia

Proscardness Mwiinga och Daniel Sichilongo är två unga politiker som vill öka ungas inflytande i Zambias politik – för att göra sitt land bättre. Genom Program for Young Politicians in Africa har de fått såväl självförtroende som kontakter och nya insikter. Sida stöttar programmet i 16 afrikanska länder.

Proscardness Mwiinga

Proscardness Mwiinga

– Det här programmet för unga politiker har betytt otroligt mycket. Det jag lärde mig var så fantastiskt. Det har skärpt min politiska intelligens, säger Proscardness Mwiinga.

När Proscardness Mwiinga antogs till ledarskapsprogrammet Program for Young Politicians in Africa, 2018, var hennes parti United Party for National Development (UPND), i opposition i ett land präglat av korruption och bristande respekt för mänskliga rättigheter. I augusti 2021 vann UPND valet, med Hakainde Hichilima som president. I skrivande stund hoppas många på bättre tider.

PYPA riktar sig till unga politiker i16 länder i Afrika. Det är ett tvärpolitisk, regionalt ledarskapsprogram som vill öka ungas deltagande och inflytande i politiken. Ett viktigt mål är också att stärka arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter.

Proscardness Mwiinga

Proscardness Mwiinga

PYPA – Program for Young Politicians in Africa

Exempel på vad som görs

Några framsteg

Unga gick och röstade

Proscardness tror att ledarskapsprogrammet för unga politiker kan ha bidragit till att valdeltagandet i senaste valet blev rekordhögt och att många unga röstade. Genom åren har omkring 180 unga politiskt aktiva zambier deltagit i programmet, och de har i sin tur påverkat många runtomkring sig.

Jag lärde mig att vi unga är ledarna; vi utgör faktiskt majoriteten av Zambias befolkning.

Proscardness Mwiinga Deltagare i PYPA och politiker

Även för henne personligen har programmet varit betydelsefullt. Hon vässade sina kunskaper i mänskliga rättigheter, jämställdhet, hållbar utveckling, antikorruption, och hur man tar tillvara ungdomars perspektiv. Hon fick också praktisk träning i bland annat konflikthantering, retorik och kampanjarbete. 2018 var Proscardness oppositionsråd i distriktet Kapiri Mposhi i centrala Zambia, men tog tjänstledigt för att delta i programmet.

– Genom allt jag lärde mig började mina kollegor se upp till mig. Och andra, unga människor, hörde av sig och ville engagera sig politiskt. Jag är så glad att jag lyckats rekrytera flera av dem till PYPA, berättar Proscardness.

Totalt är det omkring 45 unga under 35 som antas till programmet i Zambia varje år. Hälften av dem ska vara kvinnor.

Viktigt få med unga kvinnor

Anna Mate, PYPA

Anna Mate

Foto: Kafula Milenga

Anna Mate är ungdomsrättsaktivist och samordnar Program for Young Politicians in Africa i Zambia och Malawi, via stiftelsen Green Forum.

Hon förklarar:

– Kvinnor och unga måste kämpa betydligt mer än män för att avancera politiskt. I Zambia har vi mindre än 4 procent ungdomsrepresentation (under 35) i parlamentet. Kvinnorna är 14 procent. Därför är det så viktigt att unga i politiska partier lär sig strategier för hur de kan få mer inflytande.

Att ge unga mer inflytande är en hjärtefråga för Proscardness. När hon avslutat programmet bestämde hon sig för att kandidera till posten som kommunalråd i området Lukanga i Kapiri Mposhi. Hon använde sociala medier för att nå ut till unga väljare, och det gick vägen. I dag är hon kommunalråd, ansvarig för Lukanga.

– PYPA gav mig självförtroende. Jag lärde mig att vi unga är ledarna; vi utgör faktiskt majoriteten av Zambias befolkning. I nästa val 2026 ska jag kandidera för en plats i parlamentet, säger hon.

Något hon brinner för är allas mänskliga rättigheter, oavsett funktionshinder, kön eller sexuell läggning. Zambia är ett kristet land och till exempel är homosexualitet fortfarande olagligt.

Anna Mate, PYPA

Anna Mate

Foto: Kafula Milenga

Bara partier i parlamentet får delta

PYPA finns i 16 afrikanska länder. Egentligen säger reglerna att enbart partier som sitter i parlamentet får skicka kandidater till PYPA. Men i Zambia startade programmet under ett valår (2016) och det var svårt att veta vilka partier som skulle ta sig in. Därför tilläts de första två åren deltagare från alla partier som aktivt deltog i val på alla nivåer. På så vis kunde Daniel Sichilongo konkurrera om en plats. Han är aktiv i relativt nystartade Green Party of Zambia.

Daniel Sichilongo

Daniel Sichilongo

Foto: Green party of Zambia

– Det mest intressanta med programmet är hur det för samman unga människor med olika politisk tillhörighet. Det fanns aldrig någon fientlighet mellan oss, som man annars är van vid. Allt fokus var på hur vi kan lösa Zambias problem tillsammans, säger Daniel.

Han upptäckte också att många från andra partier var intresserade av miljö och hållbarhet.

– Ju mer de lärde sig om hållbar utveckling, desto mer intresserade blev de. De fick förståelse för att vi inte kan bryta fattigdomen utan att ta hand om planeten, att allt hänger ihop. Det kändes hoppfullt, säger han.

Daniel håller med Proscardness om hennes lovord för programmet. Allt de lärde sig var relevant och utbildningen håller en hög kvalitet. Men han är också kritisk. För en ung person utan kapital och de rätta kontakterna var det svårt att omsätta teorierna i praktiken. Något han bittert fick erfara efter att ha slitit med sin personvalskampanj för Green Party of Zambia. Hans parti fick inte tillräckligt med röster för att ta sig in, och själv fick han inte heller så många personröster.

– Jag fick 599 röster. Det var smärtsamt, säger han och ler.

Daniel Sichilongo

Daniel Sichilongo

Foto: Green party of Zambia

Ingen fientlighet

– Det mest intressanta med programmet är hur det för samman unga människor med olika politisk tillhörighet. Det fanns aldrig någon fientlighet mellan oss, som man annars är van vid. Allt fokus var på hur vi kan lösa Zambias problem tillsammans, säger Daniel.

De fick förståelse för att vi inte kan bryta fattigdomen utan att ta hand om planeten, att allt hänger ihop. Det kändes hoppfullt.

Daniel Sichilongi Deltagare i PYPA och politiker

Han upptäckte också att många från andra partier var intresserade av miljö och hållbarhet.

– Ju mer de lärde sig om hållbar utveckling, desto mer intresserade blev de. De fick förståelse för att vi inte kan bryta fattigdomen utan att ta hand om planeten, att allt hänger ihop. Det kändes hoppfullt, säger han.

Daniel håller med Proscardness om hennes lovord för programmet. Allt de lärde sig var relevant och utbildningen håller en hög kvalitet. Men han är också kritisk. För en ung person utan kapital och de rätta kontakterna var det svårt att omsätta teorierna i praktiken. Något han bittert fick erfara efter att ha slitit med sin personvalskampanj för Green Party of Zambia. Hans parti fick inte tillräckligt med röster för att ta sig in, och själv fick han inte heller så många personröster.

– Jag fick 599 röster. Det var smärtsamt, säger han och ler.

Svårt nå ut utan pengar

Daniel hade önskat att PYPA kunnat erbjuda exempelvis samarbeten med radio- eller tv-kanaler för att hjälpa deltagare som kandiderar att nå ut, för genom sociala medier når man bara en begränsad målgrupp. Han förstår dock att det är knepigt eftersom stöd till valkampanjer inte är tillåtet i det svenska biståndet.

Daniel är också kritisk till att enbart partier i parlamentet får vara med i PYPA numera. Just nu innebär det att tre partier får skicka aspiranter.

– Om vi ska göra det här landet till ett bättre land, behöver vi inkludering och jämlikhet, säger han.

Proscardness håller med:

– Unga som har potential får ingen chans att gå programmet och utvecklas om de tillhör fel parti. Och det blir bara samma partier som recyclas. Jag tycker att PYPA borde tänka om där. 

Inte hållbart satsa på kortlivade partier

Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC) är den partianknutna organisation som håller i PYPA. Annika Rigö, biträdande generalsekreterare på KIC, förklarar:

– Vi bestämmer urvalet tillsammans med våra partner. Tyvärr tillåter inte budgeten att vi arbetar med alla partier. I vissa länder finns så många som 50 partier registrerade. Många av dem blir inte långlivade, så även ur ett hållbarhetsperspektiv är det ingen bra idé att satsa på dem.

En positiv effekt som programmet lett fram till är att Daniel och andra deltagare tillsammans startade organisationen Center for Young Leaders in Africa (CYLA), i december 2017. CYLA är en organisation för att stötta unga i politiska partier med vanliga problem de möter. CYLA hade aldrig blivit verklighet utan deltagarna i PYPA, säger han. Senare blev även Proscardness invald i styrelsen.

Planterar träd

Daniel har också mycket annat på gång. Parallellt med sitt arbete för Green Party och CYLA driver han bland annat ett socialt företag som engagerar skolor och samhällen i att plantera och ta hand om träd. Men han kommer också att fortsätta försöka ta sig in i parlamentet med sitt gröna parti, där han är generalsekreterare.

– Valkampanjen slutar inte för att det har varit val.