Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Afghanistan

Afghanistan har under de senaste åren präglats av politisk osäkerhet och väpnad konflikt. Talibanrörelsen tog under sommaren 2021 kontroll över landet. Sida följer utvecklingen noga och analyserar för närvarande hur de projekt vi stöder påverkas, i samarbete med övriga internationella givare.

Sidas bistånd i Afghanistan 2021

Totalt bistånd 975877375 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 654896477 SEK, Humanitärt stöd 320980898 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Fler barn går i skolan

Sedan 2001 har antalet barn som går i skolan ökat från cirka 800 000 till över 9 miljoner. Andelen flickor har ökat från nära noll till 39 procent.1

Fler barn och mödrar överlever

De senaste två decennierna har andelen barn som dör före fem års ålder minskat kraftigt. År 2019 förväntades nyfödda barn leva åtta år längre än vad de gjorde 2001.2 Även mödradödligheten har minskat avsevärt.3

Relativt fria och demokratiska val

Utifrån landets förutsättningar har relativt sett fria och demokratiska val genomförts till både parlamentet och presidentposten.

Många utmaningar kvarstår

Ojämställdhet präglar samhället

Trots att många framsteg för jämställdhet har tagits de senaste 20 åren, präglas Afghanistan fortfarande av ojämställdhet. Landet rankas på plats 169 av 189 länder i FN:s jämställdhetsindex.4

Ett av de mest korrupta länderna

Korruptionen har minskat men är fortfarande ett stort problem och Afghanistan rankas som ett av de 15 mest korrupta länderna i världen.5

Miljontals barn går inte i skolan

Samtidigt som antalet barn som går i skolan har ökat, saknar fortfarande 3,7 miljoner barn den möjligheten. Av dem är 60 procent flickor.6

Två sorters bistånd

I Afghanistan bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: June 9, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning