Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Colombia

Trots ett historiskt fredsavtal 2016 så fortsätter kriget i Colombia att orsaka stort mänskligt lidande och är ett allvarligt hinder för hållbar utveckling. Våld och attacker mot människorätts- och miljöförsvarare är utbrett. Sidas arbete i Colombia fokuserar på fredsbyggande, ökad respekt för mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet och miljö och klimat. Sida ger även ett omfattande humanitärt stöd.

Så går utvecklingen framåt

Historiskt fredsavtal inger hopp

2016 skrevs fredsavtal mellan den colombianska regeringen och gerillagruppen FARC-EP. Avtalet är banbrytande som tar upp kvinnors rättigheter mer än någon tidigare fredsöverenskommelse och åtgärder för att hantera konfliktens grundorsaker. Att genomföra avtalet är ett viktigt steg för att uppnå fred i Colombia.

Institutioner för övergångsrättvisa

Trots motstånd från konservativa krafter går genomförandet av fredsavtalet framåt, med omvärldens stöd. Colombia har byggt upp statliga institutioner för övergångsrättvisa och under 2022 väntas både sanningskommissionens rapport och krigstribunalens första domslut.

Många utmaningar kvarstår

Kriget fortsätter trots fredsavtal

Väpnade grupper har vuxit sig starkare och den väpnade konflikten ökar i flera delar av landet.1 Mord, hot och andra attacker mot människorättsförsvarare, journalister och andra samhällsaktivister är vanligt och många förövare slipper straff.2

Fattigdomen och ojämlikheten ökar

Covid-19-pandemin har fått antalet människor som lever under den nationella fattigdomsgränsen att öka från 36 procent till drygt 42 procent.3 Särskilt hårt drabbas kvinnor samt utsatta och marginaliserade grupper, som urfolk och afrocolombianer.

Ökande humanitära behov

Den ökande väpnade konflikten och flyktingströmmarna från Venezuela gör att de humanitära behoven ökar både inom landet och i regionen.4

Havsfåglar, sköldpaddor och människor vid mangroveskogen vid Colombias kust har alla fått det bättre genom det Sida-stödda bevarandeprojektet La Minga. Nu drömmer musselproducenten Merling García om att öppna en egen restaurang och servera de hållbart producerade musslorna som hon samlar in i mangroveskogen.

Merling står vid havet och håller en kord musslor.

Två sorters bistånd i Colombia

I Colombia bedriver Sida både långsiktigt utvecklingssamarbete för att bidra till fred och hållbar utveckling i landet, och humanitärt bistånd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: April 5, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning