Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

När mangroveskogen skyddades fick Merling framtidshopp

Havsfåglar, sköldpaddor och människor vid mangroveskogen vid Colombias kust har alla fått det bättre genom det Sida-stödda bevarandeprojektet La Minga. Nu drömmer musselproducenten Merling García om att öppna en egen restaurang och servera de hållbart producerade musslorna som hon samlar i mangroveskogen.

En kvinna, Merling, står i mangroveträsket och tittar leende rakt fram. Hon har en blå plastmössa på huvudet.

Musselproducent

Merling Garzía och de andra kvinnorna i organisationen Fulvipia är helt beroende av inkomsterna från den lokala musslan piangua. De har fått hjälp att odla musslorna hållbart. Foto: Monica Alejandra Parada

Varje eftermiddag går Merling García och 14 andra kvinnor hemifrån för att ta sig djupt in i den gyttjiga mangroveskog som växer vid Stillahavskusten. Till myggornas pipande och grodornas kväkande böjer kvinnorna sig ned och samlar in musslor.

Tack vare ett projekt stöttat av Sida har de lyckats öka sina inkomster från försäljningen av musslor med 45 procent.

Rikt växt- och djurliv

Området där skogen ligger anses ha ett av de rikaste växt- och djurliven på hela planeten. Här finns gott om groddjur, 70 arter havsfåglar och två arter havssköldpaddor. Och här finns den exklusiva lokala musslan, piangua. Trots sin litenhet är den viktig för Merling García och de andra musselproducenterna.

Stillahavskusten är väldigt rik på biologisk mångfald, men väldigt fattig när det gäller sociala och ekonomiska förhållanden.

Oscar Orredo Koordinator på Fondo Acción

Området är välförsett med naturresurser men lider brist på andra sätt.
– Stillahavskusten är väldigt rik på biologisk mångfald, men väldigt fattig när det gäller sociala och ekonomiska förhållanden, säger Oscar Orrego på organisationen Fondo Acciòn som arbetar med natur och hållbarhet i Colombia.

En man, Oscar, står i skogen och dricker vatten ur ett stort skålformat blad.

Rik natur

Oscar Orrego på organisationen Fondo Acción dricker vatten ur ett kärl gjort av blad från skogen. Colombia har en rik natur men många människor lever i fattigdom. Foto: Fondo Acciòn

Afrikanska ättlingar särskilt utsatta

Oscar Orrego berättar att drygt 90 procent av invånarna längs med Stillahavskusten är afrikanska ättlingar, som är en särskilt utsatt grupp i Colombia. Merling García tillhör den gruppen. Hon är också engagerad i den lokala kvinnoorganisationen Fuvipia, där medlemmarna lever av inkomsterna som musslorna ger.

Men det har inte alltid varit enkelt. Musslan ses som en delikatess och efterfrågan är stor, inte minst från grannlandet Ecuador. Så stor att piangua-musslan ett tag höll på att utrotas. Samtidigt fick kvinnorna inte skäligt betalt för de musslor de samlade in.

Löser utmaningarna tillsammans

Invånarna i regionen reagerade starkt på att pianguan höll på att försvinna, men saknade resurser för att göra något åt situationen. Nu har utvecklingen vänt. Musslorna har återhämtat sig och Merling García får bättre betalt. Allt tack vare bevarandeprojektet La Minga.

Resultat

 • 900 hektar mangrove och dess ekosystem har fått skydd genom ett bevarandeavtal med lokala afro-colombianska samhällen.
 • Mer än 70 arter av havsfåglar och två arter havssköldpadda har fått en mer hållbar livsmiljö.
 • Den lokala musslan piangua har börjat produceras hållbart och de som samlar in dem har ökat inkomsterna med 45 procent.
 • Fisket har gjorts mer hållbart med bättre fiskeredskap.
 • Programmet har tagit fram affärsplaner för återvinning och ekoturism.

La Minga betyder ”Alla tillsammans” och att lösa utmaningarna tillsammans är kärnan i arbetssättet. Programmet drivs av Fondo Acciòn och finansieras av Colombias regering, Sida och andra organisationer.

– Vi hade inte kunnat genomföra projektet utan stöd från Sida. De gick in med precis den summa som saknades för att det skulle kunna sjösättas, berättar Oscar Orrego på Fondo Acciòn.

Därför är mangroveskogen viktig

Mangroveskogen längs med Colombias kust är viktig för att …

 • den skyddar kusten mot stormar
 • den är barnkammare för fiskar, musslor och andra vattenlevande djur
 • den tar upp koldioxid ur luften och fungerar som en kolsänka
 • den tar upp koldioxod ur vattnet och bidrar till bättre vattenkvalitet

900 hektar skog skyddas

Genom projektet har 900 hektar (nio kvadratkilometer) mangroveskog fått skydd. Och musslorna produceras numera på ett mer hållbart sätt. Merling och de andra musselproducenterna låter olika områden i mangroveskogen vila i tre månader så att musslorna får tid att växa till sig. Vilka områden som vilar växlar.

– Det finns alltid möjlighet att samla in musslor, även om de kan behöva gå lite längre. Då måste de också få mer betalt för sina ansträngningar, förklarar Oscar Orrego.

Håller koll på storleken

De som samlar in musslorna håller också noga koll på musslornas tillväxt genom att mäta dem. Bara mogna piangua får tas upp. De har också fått hjälp att hitta marknader som värdesätter att musslorna produceras på ett hållbart sätt och är beredda att betala för det. På så vis har de kunnat öka sin inkomst med 45 procent.

– Jag drömmer om att starta en restaurang där piangua-musslan används i delikata rätter. Och jag vill dela med mig av det som jag har lärt mig – till både lokalbefolkningen och turister. Jag hoppas att nyttan av att producera och samtidigt bevara pianguan inte bara ska nå kvinnorna i vår egen organisation, utan också vara till gagn för hela lokalsamhället, säger Merling García.

Två unga kvinnor och en man står bakom en liten blå båt. De håller sina händer på en stor havssköldpadda. De bär munskydd och kepsar.

Dags för sköldpaddsmätning

Att bevara den biologiska mångfalden, som havssköldpaddan på bilden, är ett av projekten inom La Minga. Vanessa Moreno och Yoselin Sinisterra får hjälp av en fiskare från den lokala organisationen Los Esteros. Senare ska sköldpaddan mätas och släppas tillbaka i havet. Foto: Los Esteros Artisanal Fishermen Association

Musselprojektet är bara en av flera aktiviteter i La Minga. Andra är hållbart fiske, ekoturism, återvinning av plast och att hållbart förvalta djur och natur. Både män och kvinnor är med i satsningen, men kvinnorna prioriteras.

Piangua – populär gourmeträtt

 • Pianguamusslorna lever djupt ned i leran, intill mangroveträdens rötter.
 • Piangua (Anadara tuberculosa) har länge varit en del av det traditionella köket för tusentals colombianer med afrikanskt ursprung. Idag anses den också vara en utsökt gourmeträtt som turister gärna äter.
 • I närliggande länder som Ecuador värderas piangua högt och används flitigt. Den stora efterfrågan ledde till att pianguan nästan utrotades.
 • Detta tillsammans med orättvis betalning gjorde att inkomsterna minskade för Merling och hundratals andra kvinnor. Idag har de kunnat öka sina inkomster igen.

La Minga: Alla tillsammans

 • Period: 2018–2022
 • Sidas bidrag: 7 miljoner kronor
 • Samarbetspart: Fondo Acción (civilsamhällesorganisation)
 • Mål med programmet: Att bevara den biologiska mångfalden och främja att naturresurser används hållbart i två skyddade marina områden i den colombianska Stillahavsregionen.

Intervjuerna i artikeln har gjorts av organisationen Fondo Acción.

Uppdaterad: February 11, 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning