Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Utökat stöd till gemensam FN-fond i Afghanistan

Biståndsmyndigheten Sida har beslutat ge ytterligare 200 miljoner till FN:s gemensamma fond i Afghanistan. Totalt uppgår stödet nu till drygt 300 miljoner kronor. En redan svår situation, till följd av torka, matosäkerhet, utdragen konflikt, folkfördrivning och covid-19-pandemin, har förvärrats ytterligare sedan talibanernas maktövertagande i augusti 2021.

Grönklädda kvinnor med svarta slöjor sitter vid vävstol med färglada tyger.

Mattfabrik drivs av internflyktingar

En mattfabrik i Mazar-e-Sharif i norra Afghanistan, och som drivs av en ung kvinnlig entreprenör som är internflykting. Foto: Daniel Zetterlund/Sida

97 procent under fattigdomsgränsen

Trots ett omfattande humanitärt stöd under vintern och återupptaget långsiktigt bistånd för att tillgodose människors grundläggande behov – som utbildning, hälsovård och möjlighet till försörjning – uppskattar FN att nästan hela den afghanska befolkningen, 97 procent, kan hamna under fattigdomsgränsen under 2022.

FN-organisationerna gör ett mycket bra arbete med påtagliga resultat och lokalbefolkningen deltar aktivt och har inflytande.

Maria Lundberg chef för Afghanistanenheten på Sida

– Under fältresor till Kabul, Kandahar och Mazar-e-Sharif i april och juni såg vi att FN-organisationerna gör ett mycket bra arbete med påtagliga resultat och lokalbefolkningen deltar aktivt och har inflytande. FN-fonden ger människor tillgång till bland annat grundläggande samhällsservice och möjlighet till försörjning. Arbetet har också ett tydligt jämställdhetsperspektiv, säger Maria Lundberg, chef för Afghanistanenheten på Sida.

Kraftsamling av FN-stödet

I december 2021 beslutade Sida att bidra med 101,5 miljoner och har nu beslutat om att ytterligare 200 miljoner kronor ska betalas ut under 2022 – totalt 301,5 miljoner.

Stödet från Sida bidrar till att FN-systemet gemensamt och samordnat kan lägga grunden för långsiktiga insatser. Totalt årligt svenskt bistånd i Afghanistan 2021 var 976 miljoner kronor, varav långsiktigt utvecklingssamarbete utgjorde 655 miljoner och humanitärt stöd 321 miljoner.

The Special Trust Fund for Afghanistan startades i december 2021 för att kraftsamla FN-stödet och länka samman humanitär hjälp, utvecklingsbistånd och fredsbyggande insatser. I dagsläget ingår 17 FN-organisationer i fonden. Fonden administreras av FN:s utvecklingsprogram UNDP och deras Multi-Partner Trust Fund Office och ger stöd till den afghanska befolkningen, utan inblandning från talibanstyret.

Stärker jämställdhetsperspektivet

Med tanke på att respekten för mänskliga rättigheter försämrats i Afghanistan, särskilt vad gäller kvinnors och flickors rättigheter, är det nödvändigt för FN och det internationella samfundet att stärka jämställdhetsperspektivet och ha gemensamma plattformar för att påverka.

Att Sverige blivit medordförande i FN-fonden visar att Sida varit aktiva, framåtblickande och konstruktiva.

Maria Lundberg chef för Afghanistanenheten på Sida

Sidas aktiva engagemang i att inrätta FN:s gemensamma fond i Afghanistan har lett till att Sverige formellt valts till medordförandeskap av andra givare och FN-organisationerna i fonden.

– Att Sverige blivit medordförande i The Special Trust Fund for Afghanistan visar att Sida varit aktiva, framåtblickande och konstruktiva, säger Maria Lundberg.

Publicerad: June 23, 2022