Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights
Samråd under trädet

Berättelser om biståndet

Fredskommittéer minskar konflikter i Sydsudan

En bomullsfabrik, en gemensam marknad och inkännande samtal. Det är en del av receptet för ökad trygghet i delstaten Lakes State i världens yngsta land. Sida stödjer det FN-ledda Peace and Community Cohesion Project som tar hjälp av fredskommittéer för att lösa konflikter i Sydsudan.

Över sextio etniska grupper

Mary Maton

Mary Maton

När Sydsudan frigjorde sig från Sudan 2011 skapades världens yngsta land, med en mångfald av kulturer. I det östafrikanska landet lever över sextio etniska grupper, alla med sin unika kultur och livsstil. I delstaten Lakes State i centrala Sydsudan har människorna drabbats hårt av två inbördeskrig sedan självständigheten från Sudan; sista gången var 2016. Konkurrens om naturresurser som betesmarker, odlingsmark och vatten drev konflikten.

– Vi har fortfarande många utmaningar i Lakes State. Vi har samhällen som delar gränser och de är alltid i strid med varandra. De strider om delade naturresurser, om boskap och betesmarker. Det är viktigt att ta itu med grundorsakerna till problemen, säger Mary Maton, fältkoordinator hos Women Aid Vision (WAV) i Rumbek city, Lakes States största stad.

Hennes organisation samarbetar med Peace and Community Cohesion Project (PaCC), som Sida stödjer sedan 2017 och som leds av FN:s utvecklingsprogram UNDP.

Mary Maton

Mary Maton

Peace and Community Cohesion Project (PaCC)

Några framsteg

Gemensam marknad del av lösning

Mary Maton berättar om utmaningar man haft i regionen Mapordit, där konkurrens om naturresurser, som vatten och betesmark, skapade svåra konflikter.

Marknaden har startat en fredlig samexistens.

Mary Maton Fältkoordinator, Women Aid Vision i Rumbek city.

– Vi har tidigare haft problem med att folk från Mvolo (ett län i en angränsande delstat) kom och stred med folk i länet Yirol West, som blev hemlösa. Då begav de i sin tur sig till Mvolo och krigade och gjorde andra människor hemlösa, säger hon.

Efter att ha samrått med de inblandade i konflikten skapade UNDP och Women Aid Vision en gemensam marknad. Den används sedan 2019 av båda sidorna.

– Marknaden har skapat en fredlig samexistens mellan de båda grupperna, förklarar Mary Maton.

Nystartad fredskommitté delar med sig

Dut Makwouch är sekreterare i en relativt nystartad fredskommitté i en av Rumbek citys stadsdelar, Mapordit.

– Människor har insett hur våld föder hat. Många har blivit väldigt fattiga. Vi hjälper till att höja medvetenheten för att försäkra oss om att folk vet att det inte är till någon hjälp att hålla våldet vid liv, säger han.

Mapordits fredskommitté har arton medlemmar, som har arbetat tillsammans sedan de fick sin introduktionsutbildning i december 2020. Alla har genom utbildningen fått träning i att bemöta och rapportera konflikter, säkerhetsbrister och andra problem. En del av dem har dessutom gått en tre veckors vidareutbildning i traumaläkning och psykosocialt stöd till konfliktdrabbade samhällen, för att kunna bemöta människor i kris på ett ännu bättre sätt.

Vi jobbar mycket med att öka medvetenheten om våldtäkter och hur de kan undvikas. Det är väldigt många fall, och de ökar.

Dut Makwouch Sekreterare i en fredskommitté

Förutom att stötta dem som bor i den egna stadsdelen, delar medlemmarna med sig av sin kompetens till människor i grannsamhällen. Här har gemensamma aktiviteter visat sig effektiva.

– Det är viktigt med aktiviteter som för samman människor. Vi jobbar mycket med att öka medvetenheten om våldtäkter och hur de kan undvikas. Det är väldigt många fall, och de ökar. Vi rapporterar in sex, sju våldtäktsfall i månaden, säger Dut Makwouch.

Viktigt hitta rätt personer för medlingen

Ansvarig för PaCC vid UNDP är Judy Wakahiu:

– Lokala förhandlingar och medlingsförsök leds alltid av lokala aktörer, inte av folk som kommer utifrån. Det är viktigt att hitta rätt personer som representerar en bredd av de lokala samhällena, understryker hon.

Medlemmar i kvinnokollektivet sitter ned i fabriken.

Kvinnokollektiv

Medlemmar i kvinnokollektivet vid Wulufabriken vid den ena oljekvarnen, där sheaolja utvinns ur frön från sheaträd. I den andra kvarnen utvinns olja ur jordnötter. Napisa Gordon sitter i mitten, till vänster om det lilla barnet. Foto: Peter Kongmalavong / UNDP Sydsudan

Kvinnokollektiv driver fabrik

När du köper fröer av främlingar lär ni känna varandra och det för samman människor från olika platser.

Napisa gordon Medlem i kollektivet
Kvinnan Napisa Gordon sitter på en stol.

Napisa Gordon

År 2021 utökade UNDP projektet till länet Wulu. Där renoverades och moderniserades en gammal bomullsfabrik som blivit nedbränd under inbördeskriget 2013. I fabrikens nya tappning hjälper solenergi till att driva två oljekvarnar, för att tillverka shea- och jordnötsolja. Nu har man så mått även börjat producera bomullstyger.

Fabriken drivs av ett kvinnokollektiv, där Napisa Gordon är medlem. Med hjälp av inkomsten kan hon försörja sina tre barn och samtidigt spara pengar för framtiden. Men fabriken innebär mer för henne och de andra kvinnorna.

– Vi har fått en gemenskap. När du köper fröer av främlingar lär ni känna varandra och det för samman människor från olika platser, konstaterar Napisa Gordon.

Totalt är över fem tusen kvinnor involverade i tillverkningen på fabriken. Även män och ungdomar hjälper till att samla in sheafröer från jordbrukskooperativ i området. Kvinnokollektivet odlar jordnötter och bomull, men shea kommer från träd och fabriken har inte tillräckligt av dem.

Kvinnan Napisa Gordon sitter på en stol.

Napisa Gordon

"Kvinnor måste tas på allvar"

Mary Maton från Women Aid Vision säger att kvinnor måste börja tas på allvar i Sydsudan. De är också delaktiga i konflikter, men ses sällan som en del av lösningen.

– När människor är engagerade i något hamnar de inte i bråk. Kvinnor här är öppna för nya idéer. De vill uträtta något. De behöver stöd, och de är villiga att arbeta, avslutar hon.

Intervjuerna i artikeln har gjorts av UNDP Sydsudan.

Uppdaterad: February 17, 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning