Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sida i världen

Sida arbetar långsiktigt i utvalda länder och regioner runt om i världen. Utöver detta ger Sida humanitärt stöd på de platser där behoven är som mest akuta. Biståndet bedrivs inom olika tematiska områden.

Länder och regioner

Sida har långsiktigt utvecklingssamarbete i cirka 35 länder runt om i världen. Dessutom stödjer Sida regionala projekt i de flesta världsdelar. Vi stödjer också organisationer som arbetar globalt. Läs om var Sida arbetar och vad vi gör i olika länder.

Tematiska områden

Sidas arbete fokuserar på de frågor som är särskilt viktiga för att bekämpa fattigdomen i världen, till exempel demokrati, jämställdhet, klimat och fredliga samhällen. Läs om hur vi arbetar inom olika tematiska områden.

Berättelser om biståndet

Det svenska biståndet ska ge människor som lever i fattigdom eller förtryck möjlighet att själva förbättra sina liv. I våra berättelser om biståndet kan du läsa om några av de projekt som Sida finansierar och som bidrar till att människor får det bättre.

Uppdaterad: June 8, 2023

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning