Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Ukraina

Sidas arbete i Ukraina ställer om för att fokusera på att återuppbyggnad av infrastruktur som har förstörts i kriget och återhämtning av ekonomin. Genom utökade humanitära insatser ger Sida stöd till människor som flyr inom landet. Stödet till samhällsreformer fortgår nu med fokus på att stötta och bevara de reformer som har påbörjats.

Sidas bistånd i Ukraina 2021

Totalt bistånd 248445000 SEK, Reformsamarbete 214757000 SEK, Humanitärt stöd 33688000 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Framtiden är oviss

Utvecklingen i Ukraina är oviss på grund av kriget och den svåra situation som befolkningen befinner sig i sedan Rysslands invasion. Ukraina har med hjälp av omvärlden börjat återuppbygga infrastruktur, sjukhus och skolor som blivit bombade.

Många utmaningar kvarstår

Rysslands invasion

Den ryska invasionen av Ukraina har enorma konsekvenser för befolkningen och landets utveckling. Attacker som slår mot infrastruktur och civila mål leder till att miljoner människor förlorar tillgång till vatten, hälsa, utbildning och uppvärmning. De humanitära behoven är mycket omfattande och kommer att öka.

Ökad fattigdom i pandemins spår

Covid-19-pandemin leder till ökad fattigdom. Konsekvenserna är både sociala och ekonomiska och slår hårt mot redan sårbara grupper: internflyktingar, äldre personer, hbtqi-personer, personer med funktionsvariationer, etniska minoriteter, människor på landsbygden, ungdomar och barn. Kvinnor drabbas i högre grad.

Utbredd korruption

Korruptionen genomsyrar samhället, exempelvis utbildningssystemet, rättssystemet och ordningsmakten. Ukraina ligger på plats 122 av 180 länder på Transparency Internationals korruptionsindex för 2021.1 Det finns en risk att korruptionen ökar under kriget.

Berättelser om biståndet

Ivan Koval och hans familj och en minigrävskopa i Ukraina

Kommunalt självstyre i Ukraina bidrar till ökad motståndskraft under kriget

När Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022 tvingades miljontals människor lämna sina hem för att komma i säkerhet. En av dem är Ivan Koval. Sida har stöttat Ukrainas demokratiska utveckling sedan 2014. Nu används pengarna även till att stötta och hjälpa kommuner att ta hand om människor som drabbats av kriget.

Sönderbombat hus i Ukraina

Så hjälper Sverige Ukrainas folk under kriget

Sida stödjer flera organisationer på plats i Ukraina som stöttar med kontantbidrag, mat och vatten, tak över huvudet och el. Nästan 18 miljoner människor är i behov av humanitärt stöd i Ukraina. Nu växer oron inför vintern.

Två sorters bistånd

I Ukraina bedriver Sida reformsamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att ge skydd, rädda liv och lindra nöd. Till följd av Rysslands invasion av Ukraina har det humanitära stödet ökat kraftigt.

Uppdaterad: October 24, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning