Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Den globala skolan

Den globala skolan erbjuder fortbildning inom lärande för hållbar utveckling för personal inom förskola, grundskola och gymnasium, för lärarstudenter, politiker, skolledare och chefer. Den globala skolan har funnits i 20 år och finansieras av Sida.

Den globala skolans verksamhet är pausad

Den globala skolan har drivits av Sida och olika samarbetsparter sedan 2002. De senaste åren har Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarat för driften, men de har nu avvecklat sitt arbete. Sida ser därför över möjligheten att driva verksamheten vidare i annan regi och återkommer med mer information så snart vi vet mer.

Kompetensutveckling i hållbart lärande

Den globala skolan arbetar med kompetensutveckling för lärare, skolledare och lärarstudenter i lärande för hållbar utveckling. Stöd till kommuner och beslutsfattare ingår också.

Den globala skolan bidrar till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030, Sveriges nationella hållbarhetsmål och målen som finns i läroplaner och andra styrdokument för förskolor och skolor.

Uppdaterad: September 7, 2022