Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Ukraina

Sidas reformsamarbete i Ukraina fokuserar på återuppbyggnad av förstörd infrastruktur i och med kriget, återhämtning av ekonomin och stöd till människor som flyr inom landet. Stödet till reformer kommer att återupptas när det finns möjlighet.

Sidas bistånd i Ukraina 2021

Totalt bistånd 248445000 SEK, Reformsamarbete 214757000 SEK, Humanitärt stöd 33688000 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Framtiden är oviss

Utvecklingen i Ukraina är oviss på grund av kriget och den svåra situation som befolkningen befinner sig i sedan Rysslands invasion. Ukraina har med hjälp av omvärlden börjat återuppbygga infrastruktur, sjukhus och skolor som blivit bombade.

Många utmaningar kvarstår

Rysslands invasion

Den ryska invasionen av Ukraina har enorma konsekvenser för befolkningen och landets utveckling. Attacker som slår mot infrastruktur och civila mål leder till att miljoner människor förlorar tillgång till vatten, hälsa, utbildning och uppvärmning. De humanitära behoven är mycket omfattande och kommer att öka.

Ökad fattigdom i pandemins spår

Covid-19-pandemin leder till ökad fattigdom. Konsekvenserna är både sociala och ekonomiska och slår hårt mot redan sårbara grupper: internflyktingar, äldre personer, hbtqi-personer, personer med funktionsvariationer, etniska minoriteter, människor på landsbygden, ungdomar och barn. Kvinnor drabbas i högre grad.

Utbredd korruption

Korruptionen genomsyrar samhället, exempelvis utbildningssystemet, rättssystemet och ordningsmakten. Ukraina ligger på plats 122 av 180 länder på Transparency Internationals korruptionsindex för 2021.1 Det finns en risk att korruptionen ökar under kriget.

Porträtt av en äldre kvinna

Berättelser om biståndet

"Jag ansökte om ekonomiskt stöd och familjebevis på bara fem minuter"

Detta stöd avslutades 2021. Liubov Zelenko bor i Tiatjiv i sydvästra Ukraina. Ett nytt kommunalt servicekontor gör det enkelt att utföra ärenden som rör till exempel pensioner, folkbokföring och utfärdande av pass. Kontoret är tillgängligt även för dottern Svitlana Zelenko som sitter i rullstol.

Två sorters bistånd

I Ukraina bedriver Sida reformsamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att ge skydd, rädda liv och lindra nöd. Till följd av Rysslands invasion av Ukraina har det humanitära stödet ökat kraftigt.

Uppdaterad: June 30, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning