Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Ukraina

Sidas långsiktiga arbete i Ukraina har ställt om för att fokusera på att bygga upp infrastruktur som har förstörts i kriget och på att ekonomin ska återhämta sig. Genom omfattande humanitära insatser ger Sida stöd till människor som drabbas av kriget. Vi fortsätter stödja de samhällsreformer som har påbörjats.

Varför bistånd i Ukraina?

Rysslands invasion

Den ryska invasionen av Ukraina har enorma konsekvenser för befolkningen och landets utveckling. Attacker som slår mot infrastruktur och civila mål leder till att miljoner människor förlorar tillgång till vatten, hälsa, utbildning och uppvärmning. De humanitära behoven är mycket omfattande och kommer att öka.

Fattigdomen ökar

Kriget leder till ökad fattigdom. Konsekvenserna på längre sikt är både sociala och ekonomiska och slår hårt mot redan sårbara grupper: internflyktingar, äldre personer, hbtqi-personer, personer med funktionsvariationer, etniska minoriteter, människor på landsbygden, ungdomar och barn. Kvinnor drabbas i högre grad.

Utbredd korruption

Korruptionen genomsyrar samhället, exempelvis utbildningssystemet, rättssystemet och ordningsmakten. Ukraina ligger på plats 116 av 180 länder på Transparency Internationals korruptionsindex för 2022.1

Exempel på vad Sida har bidragit till 2022

10,6 miljoner har fått tillgång till rent vatten

Sida har genom Internationella rödakorskommittén (ICRC) bidragit till att återställa vattenförsörjningen till 10,6 miljoner människor genom reparationer av vattenanläggningar som förstörts av den ryska armén.

Hälsovård till barn och kvinnor

Nästan 5 miljoner barn och kvinnor har fått hälsovård, delvis genom mobila kliniker genom FN:s barnfond (Unicef).

Administrativ service och stöd till internflyktingar

Kommuner som varit ockuperade och fått sina servicekontor förstörda och plundrade har fått hjälp att återuppta verksamheten för att kunna ge människor viktig administrativ service.

Stärkt oberoende media

Sida har stöttat oberoende media och för att motverka desinformation under kriget till exempel genom samarbete mellan Sveriges Radio (SR) och Ukrainas nationella public service (Suspilne) och stöd till medieorganisationen Detektor Media.

Berättelser om biståndet

En äldre kvinna scrollar på en mobiltelefon

Sidas bistånd har hjälpt miljontals krigsdrabbade människor i Ukraina

Under 2022 bidrog Sida med ett omfattande humanitärt stöd på 545 miljoner kronor till Ukraina som har hjälpt miljontals krigsdrabbade människor. Samtidigt har Sidas bidrag till samhällsreformer ökat motståndskraften, återställt krigsskador och gett befolkningen tillgång till samhällsservice under krigstid.

Ivan Koval och hans familj och en minigrävskopa i Ukraina

Kommunalt självstyre i Ukraina bidrar till ökad motståndskraft under kriget

När Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022 tvingades miljontals människor lämna sina hem för att komma i säkerhet. En av dem är Ivan Koval. Sida har stöttat Ukrainas demokratiska utveckling sedan 2014. Nu används pengarna även till att stötta och hjälpa kommuner att ta hand om människor som drabbats av kriget.

Två sorters bistånd

I Ukraina bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att ge skydd, rädda liv och lindra nöd. Den humanitära hjälpen till Ukraina har mångdubblats sedan Rysslands invasion den 24 februari 2022.

Uppdaterad: February 16, 2023

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning