Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida stödjer ny FN-fond för att förhindra kollaps i Afghanistan

Snabbt stöd behövs för att förhindra en socioekonomisk kollaps i Afghanistan. Sida har beslutat att stödja en ny FN-fond som kanaliserar internationellt stöd direkt till befolkningen utan att stärka talibanernas styre.

Människor behöver hjälp för att överleva

– Närmare 23 miljoner afghaner behöver humanitär hjälp för att överleva. Många människor är på flykt inom landet, det råder svår torka samt matbrist samtidigt som spridningen av covid-19 förvärrar situationen. En socioekonomisk kollaps i Afghanistan skulle utlösa omfattande mänskligt lidande, som kan påverka hela regionen negativt med flyktingströmmar och försämrat säkerhetsläge, säger Maria Lundberg, chef för Afghanistanenheten på Sida.

Efter de senaste 40 årens konflikter har Afghanistan en mycket svag statlig infrastruktur och enorma utvecklingsbehov. Osäkerheten är utbredd, landet drabbas regelbundet av olika typer av naturkatastrofer och korruptionen är hög. I samband med talibanernas maktövertagande har det rapporterats grava kränkningar av kvinnors och flickors rättigheter, särskilt deras rätt till arbete och utbildning.

FN:s utvecklingsprogram UNDP förutspår att upp till 97 procent av befolkningen riskerar att sjunka under fattigdomsstrecket 2022 om det internationella samfundet inte agerar snabbt.

Utsikt över en trafikerad väg i Kabul med berg i bakgrunden.

Stöd till hela landet

Den nya FN-fonden samordnar stödet från internationella givare till Afghanistans alla provinser. Foto: Farid Ersha

Ger stöd till försörjning

Sida stödjer den nya krisfonden Special Trust Fund for Afghanistan med 101,5 miljoner kronor. Fonden leds av UNDP och ska ge stöd till befolkningen utan inblandning från talibanstyret. De grupper som har störst behov är kvinnor, barn, äldre, internflyktingar och människor med funktionsnedsättning. Syftet är att med totalt 1,4 miljarder US dollar upprätthålla grundläggande samhällstjänster och stärka befolkningens möjligheter till försörjning genom till exempel:

  • Ekonomiskt stöd till små- och mikroföretag, särskilt de som ägs av kvinnor.
  • Tillfälliga inkomster till arbetslösa genom att låta dem återuppbygga olika typer av lokal infrastruktur
  • Tillfällig basinkomst till personer med funktionsnedsättning, äldre och andra utsatta grupper
  • Skydda jordbruket från naturkatastrofer, till exempel genom att rusta upp kanaler och andra skydd mot översvämningar
  • Förbättrad tillgång till social service

Special Trust Fund for Afghanistan samordnar stödet från internationella givare till alla landets provinser. Arbetet genomförs av ett antal FN-organisationer, ett stort nätverk av lokala och internationella organisationer samt privata tjänsteleverantörer.

Inga resurser kommer att kanaliseras till eller genom talibanernas styre. Inte heller kommer insatsen att stärka eller legitimera afghanska myndigheter.

Publicerad: December 9, 2021