Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Anmäl misstankar om korruption, oegentligheter och missförhållanden

Om du känner till eller misstänker korruption, oegentligheter eller missförhållanden inom Sidas verksamhet, så ber vi dig att rapportera det till oss. Det kan till exempel handla om mutor, bedrägeri, förskingring, intressekonflikter, nepotism, diskriminering, sexuella övergrepp, utnyttjanden och sexuella trakasserier samt andra trakasserier.  

Alla anmälningar bedöms

Vi tar emot anmälningar som gäller såväl Sidas personal som samarbetspartner, underleverantörer och andra som har verksamhet kopplad till Sida.

Alla anmälningar tas emot av Sidas utredningsgrupp och bedöms från fall till fall. Sida utreder alla trovärdiga anmälningar där underlag för utredning finns.  

Behandling av personuppgifter

En inkommen anmälan är en allmän handling. Om det finns behov eftersträvar Sida att skydda anmälarens identitet. Observera att Sida inte kan garantera anonymitet. Du kan skydda din identitet genom att tt utelämna ditt namn och använda kontaktuppgifter som inte kan kopplas till dig. Kontaktuppgifter behövs dock om du vill ha svar från oss eller ge oss möjlighet att ställa fler frågor.

Sida kan inte utreda:

  • Anklagelser i biståndsinsatser som inte har finansierats av Sida/svenska medel.

Anmälan

Här kan du beskriva de händelser du vill anmäla, och vilken person eller organisation som anmälan avser.

I formuläret kan du även ladda upp bilagor med underlag i olika filformat.

Fält som är markerade med röd asterisk * är obligatoriska.

Vänligen vänta, formuläret laddas in

Läs mer

Uppdaterad: February 20, 2023

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning