Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida i världen

Sida bedriver utvecklingssamarbete i ett stort antal länder och regioner i världen. Utöver detta ger Sida humanitärt stöd där behoven är som mest akuta. Biståndet bedrivs inom olika tematiska områden.

Länder, regioner och teman

Sida har bilateralt utvecklingssamarbete i cirka 35 länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Dessutom har Sida regionalt utvecklingssamarbete i Afrika, Asien, Mellanöstern och Nordafrika samt Europa och stödjer organisationer som bidrar till fattigdomsbekämpning globalt. Utvecklingssamarbetet sker inom flera olika tematiska områden.

Välj ett land, en region eller ett tema för att läsa mer.

51 matchningar hittades, använd tabb-tangenten för att navigera till och gå igenom listan.

UTV = Länder med långsiktigt utvecklingssamarbete

HUM = Länder med humanitärt stöd