Kollage på deltagare i BBE-programmet

Foto: Sida

Internationella tjänster

Bilaterala Biträdande Experter (BBE)

Uppdaterad: 2 februari 2018

BBE-programmet förbereder yngre akademiker för tjänst inom det bilaterala utvecklingssamarbetet, och för en karriär inom internationellt utvecklingssamarbete.

Sidas program för Bilaterala Biträdande Experter (BBE) är ett resursbasprogram inom det Svenska bilaterala utvecklingssamarbetet. Målet för Sidas arbete med resursbasutveckling är att öka genomslaget för svenska prioriteringar i utvecklingssamarbetet, samt återföra erfarenheter till svenska aktörer. För att uppnå målen verkar Sida för att öka antalet anställda kvalificerade svenskar inom internationella organisationer, samt för att bredda och öka kompetensen hos den svenska resursbasen.

En BBE är en person under utbildning, och har alltid en handledare på plats. Det finns tre möjliga placeringar för BBE:

 • Uppdrag med placering på organisation/myndighet i ett samarbetsland.
 • Uppdrag via ett svenskt konsultföretag, myndighet eller organisation med verksamhet i ett samarbetsland.
 • Uppdrag med placering på svensk ambassad/utlandsmyndighet.

Kvalifikationskrav

 • För tjänsten relevant akademisk examen.
 • Två års relevant yrkeserfarenhet.
 • Mycket goda kunskaper i engelska samt eventuella andra språk relevanta för tjänsten.
 • Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
 • Sökande får vara max 32 år vid ansökningstillfället.
 • Svensk medborgare eller permanent uppehållstillstånd i Sverige.  För nordiska medborgare gäller att de skall vara fast boende i Sverige sedan minst ett år.
 • För placering vid en ambassad gäller krav på svenskt medborgarskap.
 • Körkortsinnehav krävs vid tillträde.

Villkor

Tjänstgöringstiden är två år med möjlighet till förlängning ett tredje år. För mer information om villkor för BBE-programmet se dokument under Läs mer.

Förberedelser för utresan

Sida arrangerar obligatorisk förberedelseutbildning före utresa. Centrala teman är övergripande mål och metoder för det internationella och det svenska utvecklingssamarbetet.

Vill du veta mer om BBE-programmet?

Då kan du hitta mer information i dokumentet med vanliga frågor och svar. Det innehåller bland annat information om programmets syfte, kvalifikationskrav, hur man söker en tjänst, hur urvalsprocessen ser ut, lön och anställningsvillkor.

Nya BBE-uppdrag utannonseras under Lediga jobb.

Har du frågor om resursbasprogrammen, skicka dem till resursbasprogram@sida.se


Sidansvarig: Enheten för kapacitetsutveckling

 • tip a friend
 • share
Tipsa en vän
" />