Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Sydsudan

Sydsudan är världens yngsta land. Efter flera års inbördeskrig blev landet 2011 självständigt från Sudan. Sidas utvecklingssamarbete bidrar till att stärka freden och att Sydsudans befolkning, särskilt kvinnor och flickor, får tillgång till bättre vård, utbildning och försörjningsmöjligheter.

Sidas bistånd till Sydsudan

Totalt bistånd

495 mnkr

Humanitärt stöd

256.3 mnkr

Långsiktigt utvecklingssamarbete

238.7 mnkr

Viktiga temaområden i Sydsudan

Fredliga och inkluderande samhällen
Försörjning och grundläggande samhällsservice

Så går utvecklingen framåt

Stabilare efter fredsavtal

Sedan fredsavtalet skrevs under 2018 har situationen i landet blivit något mer stabil och en övergångsregering har bildats, även om utmaningarna är många.

Kvinnlig representation

Fler kvinnor deltog i fredsförhandlingarna 2018 jämfört med tidigare förhandlingar. Det har lett till att det nya fredsavtalet innehåller en regel som säger att kvinnor ska ha 35 procent av platserna i parlamentet. Dock har detta inte uppnåtts i praktiken.

Många utmaningar kvarstår

Mänskliga rättigheter begränsade

Enligt den oberoende organisationen Freedom House, som kartlägger situationen vad det gäller demokrati, politisk frihet och mänskliga rättigheter, är Sydsudan ett av de länder i världen där demokratin och de mänskliga rättigheterna är kraftigast begränsade.

Könsrelaterat våld

Många kvinnor och flickor utsätts för könsrelaterat våld och barnäktenskap är vanliga. Enligt Globalis är 44 procent av flickorna gifta innan sin 18-årsdag och 16 procent innan de fyllt 15 år.

Hög mödradödlighet

Tillgången till mödravård och säkra förlossningar har enorma brister. Det har lett till att Sydsudan är en av de länder där mödradödligheten är bland de högsta i världen, uppskattningsvis dör så många som var sjunde kvinna på grund av komplikationer under förlossningen.

Två sorters bistånd i Sydsudan

I Sydsudan bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: 13 januari 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning