Globe Family Women Network Infrastructure Environment Employment Democracy Agriculture food security Water Sexual reproductive rights Peaceful inclusive societies Migration development Education science Energy Gender equality Environmental climate Health Including economic development Human rights

Sidas arbete i Sudan

Efter 50 år av konflikter står Sudans befolkning inför stora utmaningar. Fattigdomen är utbredd och i oktober 2021 ägde en militärkupp rum. Det är viktigt att fortsätta stödja den sudanesiska befolkningen, och Sida analyserar för närvarande hur den politiska utvecklingen påverkar våra samarbetsorganisationers möjlighet att arbeta på ett effektivt sätt.

Sidas bistånd till Sudan 2020

Totalt bistånd 582522000 SEK, Långsiktigt utvecklingssamarbete 376731000 SEK, Humanitärt stöd 205791000 SEK.

Så går utvecklingen framåt

Första fria valen 2022

Sommaren 2019 tog Sudan ett historiskt kliv mot demokrati genom undertecknandet av ett fredsavtal för övergång från diktatur till ett civilt styre. De första fria valen är planerade till 2023.

Könsstympning har kriminaliserats

2020 kriminaliserades könsstympning i Sudan, men förändring tar tid. Enligt FN har 87 procent av kvinnorna utsatts för könsstympning.¹

Pressfriheten har ökat

Skyddet av de mänskliga rättigheterna har förbättrats under 2020, men människor är fortfarande begränsade av restriktioner och saknar möjlighet att påverka landets politik. Enligt Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex har mediernas situation förbättrats sedan 2019 och stigit från plats 176 till 150 av 180 länder.²

Många utmaningar kvarstår

Konflikter driver människor på flykt

De långvariga konflikterna har drivit miljontals människor på flykt, både inom landets gränser och till grannländerna. Kvinnor och unga har drabbats hårdast och deras möjligheter att delta i freds- och försoningsprocesser är begränsade.

Korruption försvagar rättssystemet

Respekten för lagar och domstolar har stora brister: bristfällig kapacitet, straffrihet för förövare och utbredd korruption. Transparency International placerade 2020 Sudan i bottenskiktet (174 av 190 länder) i sitt index för korruption.3

Stora brister i jämställdheten

Sudan står inför stora utmaningar som rör jämställdhet. Barnäktenskap är vanliga, liksom sexuellt och könsrelaterat våld samt könsstympning.

Berättelser om biståndet

Tolv flickor sitter på golvet. Två av dem sitter i förgrunden och ritar på ett papper medan resten sitter i bakgrunden och tittar på.

Arbete mot könsstympning ger resultat

Sudan är ett av de länder i världen där det är svårast för barn att växa upp. Här stödjer Sida Unicef:s arbete mot könsstympning av flickor och med att skapa trygga miljöer för barn som växer upp i konflikt eller är på flykt.

Tre kvinnor i färgglada kläder

Löser konflikter i byar för att bidra till fred i Sudan

I Darfur har människor levt omgivna av väpnat våld sedan 1950-talet. Att lösa konflikter på bynivå bidrar till fred och stabilitet. Sida stödjer genom FN en fond som tar vara på lokalsamhällets traditionella sätt att lösa konflikter.

Två sorters bistånd i Sudan

I Sudan bedriver Sida utvecklingssamarbete som bidrar långsiktigt till landets utveckling. Vi ger också humanitärt stöd för att rädda liv och lindra nöd i akuta situationer.

Uppdaterad: 19 januari 2022

Sidansvarig: Sidas kommunikationsavdelning