Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights
Ett hus som förstördes under Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022

Berättelser om biståndet

Kommunalt självstyre i Ukraina bidrar till ökad motståndskraft under kriget

När Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022 tvingades miljontals människor lämna sina hem för att komma i säkerhet. En av dem är Ivan Koval. Sida har stöttat Ukrainas demokratiska utveckling sedan 2014. Nu används pengarna även till att stötta och hjälpa kommuner att ta hand om människor som drabbats av kriget.

Ivan Koval och hans familj i Ukraina

Ivan Koval och familj

Ivan Koval har bott i byn Novotroitske fem mil från Donetsk i hela sitt liv. Här har han gift sig, här föddes hans barn. En del av inkomsten från hans arbete som internetleverantör investerade familjen i byns utveckling. Parken rustades upp och en fontän byggdes, ett gym öppnade och ett övervakningssystem installerades för att öka befolkningens säkerhet. De hann aldrig förverkliga planen om att bygga en biograf. Familjens hus stod färdigbyggt ett halvår före kriget.

När Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022 tvingades familjen lämna allt. Nu bor soldater i huset. Det står militärfordon i trädgården.

– Det är svårt att tänka på att vi aldrig kommer kunna återvända till vårt hem. Jag känner mig som ett träd som har blivit uppryckt med rötterna, berättar Ivan Koval.

Ivan Koval och hans familj i Ukraina

Ivan Koval och familj

Sida-stöd hjälper människor under krigstid

När kriget bröt ut ställde det svensk-ukrainska projektet Decentralisation Support Project (DSP) omedelbart om sitt arbete. Projektet drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med ekonomiskt stöd från Sida. Förutom att stödja den demokratiska utvecklingen används pengarna till att hjälpa kommunerna att ta hand om människor som drabbats av kriget - som Koval och hans familj.

Förstört barnrum i familjen Kovals hus i Novotroitske, Ukraina

Familjen lämnade allt

Familjen Kovals hus i byn Novotroitske fem mil från Donetsk stod färdigbyggt ett halvår före kriget som förstörde allt. Foto: Privat

Tillsammans med fru, barn och föräldrar flydde familjen till regionen Chmelnytsky, där Ivans mamma är född. Här talar alla ukrainska och inte ryska som dem. De lokala myndigheterna försåg familjen med det viktigaste: mat och andra förnödenheter.

Genom det DSP-projektet har kommunala företag fått stöd så att de kan anställa internflyktingar och köpa in utrustning som underlättar arbetet. Tack vare projektets stöd arbetar Ivan Koval numera som chef för ett kommunalt företag inom uppvärmning av hus och skötsel av kollektivtrafik.

– Vi fick hjälp från kommunen att hitta en bostad närmare mitt jobb och på arbetet fick vi en minigrävmaskin som hjälper oss arbeta mer effektivt, berättar Ivan Koval.

Decentralisation Support Project (DSP)

Exempel på vad som görs

Några framsteg

Makten närmare folket

2014 påbörjade Ukraina arbetet med att öka demokratin genom att flytta makten och besluten om vardagliga frågor närmare medborgarna. En ny samhällsstruktur med närmare 1500 kommuner har ersatt det gamla centrala styrsystemet, ett arv från när Ukraina var en del av Sovjetunionen.

Denna omfattande förändring har stöttats av internationellt bistånd, bland annat från Sida genom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och projektet Decentralisation Support Project (DSP). Ett annat projekt, PROSTO inleddes 2016 och stöttar utvecklingen av servicekontor i de nya kommunerna. Tack vare det arbetet har viktiga administrativa tjänster blivit mer tillgängliga och kommit närmare medborgarna – där de lever och arbetar. Sedan kriget startade används medborgarkontoren för administrativa tjänster till flyktingar.

  • Fram till 2020 pågick kommunombildningen som resulterade i att omkring 11 000 byar och städer blivit 1500 kommuner med folkvalda självstyren med större makt att fatta beslut om frågor som berör invånarna. Skatteintäkterna ökade liksom kontrollen över exempelvis skola, vård och ekonomisk utveckling.
  • När makten finns närmare medborgarna ökar chanserna för sammanhållning. Människor känner till beslutsfattarna bättre, och de har i sin tur bra kännedom om förhållanden i kommunen och vad som behövs och kan föra en politik som gynnar de egna invånarna.
  • 2020 hölls det första lokalvalen efter reformen.

Tilltron till myndigheter har ökat

De borgmästare och fullmäktigeförsamlingar som skulle tackla det nya dramatiska läget den 24 februari 2022 var relativt nyvalda liksom kommunernas stärkta mandat. Olexsandr Korinniy är borgmästare i Novoukrainka i regionen Kirovograd. Han berättar:

– Vi såg alltid till att invånare i vårt samhälle var delaktiga i beslutsfattandet och fick möjlighet att uttrycka sin åsikt.

Det finns familjer där alla män gått ut i krig. Och det finns ingen som kan ta hand om sina gamla släktingar. Det har blivit kommunens uppgift.

Olexsandr Korinniy borgmästare i Novoukrainka

Nu under kriget har det blivit mindre politik, säger han. Det pågår inga politiska diskussioner i kommunfullmäktige. Allt handlar om att tillsammans hjälpa kommunen och varandra.

– Det finns familjer där alla män, vare sig det är en far och son, eller två bröder, har gått ut i krig. Det finns ingen som kan ta hand om sina gamla släktingar. Det har blivit kommunens uppgift. Vi har tagit emot många internflyktingar, berättar Olexsandr Korinniy.

Porträttbild av borgmästare Olexsandr Korinniy

Har blivit starkare

Kommunerna har blivit starkare och har större motståndskraft under kriget tack vare det lokala självstyret, berättar Olexsandr Korinniy, borgmästare i Novoukrainka i regionen Kirovograd, Ukraina.

Undersökningar visar att ukrainarnas tilltro till lokala myndigheter och lokala politiker har ökat sedan kommunerna bildades. Även sammanhållningen och engagemanget har ökat.

Det har gjort det lättare för kommunerna att samla kraft och ta hand om invånare och internflyktingar och ge dem tillgång till grundläggande service som sjukvård, skola och infrastruktur. Välgörenhetsstiftelser har bildats och arbetstillfällen har skapats. Det kan till exempel handla om att producera mat och sy kläder till armén eller samla in humanitär hjälp till de människor som tvingats fly.

– Vi har blivit starkare. Vi är bättre på att prata med varandra, invånare, volontärer, internflyktingar och militären. Vi har gått samman och vi har ett gemensamt mål, säger Olexsandr Korinniy.

Om Sidas arbete i Ukraina

Sidas arbete i Ukraina ställer om för att fokusera på att återuppbyggnad av infrastruktur som har förstörts i kriget och återhämtning av ekonomin. Sidas humanitära stöd har ökat kraftigt. Genom de humanitära insatserna ger Sida stöd till människor som flyr inom landet. Stödet till samhällsreformer fortgår, nu med fokus på att stötta och bevara de reformer som har påbörjats.