Många länders flaggor på rad

Foto: istock

Internationella tjänster

Junior Professional Officer (JPO)

Uppdaterad: 31 maj 2018

Sveriges JPO-program (Junior Professional Officer) ger yngre akademiker möjlighet att tjänstgöra inom FN och andra internationella organisationer. För många svenskar är programmet det första steget in i FN-systemet.

JPO-programmet ger yngre akademiker praktisk erfarenhet och kompetensutveckling i multilateralt utvecklingssamarbete. JPO-tjänster finansieras av Sverige och är placerade inom ett antal olika FN-organisationer, Världsbanken och ett fåtal andra internationella, globala organisationer.

Sverige har ett uttalat mål att bredda den svenska resursbasen av personer med internationell erfarenhet av utvecklingsfrågor. JPO-programmet har särskilda kvalifikationskrav utöver de specifika krav som ställs på varje tjänst.

Sida rekryterar till lediga JPO-tjänster och annonserar dem på sida.se.

Vill du veta mer om JPO-programmet?

Då kan du hitta mer information i faktabladet samt dokumentet med vanliga frågor och svar om JPO som finns att ladda ner på denna sida. Det innehåller bland annat information om programmets syfte, kvalifikationskrav, hur man söker en tjänst, hur urvalsprocessen ser ut, lön och anställningsvillkor.

Utlysningar 2018

Under 2018 rekryterar Sida cirka 30 JPO-tjänster till följande FN-organisationer: FAO, FN-sekretariatet, ILO, IOM, UN Environment, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNRWA, WFP och WHO.

2018 års tjänster annonseras löpande men främst under våren 2018. Utresekurser hålls i maj och september 2018 samt januari 2019.

Har du frågor om JPO-programmet, vänligen kontakta resursbasprogram@sida.se


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

  • tip a friend
  • share
Tipsa en vän
" />