Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Afghanistan

Talibanernas maktövertagande i augusti 2021 ändrade drastiskt förutsättningarna för biståndet i Afghanistan. Landet står inför en ekonomisk kollaps och en humanitär kris. Sida fortsätter stödja det afghanska folket utan direkt samarbete med afghanska staten.

Så går utvecklingen

Barn i skolan

Sedan 2001 och fram till talibanernas maktövertagande har antalet barn som går i skolan ökat från cirka 800 000 till 9 miljoner. Andelen flickor ökade från nära noll till 39 procent. Sedan början av covid-19 har andelen flickor och pojkar som går i skolan minskat, andelen flickor har minskat mest.1

Fler barn och mödrar överlever

De senaste två decennierna har antalet barn som dör före fem års ålder minskat kraftigt. År 2019 förväntades nyfödda barn leva åtta år längre jämfört med 2001.2 Spädbarns- och mödradödligheten är dock fortsatt mycket hög jämfört med andra länder. Nu är det stor risk att den positiva utvecklingen går tillbaka.

Civilsamhället kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter

Många organisationer tvingas verka från andra länder och fortsätter kampen för demokrati och mänskliga rättigheter i Afghanistan.

Många utmaningar kvarstår

23

miljoner människor är i akut behov av mat.Landet är i närheten av ekonomisk och humanitär kollaps efter svår och långvarig torka och djup ekonomisk kris.

Demokrati och mänskliga rättigheter har kraftigt försämrats

Under de senaste 20 åren har relativt fria och demokratiska val genomförts i Afghanistan. Sedan talibanrörelsen tog makten har situationen för mänskliga rättigheter kraftigt försämrats. Viktiga institutioner har nedmonterats och det råder stor brist på rättssäkerhet. Det är högst oklart om fria val kommer kunna hållas i framtiden.

Kvinnors situation allt svårare

De senaste 20 årens framsteg för kvinnors rättigheter och flickors utbildning har sedan talibanernas maktövertagande gått kraftigt tillbaka. Bristen på jämställdhet och diskriminering av kvinnor och flickor är ett allvarligt hinder för landets utveckling. Afghanistan rankas på plats 170 av 189 länder i FN:s jämställdhetsindex.4

Två sorters bistånd

I Afghanistan bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: August 15, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning