Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Colombia

Efter flera decenniers utvecklingssamarbete och humanitära stödinsatser bidrar Sida till övergången från krig till fred i Colombia. 2016 undertecknade Colombias regering och Farc-gerillan ett historiskt fredsavtal efter mer än 50 år av väpnad konflikt. Samtidigt växer sig gerillagrupper starkare och antalet attacker mot ledare för civilsamhällesorganisationer och människorättsförsvarare ökar.

Sidas bistånd i Colombia 2021

Totalt bistånd 452625000 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 311365000 SEK, Humanitärt stöd 141260000 SEK.

Så går utvecklingen framåt

77 år

var medellivslängden i Colombia år 2020. Det är en kraftig ökning från 1960 då den var 57 år. ¹

Historiskt fredsavtal

Det historiska fredsavtalet med landets största gerillagrupp Farc från 2016 innebar slutet på en konflikt som pågått i mer än ett halvt sekel.

Fattigdomen har minskat

2010 levde 38 procent av invånarna i fattigdom, 2019 var andelen 29 procent.2  Dock förväntas coronapandemin ha långtgående negativa effekter på den ekonomiska utvecklingen.

Många utmaningar kvarstår

Krympande utrymme för civilsamhället

Utrymmet för oberoende civilsamhällesorganisationer begränsas allt mer.

Väpnad grupp växer sig starkare

Efter fredsavtalet med Farc har andra väpnade aktörer växt sig starkare, framförallt ELN (Ejercito para la Liberación Nacional). Det är långt till förhandlingar och eldupphör och civilbefolkningen drabbas allt hårdare när konflikterna fortsätter.

Miljontals flyktingar

På grund av krisen i Venezuela har miljontals människor flytt till Colombia.3 Förutom att kriminella grupper utnyttjar situationen och försvårar fredsprocessen, ökar de humanitära behoven i Colombia och regionen – sjukvård och skola är särskilt utsatta områden.

En kvinna, Merling, står i mangroveträsket och tittar leende rakt fram. Hon har en blå plastmössa på huvudet.

Berättelser om biståndet

När mangroveskogen skyddades fick Merling framtidshopp

Havsfåglar, sköldpaddor och människor vid mangroveskogen vid Colombias kust har alla fått det bättre genom det Sida-stödda bevarandeprojektet La Minga. Nu drömmer musselproducenten Merling García om att öppna en egen restaurang och servera de hållbart producerade musslorna som hon samlar in i mangroveskogen.

Två sorters bistånd i Colombia

I Colombia bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: April 5, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning