Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Sydsudan

Sydsudan är världens yngsta land. Efter flera års inbördeskrig blev landet 2011 självständigt från Sudan. Sidas utvecklingssamarbete bidrar till att stärka freden. Den bidrar också till att särskilt kvinnor och flickor får tillgång till bättre vård, utbildning och försörjningsmöjligheter.

Sidas bistånd till Sydsudan 2020

Totalt bistånd 645344000 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 295856241 SEK, Humanitärt stöd 349488000 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Stabilare efter fredsavtal

Sedan fredsavtalet skrevs under 2018 har situationen i landet blivit något mer stabil och en övergångsregering har bildats, även om utmaningarna är många.

Kvinnlig representation ska öka

Fler kvinnor deltog i fredsförhandlingarna 2018 jämfört med tidigare förhandlingar. Det har lett till att det nya fredsavtalet innehåller en regel som säger att kvinnor ska ha 35 procent av platserna i parlamentet. Dock har detta inte uppnåtts i praktiken.¹

Jordbruksarealen ökade

Den odlade marken ökade med 6 procent under 2020, vilket är bra för försörjningen.²

Många utmaningar kvarstår

Mänskliga rättigheter begränsas

Sydsudan är tillsammans med Turkmenistan det land i världen där demokratin och de mänskliga rättigheterna är mest begränsade, enligt den oberoende organisationen Freedom House.³

Könsrelaterat våld vanligt

Många kvinnor och flickor utsätts för könsrelaterat våld. Barnäktenskap är vanliga. 52 procent av flickorna är gifta innan sin 18-årsdag.4

Mödradödligheten är hög

Tillgången till mödravård och säkra förlossningar har enorma brister. Sydsudan är ett av de länder med den högsta mödradödligheten i världen; var nionde kvinna dör på grund av komplikationer under graviditet eller förlossning.5

Två sorters bistånd i Sydsudan

I Sydsudan bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: 6 december 2021

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning