Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Misstanke om korruption

Om du misstänker eller har kännedom om korruption, oegentligheter eller missförhållanden inom Sidas verksamhet, så ber vi dig att rapportera det till Sida. Det kan till exempel handla om mutor, bedrägeri, förskingring, intressekonflikter, nepotism, diskriminering, sexuella övergrepp, utnyttjanden och sexuella trakasserier samt andra trakasserier.  

Alla anmälningar bedöms

Vi tar emot anmälningar som gäller såväl Sidas personal som samarbetspartners, underleverantörer och andra som har verksamhet kopplad till Sida.

Alla anmälningar tas emot av Sidas utredningsgrupp och bedöms från fall till fall. Sida utreder alla trovärdiga anmälningar där underlag för utredning finns.  

Behandling av personuppgifter

En inkommen anmälan är en allmän handling. Sida eftersträvar att, vid behov, skydda identiteten av anmälaren, men vi kan inte garantera anonymitet. Du kan själv skydda din identitet genom att använda dig av en e-postadress som ej kan kopplas till anmälaren samt ta bort eventuell signatur som är kopplad till ditt e-postkonto.

Sida kan inte utreda:

  • Anklagelser i biståndsinsatser som inte har finansierats av Sida/svenska medel.

Anmälan

Mejla din anmälan till investigation@sida.se. Beskriv de händelser du vill anmäla, och vilken person eller organisation som anmälan avser.

Uppdaterad: 15 december 2020